Dinleyicilerin sayısı ve özellikleri

 

 

Sunumdan önce hedef kitle hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Özellikle hedef kitlenin hangi özelliklere sahip olduğunu (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyleri vb.), konuya ilgilerini, konu hakkındaki bilgi düzeylerini bilmek çok önemlidir. Çünkü hedef kitlenin genel özelliklerine göre bir sunuş tarzı kullanmak sunuşun amacına ulaşması için en önemli etkenlerdendir. Ayrıca dinleyicinin konu hakkındaki bilgi düzeyine göre sunuşu gerçekleştirmek anlaşılmamayı ya da sıkıcı olmayı engeller. Sunuş yapacağınız grup küçük ise tartışmaya daha çok ağırlık verebilirsiniz. Büyük gruplara yapacağınız sunuşlar ise daha çok tek yönlü olacaktır.