Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Dokümantasyon 
 

AMAÇ

Gıda güvenliği sistemi hakkında bilgi vermek, sitemin dokümantasyon ile ilgili ayrıntıları konusunda katılımcıları bilinçlendirmek ve kalite yönetim sisteminin gerektirdiği kayıtları oluşturabilme yeterliliğine ulaştırmak

İÇERİK

Dokümantasyon terimleri ve tanımlar

Dokümantasyon prensip ve esasları

Dokümantasyon şartları

Gıda Güvenlik Sistemlerinin doküman yapısı

ISO 22000:2005 GGYS’ne göre dokümantasyon gerekleri

Gıda Güvenliği el kitabı, prosedürler

Destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar)

Dokümanların kontrolu

Üretim, gıda, hizmet sektörlerinden dokümantasyon örneklerinden uygulamalar

Tehlike analizinin yapılması

HACCP planının hazırlanması

Kritik limitlerin belirlenmesi

Ktirik noktaların izlenmesi ve denetimi

KİMLER KATILMALI

Gıda işletmelerinde kalite yönetim sistema kurmak isteyen gıda mühendisleri, gıda güvenlik sistemini kurup, uygulamak ve sürdürmek isteyen işletmelerin sorumlu yöneticileri, kalite yönetim temsilcileri...