Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programlarına Geri Dön


 

Arıcılık Sektörünün Dünyada ve Türkiyedeki Durumu ve Geleceği, Bölgesel Arıcılık Ağının Stratejik Yol Haritası 
Eğitici : Ömer Cengiz ÇELEBİ
Tarih : 16.07.2018 - 17.07.2018
Yer : Arıcılık Araştırma Enstitüsü - Ordu
Ücret : -
 
 

Eğitim Programı

1. Gün - Genel Durum Arzı - Eğitim

Eğitimin birinci gününde dünya, Türkiye ve bölge hiyerarşisi takip edilerek sektörün genel durumunun genel bir fotoğrafı aktarılacak, katılımcıların sektörün mevcut durumunu, yönelimlerini ve geleceğini anlamalarını sağlamak ana fikri üzerine odaklanılacaktır. Eğitimin bu bölümünde sunum, soru-cevap, vaka analizi, tartışma ve beyin fırtınası teknikleri kullanılacaktır.   

İncelenecek Konular

·         Arım Balım Peteğim Projesi, Uzman Ekibi, Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri ve Kaynakları

·         Dünyada Arıcılık Ürünleri Pazarı ve Talep Yapısı      

·         Türkiye Arıcılık Ürünleri Sektörü

·         İhracat Durumu      

·         Proje Bölgesinde Arıcılık Sektörü   

·         Bölgede Arıcılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Durumu ve Bölge için Arıcılık Sektörünün Önemi      

·         Bölgedeki Paydaşlar, Mevcut Durumları ve Değer Zincirindeki Pozisyonları

·         Piyasanın Talep Yapısı, Ürün Kalitesi ve Toptancılar

·         Bölgede Arıcıların KOBİ'leşme Oranı           

·         Arıcıların Sorunları  

·         Bölgedeki Arıcılık Sektörünün Değer Zinciri

·         Balın Sınıflandırılması         

·         Sektörde Mevcut Destek Altyapısı ve Mevzuat, Danışmanlık Hizmetlerine Erişim ve İş Geliştirme Ortamı

·         Gıda Kodeksi ve Arıcılık Ürünleri Gıda Kodeksinde Durum  

·         İstatistiksel Verilerin Doğruluğu      

·         Bal Borsası

·         Ürün İşleme ve Paketleme Tesisleri 

·         Pazarlama Sorunları           

·         Laboratuarlar

·         Denetimlerin Niteliği           

·         Sektörel İstatistiksel Veriler

·         KOBİ'lerin Durumu

·         Apiterapi   

2. Gün - Mevcut Genel Durumun Tartışılması ve Yol Haritasının Değerlendirilmesi - Çalıştay

Eğitimin ikinci gününde, eğitimin birinci gününde işlenen konulardan yola çıkılarak, "sorunlara çözüm üretecek bir ekibin atması gereken adımlar" temasına dayandırılmış bir müşterek çalışma ve tartışma sistematiği kullanılacaktır. Bu çalışmada katılımcılardan sektörün GZTF analizini yapmaları beklenecektir. Müteakip aşamada proje kapsamında yapılmış GZTF analiz çalışmalarının sonuçları aktarılacak ve stratejik yol haritasının aksiyonları, tartışılarak gözden geçirilecektir.

İncelenecek ve Üzerinde Çalışılacak Konular

·         Sektörün GZFT Analizi

·         Genel Değerlendirme

·         Stratejik yol haritası, aksiyonlar, gerekçeleri ve beklentiler

 

·         Sonuç, genel değerlendirme ve kapanış 
...İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.