Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Standartlar 
 

AMAÇ

Gıda güvenliği sisteminin standartları hakkında bilgi vermek, sitemin standartlar ile ilgili ayrıntıları konusunda katılımcıları bilinçlendirmek

İÇERİK

ISO 22000:2005 GGYS standartları

Gıda Güvenliği el kitabı, prosedürler

Destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar)

KİMLER KATILMALI

Gıda işletmelerinde kalite yönetim sistemi kurmak isteyen gıda mühendisleri, gıda güvenlik sistemini kurup, uygulamak ve sürdürmek isteyen işletmelerin sorumlu yöneticileri, kalite yönetim temsilcileri...