Sivil Toplum Diyalogu 2 - Kültür ve Sanat Tekliflerine Çağrı
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi Türkiye’nin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinin temel önceliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen "Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Projesi-II" Katılım Öncesi AB Mali Yardımının 2007 yılı programı kapsamında finanse edilmektedir.

Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Projesi-II kapsamında yer alan Kültür ve Sanat Hibe Programı için proje teklif çağrısı ihale makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulmuştur.
 
Kültür ve Sanat Hibe Programının genel hedefi, kültürel alanda işbirliği için bir çerçeve oluşturmak, ortaklıkları desteklemek, Kültür ve Sanat alanında Türk sivil toplumları ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek ve kültür-sanat alanındaki potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle ve Kültür ve Sanat alanında çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar geliştirmektir.
 
Türkiye genelinde uygulanacak programın toplam bütçesi 1.800.000 Avro'dur. Başvuru koşulları için detaylı bilgilere hibe başvuru rehberinden ulaşılabilir. Hibe Programı için başvuru 3 Mayıs 2010 saat 16:00'da sona ermektedir.
 
Hibe başvuruları Merkezi Finans ve İhale Birimine İngilizce olarak yapılacaktır. Hibe Programı için gerekli rehber ve başvuru dokümanlarının İngilizce versiyonları aşağıda sunulmaktadır.

Başvuru Dokümanları

    * Başvuru Rehberi (İngilizce)
    * Başvuru Formu (İngilizce)
    * Bütçe (İngilizce)
    * Mantıksal Çerçeve Dokümanı (İngilizce)
    * Özgeçmiş (AB Formatında) (İngilizce)

Diğer Belgeler

    * Bilgi Dokümanları