Yenilik Değişimleri İçin Okul Teşebbüsleri 4. Hibe Programı
 

Teklif çağrısının başlığı

Yenilik ve Değişim İçin Okul Teşebbüsleri 4. Hibe Programı 

Programı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektör Programı

Program Sahibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Teklif çağrısının hedefleri

Bu teklif çağrısının genel hedefi küresel eğitim akımlarına uygunluk içerisinde Kuzey Kıbrıs’ta  ilköğretim ve ortaöğretimin modernizasyonunun sağlanmasıdır.  Bu teklif çağrısı altında iki öncelik yer almaktadır:

-          Modern eğitim ve öğretim metodlarının geliştirilmesinin ve eğitim hizmerti sağlayıcıların kapasitelerinin gelilştirilmesi;

-          Eğitim sisteminin genel idaresinin güçlendirilmesi ve eğitim paydaşlarının bilgi paylaşımının desteklenmesi.

Kimler başvurabilir?

Kuzey Kıbrıs’ta yer alan, daha önce Yenilik ve Değişim İçin Okul Teşebbüsleri Hibe Programlarından yararlanmamış okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları.

Toplam Bütçe

50.000 €

AB Eş-finansman Oranı

% 90

Son Başvuru Tarihi

20.04.2010  

Uygulanacak Projelerin Bütçeleri

10.000-20.000 €  veya 20.000-50.000 €