İngiltere Büyükelçiliği STK Hibe Programı
İngiliz Büyükelçiliği Türkiye’de yılda yaklaşık 500,000 pound tutarında hibe fon sağlamaktadır.  Kaynak sağlanan öncelikli alanlar arasında

  • demokrasi,
  • hukukun üstünlüğü,
  • insan hakları,
  • sivil toplumun güçlendirilmesi,
  • sivil toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi, ve
  • çevre
konuları yer almaktadır.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw’un Aralık 2002 tarihindeki ziyareti sırasında İngiltere Büyükelçiliği bir AB Eylem Planı başlatmıştır ve özellikle Türkiye’nin mevzuatının AB müktesebatına uyumu konusunda Türkiye’nin kapasitesinin genişletilmesini hedefleyen projeleri kabul etmektedir. Proje fonları için başvurabilecek iki tür fon kaynağı vardır:  


 

İngiliz Büyükelçiliği projeleri

İngiliz Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu küçük projeler için (5000 pounda kadar) fon ayırma kararı alabilmektedir. Proje önerileri 1 Nisan –31 Mart tarihleri arasındaki İngiltere mali yılı içerisinde herhangi bir zamanda sunulabilir.


 

İngiliz Hükümeti projeleri

Daha büyük projeler için, proje teklifleri, standart bir Program Başvuru Formu doldurularak İngiltere Dışişleri Bakanlığı onayına sunulmalıdır. Bir proje teklifinin incelenmesi uzun zaman aldığından, bir sonraki mali yıl için önerilen projeler için Kasım ayında başvuru yapılması gerekmektedir. Projelere kaynak tahsis edilmesi genellikle Nisan ayının başında sonuçlanmaktadır. Teklif getireceklerin başlangıç tarihlerinin değişebileceği ancak projelerin Temmuza kadar başlamayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


 

Fon tahsisi için Zaman Cetveli 

Yabancı ve İngiliz Milletler Topluluğu program bütçeleri, genellikle tek bir mali yıldan en fazla üç yıla kadar olan projelerin desteklenmesi için kullanılabilmektedir. Yerel olarak kaynak tahsis edilen küçük projeler, kaynak tahsis edilen mali yıl içerisinde tamamlanmak durumundadır.