Varlıkların Yönetimi ile İlgili Kararlar

 

Her firma aktiflerini en etkin bir biçimde kullanmaya çalışır. Finans yöneticilerinin varlıkların çalıştırılmasında çeşitli derecelerde sorumlulukları vardır. Döner değerlerin yönetimine, sabit değerlerin yönetiminden daha fazla önem verilmelidir. Ve yine beklenen getiriyi artırırken, risk azaltılmalıdır. Şu soruların cevapları sağlıklı şekilde verilmelidir.

 

Finansal yönetimin görevleri arasında bulunan diğer faaliyetler de şunlardır: