Finanslama Kararları

 

Finansal yönetimin en önemli konularından biri de işletmenin varlıklarını hangi kaynaklar ile finanse edeceğidir. Örneğin; firmanın yatırımlarını borçla mı, yoksa öz kaynakları ile mi finanse edeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada da yine uygulanacak politika beklenen getiriyi artırırken, riski de azaltmaktır.

 En iyi tür finanslama hangisidir?

 

Varlıkların Yönetimi ile İlgili Kararlar

 

Her firma aktiflerini en etkin bir biçimde kullanmaya çalışır. Finans yöneticilerinin varlıkların çalıştırılmasında çeşitli derecelerde sorumlulukları vardır. Döner değerlerin yönetimine sabit değerlerin yönetiminden daha fazla önem verilmelidir. Ve yine beklenen getiriyi artırırken, risk azaltılmalıdır. 

 Finansal yönetimin görevleri arasında bulunan diğer faaliyetler de şunlardır: 

Alternatif finansman kaynakları arasından hangilerinin kullanılmasının firma açısından yararlı olabileceğine karar verirken, genellikle kullanılması düşünülen finansman kaynağının firmanın likitide ve risklilik düzeyi üzerindeki etkisi, finansman kaynağının maliyeti, finansman kaynağının elverişliliği ve sağlanmasındaki kolaylık ile finansman kaynağının esnekliği şeklinde sıralanan 4 etken dikkate alınmalıdır.

     Buradan hareketle bir firmada kısa süreli finansman kaynaklarının, toplam kaynaklar içindeki büyüklüğünü belirleyen temel etmenler aşağıdaki gibi özetlenebilir.