Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Gerilla Pazarlama 
 

AMAÇ:

Katılımcıların, değişen pazar ve oluşan yeni ekonomi ortamlarında, gittikçe artan rekabet baskısı karşısında, özellikle büyüklere ve pazar liderlerine karşı verilen savaşlarda, en etkili stratejilerden biri olan GERİLLA PAZARLAMA’yı anlamasını sağlamak, her katılımcının kendi sektöründe, gerilla veya gerilla benzeri pazarlama stratejilerini planlayıp, uygulayabilecek seviyede bilgilerle silahlanmasını sağlamak.

 

İÇERİK:

  • (Klasik) Pazarlama
  • Değişen Pazarlar ve Yeni Ekonomi
  • Yeni Pazarlama
  • Canlı Konumlandırma Stratejileri
  • Niye Gerilla Pazarlama
  • Gerilla Pazarlama Nedir
  • Gerilla Gozilla’ya karşı
  • Gerilla Pazarlamada Mitler
  • Sıra Dışı Gerilla Pazarlama Taktikleri
  • 2010 yılı Gerillacıları (Atölye Çalışması)

 

KİMLER KATILMALI:

Değişen Dünya’da pazarlamanın hızla değişen dinamiklerinden biri olan “Gerilla Pazarlamayla” ilgili en son trendler hakkında eğitim almak ve uzman bir gerilla pazarlamacı olmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir; uzman pazarlamacı olmak isteyenler, pazarlama departmanı çalışanları, uzman ve yöneticileri, ihracat ve dış ticaret departmanı elemanları, uzmanları ve yöneticileri, firmaların üst düzey yöneticileri ve firma sahipleri....