2.2 Peşin Ödeme (Cash Advance)

 

İhracatçının, öncelikle mal bedelini ithalatçıdan tahsil edip daha sonra malları kendisine göndermesi esası üzerine kurulu bir ödeme şeklidir. İhracatçılarımız açısından oldukça avantajlı bir ödeme şekli olan peşin ödeme, ithalatçılar açısından ise çok büyük bir risk taşımaktadır.