çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Destekleri

Yazdır


Bir özel sektör kuruluşu, TÜBİTAK’tan Ar-Ge projeleri için finansal destek alabilir; enstitülerimizle işbirliği içinde tüm test, analiz, sistem kurma ve geliştirme çalışmalarını yürütebilir; danışmanlık ve eğitim hizmetleri alabilir; uluslararası işbirlikleri geliştirebilir; bilim ve teknoloji dünyasıyla ilgili veri tabanlarından yararlanabilir.

 

SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıdaki destek programları yürütülmektedir.

  • 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
  • 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)
  • 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Ayrıca,

  • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
  • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı


Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen ve üniversiteler ve kamu kurumlarının yanında sanayi kuruluşlarını da araştırma projesi yapmaya yönelten programlardır.

 

ENSTİTÜ HİZMETLERİ

Ülkemizin çeşitli şehirlerindeki TÜBİTAK’a bağlı enstitülerimizin temel görevi, kamu ve özel sektör kuruluşları için pozitif bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma, test ve analizler yapmak, yeni sistemler ve projeler geliştirmektir. Özellikle; Kocaeli- Gebze’de bulunan Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’daki enstitülerimiz Türk Sanayi’ne üstün kaliteli hizmet vererek sanayimizin önünü açmaktadır. Aynı yerleşkede bulunan TEKSEB ve TEKNOPARK’se Ar-Ge çalışmaları yapan özel sektör firmalarına ortam ve olanak sağlamaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TÜBİTAK, işbirliği halinde olduğu bölgesel ve uluslararası örgütlerle ülkemizdeki kurum, kuruluş ve uzmanlar arasında bağ kurar, ortak araştırma projeleri için ortam yaratır ve bu tür projeleri destekler. Özellikle, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’nin kurduğu uluslararası bir kurum olan EUREKA ile özel sektör kuruluşlarına önemli destekler verilmektedir.

Ayrıca, uluslararası bilimsel toplantılar, uzman değişim programları, çalışma ziyaretleri gibi etkinliklere maddi destek sağlar, uzmanlarımızın bu tür bilimsel örgütlerin faaliyetlerine aktif katılımını destekler.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.

Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiştir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2002-2006 döneminde yürürlükte olan 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) ve 2007-2013 yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.

 

 
Kaynak : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  
Bu sayfa 17.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 10419 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ