KOSGEB, GAP bölgesindeki KOBİ'lere makine ve teçhizat desteği veriyor
GAP BÖLGESİ KOBİ MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMI

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı
GAP Eylem Planı?nda yer alan bir faaliyet olarak, GAP Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ?lere yönelik kredi faiz desteğidir.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan ve GAP bölgesinde kurulu olan KOBİ'ler yararlanabileceği KOSGEB makine teçhizat desteği işletmelere önemli katkılar sağlıyor.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?
KOBİ?lerimize sağlanacak olan kredinin üst limiti her bir KOBİ için 300.000 TL?dır. Bu programda kullanılacak kredinin, ilk 6 ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitlerle ödemeli olmak üzere, toplam 36 ay olacak şekilde uygulanacaktır.
Kredi faiz desteğinin ¼?ü kredi kullanan işletmeler tarafından aylık taksitler halinde, kalan ¾?ü ise KOSGEB tarafından karşılanacaktır.