Örnek İnşaat Mühendislik Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti.

 

2002 – 2005 Yılları Arası

 

Yönetim Raporu

 

GİRİŞ

 

 

Firmamız ÖRNEK İnşaat Mühendislik Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti. ile 01.01.2006 – 31.12.2006 mali dönemine ilişkin olarak, yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işlemlerini ve/veya diğer işleri, 3568 Sayılı Kanun ve diğer kanunlara ve mevzuata göre yapacaktır.

 

Ayrıca firmadan gelen talep doğrultusunda, 01.01.2006 tarihinde Bağımsız Dış Denetim Hizmet Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme kapsamında, ÖRNEK İnşaat Mühendislik Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin 01.01.2003 – 31.12.2003, 01.01.2004 – 31.12.2004, 01.01.2005 – 31.12.2005 dönemlerinin denetiminin ve 01.01.2006 —31.12.2006 döneminin Sürekli Denetiminin gerçekleştirilmesi ve denetim raporunun verilmesi gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu denetim kapsamında ÖRNEK İnşaat Mühendislik Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin ilgili dönemlere ait Bilanço (Balance Sheet), Gelir Tablosu (Statements of Income), Özsermaye Değişim Tablosu (Statements of Shreholders’ Equity), Nakit Akım Tablosu (Cash Flows Statement), Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standards), Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda  yeniden gözden geçirmek yoluyla denetime tabi tutulacaktır.

 

ÖRNEK İnşaat Mühendislik Turizm Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin kuruluş yılından itibaren (2002 – 2005) tüm dönemlerine ilişkin olarak, firmanın yönetiminden gelen talep doğrultusunda bu Yönetim Raporu hazırlanmış ve raporda, firmanın finansal tablo analizleri tarafımızdan yapılarak ilgili firmaya sunulmuştur. Tablolar ve analizler, tamamen ilgili firmadan alınan belge ve bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.