Dinleyici Analizi 

 

 

Dinleyici kitlesinin büyüklüğü ve yapısı

1.       Konuşmanıza kaç kişinin katılacağını tahmin edin.

2.       Dinleyicilerin politik, mesleki ya da başka alanda ortak noktaları olup olmadığını öğrenin.

3.       Kadın-erkek oranını, yaş dağılımını,  sosyo-ekonomik grupları, temsil edilen meslekleri ve coğrafi bölgeleri analiz edin.

 

Olası dinleyici tepkisi :

1.       Dinleyicilerin sunuşa neden katıldıklarını analiz edin.

2.       Dinleyicilerin konuya karşı genel tutumlarını  belirleyin.

3.       Konuşma anında, dinleyicilerin hangi ruhsal durumda olabileceklerini analiz edin :

4.       Dinleyicileri, en çok hangi tür destek bilgilerinin etkileyeceğini kestirin: Teknik veriler mi,  istatistiksel karşılaştırmalar mı, maliyetler mi, tarihsel bilgiler mi, genellemeler mi,  gösteriler mi, örnekler mi...?

 

5.       Dinleyicilerin tepkilerini kestirin:

 

 

Dinleyicilerin kavrayış düzeyi:

1.       Dinleyicilerin, anlatacağınız konu hakkında birşeyler bilip bilmediklerini belirleyin:

2.       Herkesin mesajı anlama yeteneği açısından eşit düzeyde olup olmadığını kestirin.

3.       Dinleyicilerin konuyu anlayabilmeleri için ne gibi temel bilgilere gereksinim duyacaklarını kararlaştırın.

4.       Açıklamaya gereksinim duyacağınız genel kavramları ve konuya has ayrıntıları düşünün.

5.       Konunun bilinen, tekrarlanan bilgileri mi, yoksa dinleyiciler için yeni olan başlıkları mı içerdiğini düşünün.

 

Dinleyicilerin konuşmacı ile ilişkisi:

1.       Bu dinleyici kitlesinin, genellikle, konuşmacılara ne şekilde tepki gösterdiğini analiz edin.

2.       Konuşma ya da sunuş yapma amacınıza karşı, dinleyicilerin arkadaşça mı, içten mi, yoksa olumsuz mu davranabileceklerini belirleyin.

3.       Dinleyicilerin size ne şekilde tepki gösterebileceğini düşünün.