çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

E2B Energy Sufficient Buildings - Enerji Verimli Binalar Ortak Teknoloji Girişimi

Yazdır


 

E2B (Enerji Verimli Binalar) Ortak Teknoloji Girişimi enerji verimli binalar alanında Türk sanayi kuruluşları ve üniversitelerin yararlanabileceği ve sanayi önderliğindeki kamu-özel sektör ortaklığıdır. Bu girişimin 7.ÇP'ın  sınai araştırmayı destekleyen yenilikçi araçlarından biri olması beklenmektedir.

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Aralık 2005'te 2030 senesine yönelik vizyon dokümanı ve Stratejik Araştırma Gündemi kabul etmiştir. 2006 senesi boyunca Avrupa Komisyonu ile yapılan müzakereler sonucunda da 20 Haziran 2007 tarihinde Uygulama Eylem Planı onaylanmıştır. Bu eylem planının en önemli çıktısı enerji verimli binalar konusunda bir ortak teknoloji girişiminin, yani E2B'nin, oluşumu olmaktadır.

Bilindiği üzere binalar Avupa'daki enerji tüketiminin %40'ından ve sera gazı emisyonlarının 1/3'ünden sorumludur. Bu bağlamda E2B'nin genel amacı, AB'deki mevcut ve yeni binalardaki enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için, teknik, ekonomik ve sosyal boyutları olan bina ve şehir ve bölge planlama kavramlarını geliştirmek, uygulamaya sokmak ve optimize etmektir.

E2B'nin kilit teknolojilerde gerçekleştirilen araştırmaları hızlandırması ve dolayısıyla enerji verimliliği konusunda rekabetçi bir sanayi geliştirmesi beklenmektedir. Böylece, AB'nin iklim değişikliği ve enerji bağımsızlığı ile ilgili Stratejik Enerji Teknoloji Planı hedefleri ticari fırsatlara dönüştürülebilecektir.

Girişimin aşağıdaki çıktıları sunması beklenmektedir:

 • Enerji verimli binalar için yeni malzemeler ve sistemler geliştirmek,
 • yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak,
 • yeni, alternatif tasarımlar ve  eko çözümler üretmek,
 • toplumun davranış bilgisini geliştirmek,
 • örnek teşkil edecek enerji verimli şehirler ve bölgeler oluşturmak,
 • enerji verimli binalar hakkında toplumum genel bilincini arttırmak,
 • yaşam döngüsü analizi konusunda uzmanlık gerçekleştirmek,
 • tüm inşaat sektörünün sürdürülebilirliğe doğru dönüştürülmesi.

Yaklaşık 10 yıl boyunca yürürlükte olması planlanan E2B, Avrupa Komisyonu ve özel sektör tarafından eşit olarak desteklenecektir. Toplam bütçenin 2 Milyar Avro olması beklenmektedir.

E2B'nin kuruluşu tamamlandığında yayınlanacak olan proje çağrıları ve desteklenecek olan projelerin özellikleri ve konuları TÜBİTAK internet sitesinde ve girişimin ana sayfasında bilgilerinize sunulacaktır.

http://www.e2b-jti.eu

E2B'nin özel sektör kısmına katılım mümkündür. Girişimin özel sektör kısmı kar amacı gütmeyen uluslararası bir birlik tarafından temsil edilecektir. 

E2B Ortak Teknoloji Girişimi ile ilgili gerekli tüm belgeler TÜBİTAK web sitesinde verilmektedir.

 1. E2B Broşürü  
 2. E2B Sunumu
 3. Binalarda Enerji Verimliği konulu sunum
 4. E2B Eylem Planı Kaynak : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  
Bu sayfa 18.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12632 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ