BBN Analizinin Unsurları

 

 

DEĞİŞMEZ GİDERLER: Kısa sürede etkinlik hacmindeki değişmelere karşın değişmeden kalan  ve katlanılmak zorunda olunan giderlerdir.

 

DEĞİŞKEN GİDERLER: İşletmenin üretimi miktarına bağlı olarak değişen giderlerdir.

 

YARI DEĞİŞKEN GİDERLER: İşletmenin belli üretim düzeyine kadar değişmeyen belli bir düzeyden sonra artış gösteren giderlerdir.

 

TOPLAM GİDERLER:  İşletmenin değişmez ve değişken giderlerinin toplamıdır.

 

SATIŞ HASILATI:  İşletmenin satış birimiyle birim  satış fiyatıyla çarpılması sonucunda bulunan hasılattır.

 

ÜRETİM HACMİ:  İşletmenin faaliyet düzeyini belirten miktar ve tutardır.

 

KATKI PAYI:  Birim satış fiyatıyla birim değişken gider arasındaki farktır.

 

KATKI PAYI ORANI:  Katkı payı tutarının satış tutarına oranıdır.