Analizin Dayandığı Temel  Varsayımlar

 

Toplam maliyet giderleri, değişmez maliyet giderleri ve değişken maliyet giderleri olarak iki grupta toplanmaktadır. Değişken maliyet giderleri, sunulan hizmet ve üretim miktarına bağlı olarak aynı oranda değişmekte, birim başına sabit kalmaktadır. Değişken giderler, üretim hacmi ile aynı oranda artıp, azalmaktadır.

 

Birim satış fiyatı değişmemektedir. İşletmenin tek bir ürün ürettiği kabul edilmektedir.Tek tip mal ya da hizmet üretilmekte,  birden fazla tip üretim varsa üretim bileşimi değişmemektedir.İşletmenin izlediği üretim ve fiyat politikalarında önemli değişiklikler yoktur.Maddi duran varlıklar çeşitli üretim hacminde aynı kalmaktadır.Üretim girdilerinden sağlanan verimlilik sabit olmaktadır.

 

Genel fiyat düzeyi kararlıdır. Satışlar ile stoklar arasında tam bir zaman uyumu mevcuttur.