çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Diğer Destekler

Yazdır


Avrupa İşletmeler Ağı
 
Avrupa Birliği Rekabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP) Girişimcilik ve Yenilik Alt Programı(EIP) kapsamında yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Programı, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayiye ve üniversitelere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.  
Bu ağ ile, iş dünyası ihtiyaç duyduğu desteği yanı başında bulabilecektir. “İş desteği kapınızda” anlayışı tüm ağ tarafından benimsenmiştir.
 
"Hiçbir kapı yanlış değildir.” ilkesinin bütün ağ ortakları tarafından uygulanması öngörülmüştür. Buna göre, herhangi bir ağ üyesi kendisinden talep edilen hizmetleri verecek veya ilgili yerlere yönlendirme yapacaktır.

Türkiye'de bu kapsamda 7 bölgeye ayrılmış, her bir bölge için de farklı konsorsiyumlar oluşturulmuştur.
 
BSN Anatolia Konsorsiyumu KOSGEB  liderliğinde, ODTÜ Teknokent, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) , Konya Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası ile ortaklaşa kurulmuştur.  Orta Anadolu Bölgesindeki illeri (Ankara, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır) kapsamaktadır.
 
Firmaların uluslararasılaşması; inovasyonu, yeni ürünleri ve tek Avrupa pazarındaki diğer fırsatları yakalama; AB projelerine ve fonlarına erişim sağlama gibi konularda destek verilecektir.  
 
Firmaların veritabanına kayıt olmaları, hizmetlere erişimleri için önemlidir.  Veritabanına kayıt olmak için lütfen TTGV  veya bölgedeki diğer ortaklarla bağlantıya geçiniz.
  
Her türlü sorularınızı bsn@ttgv.org.tr adresine yönlendirebilirsiniz.
 
 
 
ESİNKAP- Eskişehir Bölgesel İnovasyon Projesi
 

Eskişehir Bölgesel İnovasyon Stratejileri ile Kapasite Oluşturma Projesi (ESİNKAP) ile, Bölgesel İnovasyon Sistemi ile ilgili ana hatlar sunulmakta ve Eskişehir Bölgesi için teknolojik inovasyon ve çevre ağırlıklı bir bölgesel inovasyon çalışması için gerek duyulabilecek ve bölgenin ATGİ yeteneklerinin gelişimine destek olabilecek bazı faaliyetler önerilmektedir.

Proje ile ilgili olarak detaylı bilgiye, projenin resmi internet sitesi olan http://www.esinkap.net adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Teknoloji Ödülleri ve Kongresi
 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kurumsal amaçlarına da uygun olarak:

Ülkemizde yenilikçi ürün, yeni bir teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci (proses) geliştirme çabalarını desteklemek,
Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda genç sanayicimizi bilinçlendirmek,
Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak üzere Teknoloji Ödülleri'ni oluşturmuşlardır.

Teknoloji Ödülleri'nin amacı; yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin veya belirleyici özellikleri, özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan üretim süreci geliştirme çalışmalarının değerlendirilerek ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılmasıdır.

Detaylı bilgi ve iletişim için: http://www.teknoloji.org.tr

 

Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri
  
 
“Dr. Akın ÇAKMAKCI Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş" Ödülleri kapsamında TTGV, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen ar-ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezleri seçecek; seçilmiş tezlerin sahiplerine, danışmanlarına ve tezin uygulandığı firmalara ödüller verecek ve bu tezlerin firmalarda yarattığı başarı öykülerini yayımlayacaktır.
    
 
En son 2007 yılında düzenlenen ödüllerin değerlendirmeleri 2008 yılı içerisinde tamamlanmış ve 17 Nisan 2008 tarihinde Ankara Cyberpark'ta yapılan tören ile ödüller sahiplerini bulmuştur.Kaynak : TTGV
  
Bu sayfa 22.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12654 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ