Nasıl ÇalışıyoruzÇelebi; "web sitesi" kavramını bir "pazarlama iletişim vasıtası" olarak algılamakta ve modern pazarlama yönetimi danışmanlığı alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimini, web uygulamaları geliştirme alanında yaptığı çalışmaların tüm süreçlerinde aktif olarak kullanmaktadır.

Bu kapsamda, Çelebi her bir web uygulama geliştirme çalışması için danışmanları ile mühendisle rinden oluşan bir proje ekibi kurmakta ve bir ekip ruhuyla işbirliği yapmalarını sağlamaktadır.

Mühendislerimizin "yaşayan organizmalar" olarak tanımladığı web uygulamalarından Çelebi'nin hedefi kurumun

 • İşini geliştirmesini sağlamak,
 • Karlılığına ve/veya kurumsal itibarına katkıda bulunmak,
 • Kurumsal moral ve motivasyonunu artırmak ve böylece
 • ticari yaşamında bir dönüm noktası yaratmaktır.

Bu anlayışla icra edilen uygulama geliştirme çalışmalarında web sitesinin inşasına başlanmadan önce uzmanlarımız tarafından kurumun yöneticileri ve/veya pazarlama birimi  ile bir seri toplantılar yapılmakta, masa başı çalışmaları ile de desteklenen bu toplantılarda kurumun

 • Hedef kitlesi analiz edilmekte,
 • Pazarlama stratejisi ve bu stratejinin öngördüğü pazarlama hedefleri gözden geçirilmekte,
 • Hedeflenen pazar konumu ile mevcut durum arasındaki farklar belirlenmekte,
 • Rekabet analizi yapılmakta

ve böylece

 • Proje ekibi tarafından kurumun içerisinde bulunduğu koşulların anlaşılması sağlanmış,  
 • Proje ekibi ile kurum arasında, üzerinde karşılıklı görüş alış verişinde bulunulabilecek müşterek bir platform oluşturulmuş,
 • Karşılıklı koordinasyon alt yapısı tesis edilmiş ve
 • Yapılacak çalışmanın genel seyrine ve hedeflerine tesir eden hususlar tespit edilmiş

olmaktadır.

Yapılan ön hazırlık, araştırma ve analiz çalışmalarından sonra kurumun web uygulamasına yönelik genel direktifi alınmakta ve çalışmanın genel planı hazırlanarak bir faaliyet takvimi belirlenmektedir. Planlama çalışmasına dair kurumun onayının alınmasını takiben

Tasarım aşamasında;

 • Site navigasyon planı yapılmakta,
 • Taslak tasarım hazırlanmakta,
 • Taslak üzerinde kurumun görüşleri alınmakta,
 • Taslak tasarımda gerekli düzenlemeler tamamlanarak kurum onayı alınmakta ve

Uygulama geliştirme aşamasında;

 • Site navigasyon planına uygun olarak gerekli yapı hazırlanmakta,
 • Kodlama çalışmaları ile veritabanı bağlantıları tamamlanmakta ve
 • Kurum tarafından hazırlanan içerikler yerleştirilmektedir.

Testleri yapılarak işlerliği Çelebi'nin kalite kontrol onayından geçirilen uygulama kuruma teslim edilmektedir.

Çelebi; web uygulamasının işletilmesi için ihtiyaç duyulması halinde kurum tarafından belirlenen personele eğitim vermekte, sitenin yayın hayatındaki performansını takip etmekte ve gerekli gördüğü durumlarda kuruma tavsiyelerde bulunmaktadır.İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.