Sahne Korkusunu Yenme

 

 

Gerilim, heyecan ve kaygı, bir konuşmacının kendisine koyduğu engeldir. Sunuş sırasındaki korku ve endişeler söylemek istenilenin unutulması, söylenenin mantıklı bulunmaması, sıkıcı olmak, insanların toplantıyı terk etmesi, konuşmacıyla alay edilmesi vb. olabilir.

 

Sunuş kaygısının belirtileri şunlardır:

 

 

Sunuş kaygısının nedenleri şunlardır:

 

1.Sosyal Güdüler : İnsanlar  topluluk içindeyken, topluluğun bir parçası olmayı tercih ederler. Toplumsal kabul görme ve topluluğa dahil olma isteğimiz nedeniyle gruptan ayrı bir pozisyonda olmayı ve tek başına durmayı sevmeyiz.

Bir sunuş öncesinde dinleyicilerin karşısına çıkan konuşmacı, gruptan ayrılmış ve kendisi ile grup arasına görünmeyen bir sınır çizmiştir. Konuşmacı, kürsü ile onun arkasındaki alanda; dinleyiciler de oturdukları ilk masadan itibaren kendi alanlarında gruplaşmışlardır. Gerçekte, bu durumdan kaynaklanabilecek hiçbir tehlike söz konusu olmasa da ‘grup ile birlikte olma’ güdüsü ağır basarak konuşmacıda bir panik psikolojisine yol açabilir.

2.Başarısız Olma Korkusu: Bir topluluğa belli bir süre için hitap etme ve bunun sonucunda bir hedefi gerçekleştirme baskısı, genellikle çok sık yaşadığımız bir tecrübe olmayabilir. Buna ek olarak, hiç kimse gururunun kırılmasından, itibarının zedelenmesinden hoşlanmaz. Dinleyiciler karşısında söyleyeceklerini unutma, yanlış telaffuzlarla komik duruma düşme veya gerginliği açığa vurma gibi olasılıklar, başarısız olma stresini artırıp konuşmacının sunuşuna daha da gergin başlamasına yol açacaktır. Gerçekte konuşmacının asıl korkusu, kendisidir ve sadece kendine güvenle aşılabilir.

3.Zayıflık veya Yetersizlik Duygusu: Çoğunlukla çok üst düzey dinleyiciler karşısında veya alt-üst ilişkisinin çok belirgin olduğu ortamlarda söz konusu olabilecek tehlike, kişinin kendisinden veya konuştuğu konudan emin olmamasıdır. Dinleyiciler, konuşmacının bilgi ve becerisini sınayabileceği gibi; konuşmacı teknik ve bilgi donanımı olarak yeterli hazırlıkta olmayabilir.

 

 

Sunuş kaygınızı yenmek için;

 

1.Dinleyicilerin size karşı iyi niyetine inanın:  Dinleyiciler daima sizin başarılı olmanızı isterler. Sizin başarısız olmanız, onların hoşuna gitmeyecektir. Size ayırdıkları zaman, ziyan olacak ve hatta sizin başarısızlığınıza tanık olmak onları da mahcup edecektir. Dinleyicilerin sizin yanınızda olduğunu düşünüp onlarla sıcak bir iletişim kurun.

 

2.Kendinize güvenin: Kendine güvenin asgari şartı, konuya hakim olmaktır. Güvenin psikolojik tarafı ise, davranışlara yansıyan özelliklerdir. Kendinize tam olarak güvenmediğinizi hissetseniz dahi, dinleyicilerinize güven aşılamak en iyi çözümdür. Hem sizin hem de dinleyicilerin huzursuzluğu, kuracağınız güven ve biraz da otorite ortamı ile kolayca aşılacaktır. Ayrıca özür dilemekten (veya buna yol açacak bir davranıştan) mutlaka kaçınmalı ve söylediklerinizin ilgi çekmeyeceği gibi bir varsayımda bulunulmamalıdır.

 

3.Kendinizi aşırı ciddiye almayın: Stresle baş etmenin etkin bir yolu da olabilecek bir tersliğin her şeyin sonu olmadığını hatırlamaktır. Hepimizin başına aksilikler gelebilir ve acaba dinleyicilerimiz bizim hatalarımızı ne derece anımsayacaklardır? Yapacağınız sunuşun ölüm kalım meselesi olmadığını kendinize anımsatın ve yaptığınızdan hoşlanmaya çalışın.

 

4.Telkin teorisi: Korkmadığınızı kendinize söyleyin. Korkmuyormuş gibi davranmak, korkuyu yener. Unutmayın ki, duygular davranışları doğurur. Örneğin ‘Korkuyorum’ (Duygu), ‘Kaçacağım’ (Davranış). Fakat bunun tersi de doğrudur; davranışlar duyguları doğurur. Gülümsedikçe mutlu hissedersiniz. Korkusuz, rahat ve kontrollü davranmak, cesaret ve güveni doğurur.

 

5.Söylediklerinize inanın: Konuştuğunuz konuyu çok iyi bilmeniz gerekir. Söylediklerini bilen ve söylediğine inanan bir konuşmacı, tecrübesini de katarak gerginliğini kolaylıkla aşabilecektir.

 

6.Konuşmanızı prova edin: Ayna karşısında,  yüksek sesle kendi kendinizi dinleyin ve sunuşunuzu hazırlayın.

 

7.Çok hırslı olmayın: Ne kadar uzun konuşursanız, dinleyicilerin sizden talepleri o kadar artacaktır. Bunu bilerek özellikle başlangıçta konuşmanızı basit ve kısa tutmaya çalışın.

 

8.Derin nefes alın: İyi bir performans sergileyebilmek için sinirlerinizin belli bir ölçüde gerilmesi gereklidir. Çok az stres, sizi sıkıcı ve heyecansız bir sunuş  performansına itebileceği gibi, çok fazla gerginlik de kontrolü kaybetme ve asabiyetinizi dışarıya vurmaya neden olabilir. Gerginliği kontrol altına alıp, stresimizi pozitif enerjiye dönüştürmenin pratik yollarından biri, sunuşa başlamadan önce derin nefes alarak sakinleşmektir. Ayrıca sunuştan hemen evvel dinleyicilerle aynı seviyede bir koltuğa oturup onların kendi aralarında ve sizinle konuşmalarına izin verirseniz, hem siz hem de dinleyiciler, gruplaşma psikolojisinden uzaklaşmış olacaktır.