çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

IMI Ortak Teknoloji Girişimi (Innovative Medicines Initiative -IMI)

Yazdır


IMI (Innovative Medicine Initiative-Yaratıcı İlaçlar Girişimi)

Avrupa Birliği tarafından Ortak Teknoloji Girişimi (Joint Technology Intiative – JTI)  olarak yeniden yapılandırılmasına karar verilen Avrupa Teknoloji Platformları’ndan bir tanesi IMI (Innovative Medicines Initiative – Yaratıcı İlaçlar Girişimi)’dir. IMI, Avrupa Komisyonu ve EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations – Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu)’nın eşit oranda  yaptığı katkı ile oluşturduğu bir ortaklıktır (Ortak Teşebbüs – Joint Undertaking). AB Komisyonu, Çerçeve Programlar bütçesinden toplam 1 milyar Avro’yu IMI oluşumuna aktarmıştır. IMI kapsamında açılacak çağrılarda, EFPIA üyeleri yer aldıkları projelerde yapacakları görevler için kendi kendilerini fonlarken, EFPIA üyesi olmayan tüm ortaklar gerçekleştirilen aktivitenin çeşidine göre (yönetim, Ar-Ge, vs...) belirli oranlarda IMI tarafından fonlanacaktır.       

IMI’nin çağrılarına AB Çerçeve Programları’na katılma hakkı olan tüm ülkelerden araştırmacılar katılma hakkına sahiptir. Ortak Teknoloji Girişimi’ne katılacak ülkenin herhangi bir taahhütte bulunmasına veya bir katkı payı ödemesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, IMI kapsamında fonlanacak projelerde konsorsiyum üyeleri geri ödeme esasına göre; yönetim giderlerinin %100’ü, araştırma faaliyeti giderlerinin de %75’i oranında fonlanacaktır. %75’lik oranın üzerinde kalan kısmın ise araştırmacılar tarafından karşılanması beklenmektedir
Innovative Medicines Initiative (IMI) mevcut ilaç araştırmalarındaki dar boğazların giderilmesiyle Avrupa’nın ilaç araştırmaları alanında lider olmasını hedeflemektedir.

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations) ve Avrupa Komisyonu ortaklığı ile IMI Teknoloji Platformu taban alınarak kurulan IMI Ortak Teknoloji Girişimi IMI Stratejik Araştırma Planı’ndan yola çıkarak bir Strateji Dokümanı oluşturmuştur. IMI Stratejik Araştırma Planı, ilaç sektörü paydaşlarının çok büyük bir kısmını içererek dört temel alanda önemli hususları belirlemektedir. Bu alanlar:

  1. Güvenlik (Improving the Predictivity of Safety Evaluation)
  2. Etkinlik (Improving the Predictivity of Efficacy Evaluation): Bu alanın odağında biomarkerların belirlenmesi ve doğrulanması, tahmine dayalı farmakoloji, hasta örneklemlerinin belirlenmesi, yarar-risk analizleri gibi konularda dar boğazların aşılmasına yönelik çalışmalar vardır.
  3. Bilgi Yönetimi (Closing the Gap in Knowledge Management): Bilgi teknolojileri alanında boşlukların giderilmesine yönelik bu alan, sektör paydaşlarının büyük miktardaki bilgiyi daha verimli ve bütünleşik olarak kullanabilmesini amaçlayan çalışmaları içermektedir. Bu alan, genom bilimi gibi yeni teknolojilerin potansiyelinin geliştirilmesinde ve IMI tarafından üretilen bilginin sürekli olarak bütünleşik bir şekilde tüm paydaşlar tarafından kullanılmasına yol açmakta önem taşımaktadır.
  4. Eğitim ve Bilgilendirme (Closing the Gap in Education and Training): Biyomedikal Ar-Ge bilgi ve birikimlerinin paylaşımında, bilgi ve yetkinliklerde var olan eksikliklerin tespiti ve mevcut darboğazların aşılabilmesi bu alanda hedeflenmektedir. Eğitim ve bilgilendirme alanında hedeflenen diğer bir husus da Avrupa’daki biyomedikal eğitim alanının sektörel ilaç buluşlarına ve yenilikçi ilaç geliştirilmesine maksimum destek sağlayacak şekilde geliştirilmesidir.

IMI 2008 Çağrısı’nda yer alan başlıklar bu dört alandan üç tanesini kapsayacak başlıkları içermektedir: Güvenlik, etkinlik, ve eğitim ve bilgilendirme. Bilgi Yönetimi alanında yapılacak çalışmaların 2009 yılından itibaren çağrı başlıklarına dahil edilmesi planlanmaktadır.
  

IMI Çağrısı Konu Başlıkları dokümanında özellikle sektördeki tüm paydaşların dahil olabileceği konuların kapsanması hedeflenmiştir. Özellikle hasta organizasyonları ve düzenleyici kuruluşların katkısı IMI’nin hedeflediği başarı için vazgeçilmez olarak gösterilmiştir.
  

IMI kapsamında hazırlanacak projelerde 2 tip ortak olacaktır: 1. EFPIA üyeleri 2. EFPIA üyesi olmayan ortaklar.

  • EFPIA üyesi olmayan ortaklar IMI tarafından fonlanacaktır
  • EFPIA üyeleri kendi kendilerini fonlayacaktır (in-kind contribution)

IMI tarafından 30 Nisan 2008 tarihinde IMI’nin ilk çağrısı açılmıştır. 15 Temmuz 2008 tarihinde kapanan çağrıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

IMI ile ilgili daha detaylı bilgiye IMI web sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 20.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 15410 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ