Doküman Klasörleri

Doküman merkezinin kurallarını incele...

Kendi bilgi, belge ve bağlantılarını paylaş...

Başkaları en çok bunları okudu...

Yeni eklenen dokümanlar...

Skip Navigation Links. 
... Geri Dön

İşletme Mevzuatı ve Yükümlülükleri Rehberi

KOSGEB tarafından 2006 yılında hazırlanan 165 sayfalık bu doküman işletme mevzuatını bütün boyutları ile detaylı inceliyor. İlgili herkesin el altında bulundurması gerekir.


İÇİNDEKİLER

I. ŞİRKET TÜRLERİ 
ŞAHIS ŞİRKETLERİ
Hakiki Şahıs İşletmeleri
Adi Şirket
Kollektif Şirket
Kollektif Şirketin Tescili
Kamu Kurumlarına Bildirim
Komandit Şirket
SERMAYE ŞİRKETLERİ
Anonim Şirket
Anonim Şirket Kuruluşları
Anonim Şirketin Ani Kuruluş İşlemleri
Kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İznine Tabi Olan Anonim Şirketler
Kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketler
Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş İşlemleri
Muhasebe Defterlerinin Alınması ve Tasdiki
Ticaret Sicil Tescili ve İlanı
Vergi Dairesine Müracaat
Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı
Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması
Anonim Şirketlerde Kâr (Ticari Kâr) Dağıtımı
Anonim Şirketlerde Birleşme Şekilleri
Limited Şirket
Kuruluş İzni Alınması
Kuruluşun Tescil ve İlanı
Kamu Kurumlarına Bildirim
Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı
Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması
Limited Şirketlerde Kâr Dağıtımı
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği
Şahıs Şirketleri İle Sermaye Şirketlerinin Özellikleri Tablosu
ŞİRKET KURMA SÜRECİNDE İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN
İSTENEN BELGELER
TİCARET SİCİL MEMURLUĞUYENİ KURULUŞ TESCİLİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER ve KURULUŞ İLANI
ESNAF ve SANATKARLAR SİCİL MEMURLUĞU
TESCİL ve İLAN İŞLEMLERİ
VERGİ DAİRESİ VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ,
VERGİ LEVHASI, YAZAR KASA LEVHASININ TASDİK
ETTİRİLMESİ ve DAMGA VERGİSİNİN YATIRILMASI
Vergi Mükellefiyetinin Tescili
Vergi Levhası
Yazar Kasa Levhası
Damga Vergisi
Belgelerin Basımı
ODALAR
Ticaret Odası
Sanayi Odası
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
BELEDİYELER İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ İŞYERİ SİCİL NUMARASININ
ALINMASI VE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
İşyeri Sicil Numarasının Alınması
İşe Giriş Bildirgelerinin Verilmesi
BAĞKUR İŞLEMLERİ GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
II. SANAYİ TESİSLERİNİN İNŞAASI VE İŞLETMEYE AÇILMASI
SIRASINDA ALINMASI GEREKLİ RUHSATLAR VE
HAZIRLANAN BELGELER
FABRİKA YERİ SEÇİMİ, İNŞAAT VE İSKAN RUHSATI İŞLEMLERİ
İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI
İŞYERİ KURULUŞ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
Plan ve Projelerin Düzenlenme Şekli
Projelerin Sunuluş Şekli (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Birimine)
İŞYERLERİNE SANAYİ ENERJİSİ BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
İŞYERİNE SU BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
İŞVEREN BİLDİRİMLERİ
ASANSÖR KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
MOTOR RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
DEVLET KARAYOLLARINA GEÇİŞ YOLU RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
TABELA VERGİSİ
TANITICI BAYRAK KULLANAN FİRMALARIN UYACAĞI ESASLAR
DEŞARJ VE ATIK SU BAĞLANTI İZNİ
HAVA EMİSYON İZİN BELGESİ
III. KURULU İŞLETMELERİN KAMU KURUMLARININ GÖREV VE
SORUMLULUK ALANLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
MALİYE BAKANLIĞI’NIN SORUMLULUK ALANINA GİREN YÜKÜMLÜLÜKLER
GELİR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ
KATMA DEĞER VERGİSİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ
ALTINDAKİ KONULAR
TEDAŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ İSTENİLMESİ
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI
Bağlantı Başvurusu ve İstenecek Belgeler
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ
ALTINDAKİ KONULAR
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ
Denetleme ve Temsil Hizmetleri
Eğitim  Teşvik ve Koordinasyon Hizmetleri
İç Ticaret Hizmetleri
Kooperatif Hizmetleri
Küçük Sanayi Siteleri
Ölçü ve Ayar Hizmetleri
Sanayi Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
Diğer Hizmetler
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN BELGELER
BAKIM ONARIM VE SERVİS GARANTİSİ YETERLİLİK BELGESİ
MÜRACAATLARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
SANAYİ SİCİL BELGESİ
LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY VE BAKIMI YETERLİLİK BELGESİ
BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK MUAYENE, DENEY VE BAKIMI
YETERLİLİK BELGESİ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ VE BAKIMI YETERLİLİK BELGESİ
ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE MAHSUS YETKİ
BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
ÖLÇÜ ALETLERİNİN MARKA KAYDI VE TİPSİSTEM ONAYI
SERVİS İSTASYONLARINA AİT ÖN BİLGİLER
Aynı Sermaye Grubu Şirket Uygulamaları 
TRKGM  /  Sayılı Tebliğ Uyarınca Bakım ve Servis Garantisi Yeterlilik
Belgesi Düzenlenmesinde İstenecek Bilgi ve Belgeler 
İMALAT YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ 
ASANSÖRLER VE ASANSÖRLER AKSAMI İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
.. Tarih ve  Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan
Asansör Yönetmeliğine Göre, Bakımcı Firmalar İçin Asansör Bakım
Firması Belgesi Düzenlenmesinde İstenecek Bilgi ve Belgeler
PROFORMA FATURA VİZESİ YAPILIRKEN İSTENECEK BELGELER 
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
Patent Hakları 
Endüstriyel Tasarımlar 
Marka Mevzuatı 
Coğrafi İşaretler 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI SORUMLULUĞU VE DENETİMİ
ALTINDAKİ KONULAR
İMAR KANUNU
ÇEVRE BAKANLIĞI SORUMLULUĞU VE DENETİMİ ALTINDAKİ KONULAR
ÇEVRE KANUNU
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
EKI Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi 
EKII Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi 
EKIII Proje Tanıtım Genel Formatı 
EKIV Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak
Seçme Eleme Kriterleri 
EKV Duyarlı Yöreler 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUMLULUĞU VE DENETİMİ ALTINDAKİ KONULAR
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
EK Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
EK Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Başvuru Formu
EK Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Yer Seçimi ve Tesis
Kurma Raporu Formu
EK Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma İzni Raporu Formu
EK Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
EK Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi
EK Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre
Aranacak Nitelikler
EK Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi
TURİZM BAKANLIĞI SORUMLULUĞU VE DENETİMİ ALTINDAKİ KONULAR
TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE NİTELİKLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
Turizm Yatırım Belgesi Talebi İçin İstenen Belgeler
Turizm İşletme Belgesi Talebi İçin İstenen Belgeler
Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi İçin İstenen Belgeler
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SORUMLULUĞU VE
DENETİMİ ALTINDAKİ KONULAR
TÜRKİYE İŞ KURUMU
BAĞKUR
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN
KAPATILMASI
 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE ÖZÜRLÜ , ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR
MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ KURULMASI
VE İŞYERLERİNDE HEKİM ÇALIŞTIRILMASI
IV. ŞİRKETLERDE TASFİYE, İNFİSAH (Dağılma) VE FESİH (Dağıtma)
TASFİYE
ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE İNFİSAH VE FESİH
Şahıs Şirketlerinde Tasfiye Memurlarının Atanması
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İNFİSAH VE FESİH
Anonim Şirketlerde İnfisah ve Fesih
Limited Şirketlerde İnfisah ve Fesih
Sermaye Şirketlerinde Tasfiye Memurlarının Atanması
TASFİYE KARARININ TESCİL VE İLANI İÇİN GEREKLİ BELGELER
TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ
VERGİ DAİRESİNE BEYANNAME VERİLMESİ
Tasfiye Sonucunda Vergi Dairesine Verilecek Belgeler


Kaynak: KOSGEB
Bu dokümanı indirebilmek için üye girişi yapmanız gereklidir. Oturum Aç

Uyarı ! Bu alanda "kendi adınızla" doküman yayınlayabileceğinizi biliyor musunuz?
  1. Doküman paylaşım kurallarını incele...
  2. Yayınlanmak üzere bir doküman/link gönder...

Bu doküman en son 20.03.2011 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 4277 defa incelenmiştir.
İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.