Sunuşun Hazırlanması


Sunuş planlandıktan sonra sunuşun hazırlanması aşaması gelir. Bu aşama çok önemlidir çünkü “Sunuştaki herbir dakika için yaklaşık 30 dakikalık hazırlanma süresi gerekmektedir”. Bu aşamada aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesinde yarar vardır. Sunuşun hazırlanması aşamaları şunlardır:

 

1.      Sunuş taslağı oluşturularak sunuş çerçevesinin belirlenmesi

2.      Sunuşla ilgili kaynakların taranması ve dokümanların incelenmesi

3.      Sunuşun amacına göre sunuşta kullanılacak teknik ve yöntemlerin belirlenmesi

4.      Giriş bölümünün oluşturulması

5.      Gelişme ve sonuç bölümünün oluşturulması

6.      Olağanüstü ve beklenmedik  durumlar için hazırlık yapılması

7.      Kullanılacak araç-gereç ve ekipmanların belirlenmesi