Faaliyet Kaldıracı

 

Faaliyet kaldıracı, satışlar ile faaliyet gelirleri arasındaki ilişkiyi gösterir.Faaliyet kaldıracı, belli bir satış düzeyinde, satışlardaki %1’lik değişimin, faiz ve vergi öncesi karda % kaçlık bir değişime yol açtığını gösterir.Bir işletmede toplam sabit maliyetler arttıkça, faaliyet kaldıraç değeri de yükselir.

 

Faaliyet kaldıracı analizi işletmenin sabit giderleriyle ilgili bir analizdir. Yüksek sabit giderler işletmelerin daha fazla sermaye kullanması ve dolayısıyla işçiliğin az olması sebebiyle daha az değişken giderler ile faaliyet göstermesi sonucunu ortaya çıkartır. Faaliyet kaldıraç derecesi Çalışma kaldıraç derecesi olarak ta bilinmektedir

 

FKD= FVÖK % Değişim / Satışlardaki % Değişim

 

Örnek:

A işletmesinin 5.000.000 TL’lık satış düzeyindeki FVÖK 1.000.000 TL’dir. İşletmenin satışlarının % 10 artığını düşünürsek satışlar 5.500.000 TL olur. Bu satış düzeyinde işletmenin FVÖK’ı 1.200.000 Tl gerçekleşir. Faaliyet Kaldıraç Derecesi:

 

 

A İŞLETMESİNİN GELİR TABLOSU:

 

 

 

1

2

Değişim

Satışlar

 

5.000.000

5.500.000

%10

Değişken Giderler

5.000.000x0,60

3.000.000

3.300.000

%10

Sabit Giderler

 

1.000.000

1.000.000

0

Toplam Maliyet

 

4.000.000

4.300.000

%8

FVÖK

 

1.000.000

1.200.000

%20

 

Sonuç:

Faaliyet kaldıraç derecesinin 2 olması 5.000.000 TL düzeyinden itibaren satışlardaki % 1’lik artışın FVÖK % 2 artıracağını ifade eder. Başka bir değişle bu üretim hacmindeki %10’luk artış karlarda % 20 lik bir artış sağlayacaktır