Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Pazarlama Planı Atölye Çalışması 
 

Amaç

Pazarlama Planı Hazırlama eğitimi ile işletmedeki pazarlama fonksiyonu altında verilmesi gereken kararlar yakından irdelenerek girişimciler müşterilerinin kim olduğu, satın alma özellikleri gibi konularda düşünmeye sevk edilmiştir. Bu atölye çalışmasında katılımcıların hazırladıkları iş planlarının pazarlama planına ait olan bölümünde yaptıkları çalışmalar değerlendirilecektir.

 

İçerik

1. Durum Analizi

2. Amaçlar ve Stratejiler

3. Pazarlama Eylem Programı

4. Planın Uygulanması

5. Ölçme Değerlendirme ve Düzeltme...