Muhasebe Standartları

 

 

Muhasebe çalışmalarının yöntemini belirleyen düzenlemeler durumundaki standartlar, muhasebe kuramının önemli kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Muhasebe standartları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar tarafından yayımlanmaktadır. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun çeşitli konulardaki yayımlamış olduğu standartlar aşağıdaki gibidir:

 

  Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Kavramsal Çerçeve16.01.2005 – 25702
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu16.01.2005 – 25702
TMS 2 : Stoklar15.01.2005 – 25701
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları18.01.2005 – 25704
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar20.10.2005 – 25972
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar20.10.2005 – 25972
TMS 11:İnşaat Sözleşmelerine İlişkin 26.10.2005 – 25978
TMS 20:Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanmasına ilişkin01.11.2005 – 25983
TMS 23:Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı09.11.2005 – 25988
TMS 18:Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 09.12.2005 – 26018
TMS 28:İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı27.12.2005 – 26036
TMS 16:Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 31.12.2005 – 26040
TMS 21:Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 31.12.2005 – 26040
TMS 24:İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 31.12.2005 – 26040
TMS 29:Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 31.12.2005 – 26040
TMS 31:İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 31.12.2005 – 26040
TMS 34:Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı02.02.2006 – 26068
TMS 37:Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 15.02.2006 – 26081
TMS 17:Kiralama işlemlerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı. 24.02.2006 – 26090
TMS 41:Tarımsal Faaliyetlere ilişkin Türkiye Muhasebe Satandardı. 24.02.2006 – 26090
TMS 26:Emeklilik fayda planlarında muhasebeleştirme ve raporlamaya ilişkin türkiye muhasebe standardı.01.03.2006 – 26095
TMS 14:Bölümlere göre raporlamaya ilişkin türkiye muhasebe standardı.03.03.2006 – 26097
TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin türkiye finansal raporlama standardı.16.03.2006 – 26110
TMS 38: Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin türkiye muhasebe standardı.17.03.2006 – 26111
TMS 40: Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin türkiye muhasebe standardI.17.03.2006 – 26111
TMS 36:: Varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin türkiye muhasebe standardı.20.03.2006 – 26112
TFRS 3:: İşletme birleşmelerine ilişkin türkiye finansal raporlama standardı.31.03.2006 – 26125
TMS 19:: Çalışanlara sağlanan faydalarla ilişkin türkiye muhasebe sitandardı.30.03.2006 – 26124
TFRS 2:: Hisse bazlı ödemelere ilişkin türkiye finansal raporlama standardı.31.03.2006 – 26124
TMS 2:: Stoklara ilişkin türkiye muhasebe standardı (tms 2) hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ sırano: 3811.04.2006 – 26136
TMS : Finansal tabloların sunuluşuna ilişkin türkiye muhasebe standardı hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ sıra no: 3712.04.2006 – 26137