Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

4857 Sayılı İş Kanunu Uygulama Esasları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 
 

AMAÇ

İş hayatında oluşabilecek sağlığa yönelik risklerin işveren ve vekilleri açısından doğurabileceği hukuki sorunlar, başlangıçta alınması gereken tedbirler, kanun koyucunun aradığı altyapı ve teşkilat, işçi ve işverenden beklenen sorumluluklar ile adli ve idari yaptırımlar konularında katılımcıları bilgilendirmek / bilinçlendirmektir.

İÇERİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
 • İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
 • İşyeri hekimleri
 • İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

İŞÇİLERİN HAKLARI

 • İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
 • Ağır ve tehlikeli işler
 • Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
 • On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ

 • Devletin yetkisi
 • Yetkili makam ve memurlar
 • Yetkili memurların ödevi
 • Muafiyet
 • Diğer merciler tarafından yapılan teftişler
 • İşçi ve işverenin sorumluluğu
 • Zabıtanın yardımı

İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık
 • İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
 • İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

KİMLER KATILMALI

İşverenler, işveren vekilleri, insan kaynakları birim sorumluları ve çalışanları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik personel...