Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programlarına Geri Dön


 

Fizibilite Raporu Hazırlama 
Eğitici : Şeref DAĞKILIÇ
Tarih : 9.06.2012 - 12.06.2012
Yer : Gaziantep Tuğcan Hotel
Ücret : 125 TL
 
 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME     

 • Sektörün ve Ürünün Tanımı, Sınıflandırılması     
 • Teşvik Durumu
 •  Arz Analizi       
 •  Arz ve Talebin Karşılaştırılması
 •  Girdi Piyasaları
 • Satış ve Rekabet Olanakları       
 • Satış Fiyatları   
 • Tesis İçin Öngörülen Yıllar İtibariyle Kapasite Kullanım Oranları (KKO)   
 • Sektörel Değerlendirme Gerekli Bilgi Kaynakları ve Gerekli Bilgiler        
 •  Sektörel Değerlendirmede Sapma Noktaları     

 TEKNİK DEĞERLENDİRME         

 • Kuruluş Yeri      
 •  Hammaddeye Yakınlık 
 •  Pazara Yakınlık
 • İşgücü Yeterliliği           
 •  Enerji Kaynakları          
 • Altyapı ve Su    
 • Topografya ve İklim      
 • Üretim Tekniği 
 • Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi         
 •  Yönetim           
 • Faydalı Ömür   
 • Çevresel Değerlendirme
 • Uygulama Planı
 •  Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı         
 • Sabit Yatırım Tutarı      
 •  Arsa    
 • Etüt-proje         
 • İnşaat Harcamaları       
 • Makine-Teçhizat           
 • Taşıma Sigorta 
 • İthalat ve Gümrükleme   
 • Montaj Giderleri             
 • Taşıt ve Demirbaşlar      
 • Genel Giderler   
 • Beklenmeyen Giderler    
 • KDV ve Sabit Yatırım Tutarı         
 • İşletme Giderleri             
 • Personel Giderleri           
 • Enerji-Yakıt Giderleri    
 • Bakım Onarım Giderleri            
 • Genel Giderler 
 • İşletme Gelirleri            
 • İşletme Sermayesi ve İhtiyacı    

MALİ DEĞERLENDİRME

 • Finansman İhtiyacı ve Kaynaklarının Hesaplanması        
 • Arsa Yatırımı    
 • Sabit Tesis Yatırımı       
 • Fiyat Artışları   
 • Kur Farkları      
 • Sabit Yatırım Toplamı   
 • İşletme Sermayesi Yatırımı         
 • İşletme Sermayesi Yatırımı Fiyat Artışı    
 • Bağlı Değerler   
 • Öz kaynaklar      
 • Sermaye             
 • Öngörülen Sermaye Artırımı       
 • Proje Fonları      
 • Geçmiş Yıl Karları(zararları)        
 • Orta ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   
 • Kısa Vadeli yabancı Kaynaklar     
 • Amortismanların Hesaplanması  
 • Proforma Tabloların Hesaplanması         
 • Proforma Maliyet Tablosu           
 • Toplam Üretim Giderleri             
 • Amortismanlar   
 • Toplam Hizmet Maliyeti              
 • Satış ve Pazarlama Giderleri       
 • Finansman Giderleri       
 • Satılan Hizmet Maliyeti
 • Proforma Gelir-Gider Tablosu     
 • İşletme Gelirleri            
 • Satılan Hizmetin Maliyeti          
 • Kanuni Kâr-Zarar          
 • Zarar Mahsubu
 • Yatırım İndirimi            
 • Kurumlar Vergisi Matrahı         
 • Gelir Vergisi Stopajı      
 • Dönem Kâr (Zararı)      
 • Zarar Mahsubu
 • Kanuni Yedek Akçe        
 • Temettü           
 • Memur ve İşçilere Kâr Payı       
 • Kullanılabilir Kâr           
 • Nakit Girişleri   
 • Nakit Çıkışları   
 • Nakit Farkı-Nakit Akımı 
 • Kümülâtif Nakit Farkı    
 • Borç Ödeme Gücü        

ZAMAN KAVRAMI         

 • Paranın Zaman Değeri ve Fizibilitelere Etkisi     
 • Zaman Çizgisi   
 • Bileşik Faiz Hesaplamaları           
 • Faiz        
 • Faiz Oranı           
 • Dönemsel Getirilerin Bileşik Değerleri Toplamı   

FİZİBİLİTE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ  

PARANIN ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALMAYAN TEKNİKLER       

 • Ortalama Verimlilik Yöntemi    
 • Geri Ödeme Süresi Yöntemi      

PARANIN ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALAN  TEKNİKLER 

 • Net Bugünkü Değer Yöntemi (NPV)        
 • Karlılık İndeksi (IP)        

RİSK KAVRAMI    

 • Yatırımdan Beklenen Karlılığı Farklılaştırmak      
 • Yatırımın Sağlayacağı Nakit Akışlarının Risk Faktörüne Göre Düzeltilmesi               
...İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.