Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı
Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi(CFCU/TR0701.04-02/EMP)

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, kadının toplumsal, siyasal ve ekonomik statülerinin iyileştirilmesi, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı mücadele kapasitesinin ve toplumsal bilinçlendirmede kadın STK’ların proje üretme ve yürütme kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:


Proje tekliflerinin son teslim tarihi 30 Nisan 2010 saat 16.00’dır.