Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi Ülkemizin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinin temel önceliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen "Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II" Katılım Öncesi AB Mali Yardımının 2007 yılı programı kapsamında finanse edilmektedir.

Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II kapsamında yer alan Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı için proje teklif çağrısı ihale makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (http://www.mfib.gov.tr/) tarafından duyurulmuştur.

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programının genel hedefi, potansiyel faydalanıcıların Avrupa Birliği politika ve uygulamaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu hususları daha iyi anlamalarını sağlamak ve Üye Ülkeler ve Türkiye'deki balıkçılık sektöründe olduğu kadar tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı sektörlerindeki tüm aktörler arasında temasları güçlendirerek, karşılıklı deneyim alışverişi ile katılım için hazırlıklı olmalarına olanak vermektir.

Türkiye genelinde uygulanacak programın toplam bütçesi 2.200.000 Avro'dur. Başvuru koşulları için detaylı bilgilere hibe başvuru rehberinden ulaşılabilir. Hibe Programı için başvuru 22 Mart 2010 saat 16:00'da sona ermektedir. Hibe başvuruları Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacaktır. Hibe Programı için gerekli rehber ve başvuru dokümanlarının İngilizce versiyonları aşağıdaki adreste sunulmaktadır.

Başvuru dökümanlarına ve belgere >http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=44303&l=1 adresinden ulaşabilirsiniz