ÇelebiUZMAN: Ömer Cengiz ÇELEBİ

Uzmanlar sayfasına dön
Ömer Cengiz ÇELEBİ

Kişisel Bilgileri

Detaylı özgeçmişi : Özgeçmiş (TR) - Resume (EN)
Kişisel web sitesi : www.celebisoftware.com
Akademik profili : Ömer Cengiz Çelebi
Sosyal alanları :          Özgeçmişi

1. DOĞUM TARİHİ                : 7 Ağustos 1964                             

2. MİLLİYETİ                          : T.C.                   

3. MEDENİ HALİ                    : Evli                    

4. EĞİTİM DURUMU             :

Kurum

Çukurova Üniversitesi - ADANA

Tarih

2011 - Aralık (Devam Ediyor - Alınacak)

Alınan Diploma veya Derece

Doktora (Bilgisayar Mühendisliği )

 

Kurum

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. Fakültesi

Tarih

2003

Alınan Diploma veya Derece

Yüksek Lisans (Bilgisayar Bilimleri)

 

Kurum

Kara Harp Okulu

Tarih

1986

Alınan Diploma veya Derece

Lisans (Elektrik Elektronik Mühendisliği)

 

5. YABANCI DİL                   :  (1 – Çok İyi; 5 – Temel Seviye)

Yabancı Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

İngilizce

1

1

1

Türkçe

Ana dil

 

6.ÜYESİ OLUNAN DERNEKLER:     

 • Türkiye Bilişim Derneği
 • İş Danışmanlığı Enstitüsü (The Institute of Business Advisors -IBA) -İngiltere
 • İş Danışmanlığı Standardizasyon ve Akreditasyon Kurumu (Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR) – İngiltere
 • Computer Methods and Programs in Biomedicine Dergisi Bilimsel Değerlendirme Hakemliği – A.B.D.
 • Computerized Medical Imaging and Graphics Dergisi Bilimsekl Değerlendirme Hakemliği – A.B.D.

 

7. DİĞER:             

 • İngiliz İş Danışmanlığı Enstitüsü (The Institute of Business Advisors - IBA) ve Profesyonel Gelişim Hizmetleri (Professional Development Services Ltd. SFEDI-PDS) tarafından “İş Geliştirme Danışmanlığı” konusunda verilmiş akreditasyon
 • İngiliz İş Danışmanlığı Enstitüsü (IBA) ve OCR tarafından “İş Geliştirme Danışmanlığı” denetçiliği konusunda verilmiş akreditasyon
 • Yönetici ve lider koçluğu (17 yıl)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulamaları konusunda tecrübe (10 yıl)
 • Halkla İlişkiler deneyimi (5 yıl)
 • Orta büyüklükte depoların yönetim ve işletilmesi deneyimi (10 yıl)
 • Bilgi Yönetimi deneyimi (9 yıl)
   

8. MEVCUT İŞİ:

Genel Müdür - Danışman

 

9. PROFESYONEL ÇALIŞMA SÜRESİ: 24 yıl             

10. UZMANLIK ALANLARI:

 • Çok uluslu şirketlerde 4 yıl, ulusal şirketlerde 1 yıl KOBİ’lere danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi deneyimi ile kamuda 16 yıl yöneticilik ve eğitim planlama ve yönetimi deneyimi
 • Eğitim planlama ve koordinasyonu ile KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçlarının analizi deneyimi
 • KOBİ’lere AB Hibe fonları, Proje Döngüsü Yönetimi ve mantıksal çerçeve matrisleri ile PRAG kuralları konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi deneyimi
 • Avrupa Komisyonu / Uluslararası ihale ve sözleşme süreçlerinin hazırlanması ve yönetilmesinde 4 yıl deneyim
 • İş Geliştirme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı olarak proje bileşenlerinin hazırlanması ve sözleşmelerin yapılması, Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Bütçesi ve Teknik Şartnamelerin hazırlanması ile Stratejik Planlama, satın alma süreçleri yönetiminde deneyim
 • İş geliştirme danışmanlığı hizmetlerinde çok uluslu proje yönetimi tecrübesi
 • Girişimcilik programlarının planlanması, uygulanması ve yönetimi deneyimi
 • Bölümleme ve sektör geliştirme uygulamalarında deneyim (Bulgur Sektör Geliştirme, Fıstık Sektör Geliştirme, ‘’Ex-Point’’ ihracat geliştirme projelerinin İş Geliştirme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı olarak tasarlanması ve uygulanması)
 • Eğitim ihtiyaç analizi ile eğitim planlama ve yönetiminde çok uluslu şirketlerde 4 yıl, ulusal şirketlerde 1 yıl ve kamuda 16 yıl profesyonel iş deneyimi
 • İş Analizi, İş Tanımı ve Performans Değerlendirmesi değerlendirme uygulamalarında 21 yıl profesyonel deneyim(17 yıl)
 • Danışmanlık ve eğitim şirketleri ile iş geliştirme danışmanlık hizmet birimlerinin teşkilatlanması, yapılanması ve işler hale getirilerek hayata geçirilmesi deneyimi (5 yıl)
 • Faktoring işletmelerinde fizibilite çalışmalarının koordinasyonu ve icrası, kurumsal yönetim ilkelerinin tespiti, teşkilatlanmasının sağlanması, organizasyon usul ve esaslarının geliştirilmesi, personel görev tanımlarının hazırlanması, etik ilkelerin tespiti, şirket içi yapılanmanın sağlanması, işletmenin BDDK nezdinde temsil edilmesi ve kuruluş izinlerinin alınması çalışmalarının icrası deneyimi
 • Büyük ölçekli işletmelerde dağıtım ağının teşkilatlanma usul ve esaslarının belirlenerek bayi ağının kurulması deneyimi
 • Girişimcilik Eğitimleri ile iş kurma danışmanlığı alanında uzun süreli eğitmenlik ve danışmanlık deneyimi
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin hazırlanması ve icrada süreç yönetimi deneyimi (1 yıl)
 • Yeni kurulacak veya devam etmekte olan girişimlerde Stratejik planlama, İş planı, fizibilite çalışmaları yapma deneyimi.
 • Girişimcilik, iş planı, AB hibe proje yazma ve yönetme, iş geliştirme ve organizasyon geliştirme eğitimi, personel yönetimi, kişisel gelişim,  zor insanlarla iletişim, ikna etme, etkileme, şirket içi iletişim, aktif dinleme, sunum ve konuşma, telefonla iletişim, iş yerinde birlik ve iletişim, , karar verme, kişisel hedefler,  problem çözme, zaman yönetimi ve liderlik  konularında eğitimler verme ve eğitim programlarını hazırlama deneyimi
 • Girişimcilerin iş planlarını hazırlanması deneyimi (8 yıl)

11. ULUSLAR ARASI PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ:

 

Ülke Tarih
Suriye 2005-Türkiye ile Suriye arasında mevcut iş ve ticaret koşullarının incelenmesi, problemlerin tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunulması maksadıyla, Suriye Avrupa İş Geliştirme Merkezi’nin (SEBC) işbirliğinde, “Türkiye Suriye İşbirliği Günleri” adı altında, iş adamlarının karşılıklı iş görüşmelerinin, konferans ve seminerlerin yapıldığı iş geliştirme etkinliğinin organizasyonu.

Irak

2004- Irak ve Türkiye’de özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iş fırsatlarının Avrupalı yatırımcılara, Irak’lı ve Türk işadamlarına tanıtılması, pazarlardaki yeni eğilimlerin anlatılması ve ülkeler arasındaki işbirliği ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesi maksadıyla, “Irak İş Forumu” nun organizasyonu. 

 

12. PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ:

Tarih

2009–Devam

Yer

GAZİANTEP

Firma

Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.

Pozisyon

Genel Müdür – Şirket Ortağı

İş Tanımı
 • Danışmanlık, eğitim ve mühendislik departmanının kurulması ve yönetimi
 • Danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bir danışman kadronun tespiti, seçimi ve uzman havuzunun oluşturulması
 • Kurumsal hizmet pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Şirketin stratejik iletişim ve pazarlama stratejilerinin ve araçlarının planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
 • İş geliştirme danışmanlığı görev tanımlarının yapılması ve iş akışlarının hazırlanması
 • Büyük ölçekli işletmeler ile KOBİ’lere muhtelif konularda (genel yönetim, pazarlama yönetimi) danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Büyük ölçekli işletmeler için bayi ağı tesisi konusunda kapsamlı danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • İşletmelere özel eğitim programlarının ihtiyaç analiz çalışmalarının icrası, planlamalarının yapılması, programların hazırlanması ve uygulamaya refakat edilerek ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerinin yapılması
 • Danışman ve eğiticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması, elde edilen bilgi ve bulguların hizmet kalitesinin yükseltilmesi için kullanılması
 • Yöneticilik konusunda bilgi ve becerilerin iyileştirilerek yöresel istihdam piyasasına orta seviyede kalifiye yöneticiler yetiştirmek maksadıyla “Yönetici ve Lider Yetiştirme Okulu”nun kurulması ve yönetimi
 • KOSGEB eğitim faaliyetleri, AB Hibe Programları kapsamında uygulanan eğitim projeleri ile genel katılıma açık eğitim programları kapsamında Profesyonel Yöneticilik,  Modern Pazarlama Yönetimi, Eğitim Planlama ve Yönetimi konularında verilmesi,
 • Gaziantep ilinde çok sayıda İŞKUR ve KOSGEB ortakllığı ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi
 • Şanlıurfa ilinde çok sayıda İŞKUR ve KOSGEB ortakllığı ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi
 • Ağrı ilinde ESOB tarafından hayata geçirilen AB tarafından fonlanan KOSGEB tarafından desteklenen "Ağrı Dağının Gölgesinde Gençler - Girişimcilik Eğitimleri" projesi kapsamında Uygulamalı Girşimcilik eğitimlerinin (3 kez) verilmesi
 • Bilngöl İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ve AB tarafından fonlanan "İş Verimliliğini Artırmak için Yönetici Sekreterler Yetiştirme Projesi" kapsamında "Protokol, Görgü ve Nezaket Kuralları" ile "Yazışma Kuralları" eğitimlerinin (2 kez) verilmesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi dokümantasyonlarının hazırlanarak başvuru sürecinin yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülen girişimcilik projelerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin (2 kez) verilmesi
Tarih

2007–2009

Yer

GAZİANTEP

Firma

Consept Danışmanlık ve Eğitim Tic. Ltd. Şti.

Pozisyon

Genel Müdür

İş Tanımı
 • Danışmanlık, eğitim ve insan kaynakları departmanının kurulması ve yönetimi
 • Eğitim hizmetlerinin tedarik standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi
 • Danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bir danışman havuzunun tesisi
 • Kurumsal eğitim ve eğitim pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Eğitim departmanı kurulması konusunda KOBİ’lere danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Yöresel eğitim ihtiyaçlarının analizi ve stratejik hizmet tedarik planlaması
 • Yöresel eğitim talep analizi, eğitim programlarının tespiti, planlanması içeriklerinin oluşturulması, katılımcı profillerinin tespiti, eğiticiler ve idari personel ile koordinasyon 
 • Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması
 • İşletmenin analizi, yeniden yapılandırılması, reorganizasyon
 • Danışman ve eğiticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • İş geliştirme danışmanlığı görev tanımlarının yapılması ve iş akışlarının hazırlanması
 • Stratejik iletişim ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
 • Yöneticilik konusunda bilgi ve becerilerin iyileştirilerek yöresel istihdam piyasasına orta seviyede kalifiye yöneticiler yetiştirmek maksadıyla “Yönetim ve Liderlik Okulu”nun kurulması ve yönetimi ile mezunların istihdamının sağlanması
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde tekliflerin hazırlanması, kazanılan işlerin icrasının planlanması, icranın koordinasyonu, raporlama ve her türlü yazışma işlerinin yapılması
 • Gaziantep Üniversitesi TEKMER Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Girişimcilik Programı kapsamında Girişimcilik eğitimlerinin verilmesi, katılımcıların fizibilite raporlarının hazırlanması iş planlarının nihai hale getirilmesi konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Şanlıurfa KOSGEB Merkez Müdürlüğü tarafından Adıyaman Üniversitesi’nde yürütülen Genç Girişimcilik Programı kapsamında Girişimcilik eğitimlerinin verilmesi, katılımcıların fizibilite raporlarının hazırlanması iş planlarının nihai hale getirilmesi konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Malatya KOSGEB Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında Malatya, Sivas ve Elazığ bölgelerinde KOBİ’lerin üst düzey yöneticilerine “Profesyonel Yöneticilik” konusunda eğitimlerin verilmesi
 • Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen AB Hibe programı “Kadın ve Genç Girişimciler için Daha İyi Fırsatlar Projesi” kapsamında girişimcilere “Modern Pazarlama Yönetimi” ve “Personel Yönetimi” konularında eğitimlerin verilmesi
 • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine “Devlet Destekleri ve Teşvikler” konularında eğitimlerin verilmesi
 • Büyük ölçekli sağlık işletmelerinde eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitim planlaması hizmetleri ile “Müşteri İletişimi” ve “Motivasyon” konularında eğitimlerin verilmesi
 • Havayolu işletmelerinde kabin ekiplerinin eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitim planlamalarının yapılması ve eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu hizmetlerinin verilmesi
 • Büyük ölçekli işletmelerde yurt içi dağıtım ağının yapılandırılması maksadıyla sektörel durum analizlerinin yapılması, Türkiye sanayi potansiyeli araştırmalarının icrası ve bayi ağının planlamasının yapılarak teşkil edilmesi
 • Faktoring sektöründe faaliyet göstermek isteyen işletmeler için fizibilite çalışmalarının koordinasyonu ve icrası, kurumsal yönetim ilkelerinin tespiti, teşkilatlanmasının sağlanması, organizasyon usul ve esaslarının geliştirilmesi, personel görev tanımlarının hazırlanması, etik ilkelerin tespiti, şirket içi yapılanmanın sağlanması, işletmenin BDDK nezdinde temsil edilmesi ve kuruluş izinlerinin alınması çalışmalarının icrası
 • KOBİ’lerin işletme-içi ana fonksiyon sahalarına ayrılarak diagnostik (sorun tarama) çalışmalarının yapılması, problemlerin aciliyet durumlarına atfen önceliklerinin tespit edilmesi, yönetime raporlanması, çözüm önerileri ile alternatif stratejilerin geliştirilmesi, yönetim tarafından onaylanan çözüm önerilerinin icrasının planlanması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve genel faaliyetlerin kontrol ve koordinasyonu
 • Genel yönetim zafiyeti ve finansal problem yaşayan KOBİ’lerin finansal sorumluluğu da dâhil olmak üzere yönetimlerinin üstlenilmesi, işletmelerin yönetim yapılarının düzenlenmesi, finansal durumlarının iyileştirilmesi, kurumsal yönetim anlayışının tesisi, gerektiğinde bankalar nezdinde kredi itibarının iyileştirilmesi için çalışmaların yapılması ve işletmenin yöneticilerinin eğitilerek, işletme yönetiminin sağlıklı ve işler halde işletme sahiplerine iadesi
 • KOBİ’lerin Kırsal Kalınma Programları için hazırlanmalarının sağlanarak, proje ve başvuru dosyalarının tanzimi

 

Tarih

2003–2007

Yer

GAZİANTEP

Firma

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.

Pozisyon

Eğitim Müdürü / Genel Müdür Yardımcısı

İş Tanımı
 • AB Hibe fonlarından desteklenen AB İş Geliştirme Merkezi projesinin uygulama ve yönetimine yardımcılık sorumluluğu 
 • İş Geliştirme Merkezinin ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet ve malzemelerin tedariki maksadıyla ihaleler yoluyla satın alma süreçlerinin PRAG kuraları çerçevesinde icrası
 • İzmir ve Kocaeli İş Geliştirme Merkezlerinin danışmanlarının, hizmet standartları yönünden denetlenme sorumluluğu
 • KOBİ’lere Genel Yönetim, Pazarlama, Fizibilite ve İş Geliştirme konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitim departmanının kurulması ve tüm eğitim etkinliklerinin planlanması ve yönetimi
 • Yöresel eğitim talep analizi, eğitim programlarının tespiti, planlanması içeriklerinin oluşturulması, katılımcı profillerinin tespiti, eğiticiler ve idari personel ile koordinasyon 
 • İş Geliştirme Merkezi kurumsal eğitim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • İnsan Kaynakları ve Girişimcilik departmanlarının kurulması ve yönetimi
 • KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçlarının analizi
 • İş Geliştirme, İş Planı ve Girişimcilik Danışmanlığı standartlarının tespit edilmesi, el kitabı ve dokümantasyonlarının hazırlanması
 • Danışmanlar ve uzmanların icra ettiği danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin, uluslar arası iş danışmanlığı standartlarına (IBA) uygunluğu açısından denetlenmesi, değerlendirilmesi ve OCR akreditasyonunun sağlanması 
 • Tüm eğiticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • İş Geliştirme Merkezinin ve Eğitim biriminin hizmetlerinin KOBİ’lere pazarlanması
 • Tüm eğitim projelerinin planlama ve yürütme sorumluğu
 • Sosyal içerikli projelerin yerel yönetimlerle birlikte yürütülmesi ve koordinasyon sorumluluğu
 • Sektörel gelişim projelerinin planlama ve uygulama sorumluluğu ((Bulgur Sektör Geliştirme, Fıstık Sektör Geliştirme, Yöresel ihracat geliştirme projeleri)
 • KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik personel eğitim standartların tespiti maksadıyla yörede istihdam piyasası ihtiyaç analiz çalışmasının icrası
 • AB, ILO ve BM işbirliği ile kurulan MEKSA Vakfı ile mesleki eğitim konusunda işbirliği ve koordinasyon sorumluluğu
 • Yöresel mesleki eğitim kuruluşları ile işbirliği yapılarak ihracat geliştirme konusunda mesleki bilgi - becerilerin ilave eğitimle geliştirilmesi/ desteklenmesi projelerinin planlaması ve yürütülmesi, stajyerlik eğitimlerinin icrası
 • Yöneticilik konusunda bilgi ve becerilerin iyileştirilerek yöresel istihdam piyasasına orta seviyede kalifiye yöneticiler yetiştirmek maksadıyla “Yönetim ve Liderlik Okulu”nun kurulması ve yönetimi ile mezunların istihdamının sağlanması
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda yaptığı strateji geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulması
 • Bilgisayar yetkinliğinin yöresel olarak geliştirilerek istihdamın artırılması maksatlı ECDL eğitim projesinin planlama ve icra sorumluluğu
 • İŞKUR ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliği ile Pazarlama ve İhracat Elemanı yetiştirme eğitim projelerinin planlanması ve icrası

 

Tarih

1999–2003

Yer

GAZİANTEP – KKTC - BOLU

Firma

TSK – Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Pozisyon

Harekât ve Eğitim Subayı / Tabur Komutanı

İş Tanımı
 • 1200 çalışanı olan İşletmenin tüm fonksiyonları ile yönetimi
 • Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Stratejik iş planlaması
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama ve icrası, ölçme ve değerlendirme sorumluluğu
 • Yıllık eğitim faaliyet planlarının yapılması, uygulanmaya nezaret sorumluluğu
 • Askerlik hizmeti sonrası istihdam sağlamaya yönelik mesleki eğitim programlarının planlanması ve icrası
 • İnsan kaynağının planlama ve yönetim ile görev tanımlarının yapılması
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
 • Halkla ilişkiler yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemlerinin yönetim sorumluluğu
 • İşletmenin performans değerlendirmesinin yapılması
 • Her seviyedeki yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Bilgi yönetimi

 

Tarih

1994–1999

Yer

GAZİANTEP

Firma

TSK – Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Pozisyon

Bölük Komutanı

İş Tanımı
 • 400 çalışanı olan İşletmenin tüm fonksiyonları ile yönetimi
 • Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Uzun vadeli iş planlarının yapılması
 • Eğitim ihtiyaçlarının analizi ve eğitim planlamasının yapılması
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Orta büyüklükteki depoların yönetimi işletilmesi ve bakımı
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Yönetici ve liderlerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında yönetici ve planlama sorumluluğu
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Askerlik hizmeti sonrası istihdam sağlamaya yönelik mesleki eğitim programlarının planlanması ve icrası

 

Tarih

1990–1994

Yer

ANKARA

Firma

TSK – Kara Harp Okulu

Pozisyon

Takım Komutanı

İş Tanımı
 • Üniversite öğrencilerinin disiplinler arası alanda eğitim ihtiyaçlarının analizi ve eğitim planlama, kontrol, koordinasyon sorumluluğu
 • Orta vadeli iş planlarının yapılması
 • Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında yönetici ve planlama sorumluluğu
 • Orta ve üst dizey yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Bilgi Yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin icra, kontrol, koordinasyon ve nezaret sorumluluğu
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği

 

Tarih

1986–1990

Yer

KARS

Firma

TSK – Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Pozisyon

Bölük Komutanı

İş Tanımı
 • 200 çalışanı olan işletmenin tüm fonksiyonları ile yönetimi
 • İşletmenin orta vadeli iş planlarının yapılması
 • Eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitimin icrası, eğitim planlaması, ölçme ve değerlendirme
 • İnsan kaynağının yönetimi
 • Lojistik faaliyetlerin yönetimi
 • Yönetici ve liderlerin performans yönetimi
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Yönetici ve liderlerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği

 

13. DİĞER HUSUSLAR

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 • Eğitici Eğitimi  – IMC Consulting
 • İş Danışmanlığı Standartları – The Institute of Business Advisors
 • ISO 9001:2000 KYS  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Maliyet Yönetimi – IMC Consulting
 • HACCP KYS ve Hijyen  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Kadın Girişimcilik – IMC Consulting
 • Proje Yönetimi  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Proje Döngüsü Yönetimi  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Fizibilite Çalışması  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Uluslar arası Finansal Teknikler - IMC Consulting
 • Finansal Analiz  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Uluslar arası Pazarlama  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • CE İşaretleme (Makine) – AB İş Geliştirme Merkezi
 • CE İşaretleme (Medikal) – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Stratejik Pazarlama – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Pazar Araştırması – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Pazarlama Araştırmaları – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Marka ve İtibar Yönetimi  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Bölümleme  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • İş Planlama  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Çevre Sistemleri  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Pazarlama ve Satış  – AB İş Geliştirme Merkezi
 • Firma Evlilikleri  – AB İş Geliştirme Merkezi

YAYINLAR:         

 • Makale : Ö.C.Çelebi and U.Çevik, (2003) A Template-Based Algorithm for Volume Rendering, International Journal of Artificial Intelligence, cilt 1 sayfa.371-378
 • Tez : Ö.C.Çelebi (2003) A Template-Based Discrete Ray Tracing System for Volume Rendering, Master Tezi, Gaziantep Üniversitesi
 • Makale :  Ö.C. Çelebi,U. Cevik, Accelerating volume rendering by ray leaping with back steps, Computer Methods and Programs in Biomedicine, (2009), doi:10.1016/j.cmpb.2009.05.007
İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.