Başabaş Analizi

 

Faaliyet başabaş analizi, satış geliri, maliyet ve kar arasındaki ilişkileri inceleyen analitik bir yöntemdir.Faaliyet başabaş noktası, toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eşit olduğu noktadır.

 

                Kar=Top. Gelir – Top. Maliyet

                Top. Gelir = Top. Maliyet   (BB Noktasıdır) 

 

 

BBN analizi; İşletmenin tüm faaliyet giderlerini karşılayacak satış gelirlerini, Farklı satış düzeylerindeki faaliyet karını hesaplamaya yardımcı olur. Başabaş analizi, bir işletmenin toplam gelirlerinin, toplam maliyet ve giderlerinin tamamını karşılamaya başlandığı satış düzeyini (hasılatını ) belirtir.

Temel olarak  değişmez giderler, değişken giderler,satışlar  ve kar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılan  bir analiz tekniğidir.

İşletmenin giderlerinin tamamının değişken giderlerden oluşması durumunda  kara geçiş noktasının saptanması gerekmez.