Finansman İhtiyacının Belirlenmesi Aşaması

Firmaların büyüme, gelişme yada varlıklarını sürdürebilmeleri için finansal yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu yatırımlar ve faaliyetler gerçekleştirilirken birçok değişken göz önüne alınmalıdır. Firmanın finansal yapısı finansal ihtiyacını belirlemede yol gösterecek en önemli parametredir. Firmanın finansal yapısını analiz etmenin bir çok yolu vardır. Bunlara aşağıda kısaca değinilmiştir.

 

 

Firmanın Finansal Yapısının Analizi

 

 

Firmanın İktisadi Varlıklarını Kullanımı ile İlgili Analizler