İpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Geliştirme Mali Destek Programı Başvuru Çağrısı Yayınladı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında KOBİ’lere yönelik olarak bir destekleme programını hayata geçirmiştir.

Bu mali destek programının amacı Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde tarım, turizm, sanayi alanlarında yenilikçiliğin desteklenerek rekabet gücünün arttırılmasıdır.

Program öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin rekabetçi ve etkin bir yapıya kavuşturulması, tarımsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve tarıma dayalı imalat sanayinin geliştirilmesi,
  • Öncelik 2: Bölgenin turizm sektöründe destinasyon merkezi haline getirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizmcilik bilincinin artırılması,
  • Öncelik 3: Sanayi sektöründe istihdam, katma değer ve verimliliği arttırmaya yönelik yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin giderlerinin %50 si Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olup bu kapsamda ajans katkısı asgari 50 bin TL azami 400 bin TL seviyesinde gerçekleştirilecektir.

Projelerde KOBİ’lerin %50 oranında eş-finansmanı esas alınacak olup son başvuru tarihi 3 Aralık 2010 dur.

Detaylı bilgi için buradan Çelebi uzmanlarına ulaşınız.