çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

GENEL KONULAR


 
Skip Navigation Links

Editörlük Hakkında

çelebiKOBİ portalı

 • iş yaşamını ilgilendiren konularda internet ortamında mevcut zengin bilgi kümesini derleyip bir araya getirerek bilgiye ulaşmaya çalışanlara erişim kolaylığı sağlamak,
 • bilgi araştırması yapanlara zaman tasarrufu sağlamak ve
 • bilgiyi araştıranların üzerinde çalıştıkları konularda gözlerinden kaçan bir hususun kalmasına engel olmak ve böylece
 • ticari bilginin serbest paylaşımını sağlamak

maksadıyla hayata geçirilmiştir.

Konu kapsamı bakımından çelebiKOBİ portal içeriği iş yaşamını ilgilendiren konular ile sınırlandırılmıştır. Çelebi Danışmanlık, portal içeriğini tespit etmek, hazırlamak ve yayına almak konularında, kendi alanlarında uzmanlaşmış editörler ile çalışmaktadır.

Editörlerimiz, beyan ettikleri uzmanlık alanında iş yaşamı açısından faydalı olduğunu değerlendirdikleri konularda internet bilgi kaynaklarını araştırmakta ve Çelebi’nin denetimine tabi olmak kaydı ile telif hakları açısından sakınca bulunmayan verileri kaynak göstermek suretiyle portalda yayınlamaktadır.

 

Editörlerde Aradığımız Özellikler

 • İş yaşamını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi kaydı ile herhangi bir konuda ileri derecede bilgi sahibi olması
 • Kendi konusunda internet veri kaynaklarına hakim olması veya yeterli araştırma bilgi ve becerisine sahip olması
 • Bilgiyi kullanabilmesi ve doğru şekilde yönetebilmesi
 • Bilgiyi üretenlere saygı duymak hususunda duyarlı olması
 • İnternet mevzuatına hâkim olması
 • Uzaktan erişimli web arayüzü ile çalışabilecek yeterlilikte bilişim altyapısının bulunması

 

Editörden Beklediklerimiz

 • Kamu ve meslek kuruluşları başta olmak üzere veri kaynaklarını araştırmalı
 • Uygun içeriği çelebiKOBİ portalında yayına almalı
 • Yayına aldığı içeriğin telif hakları ile korunmakta olmadığından emin olmalı
 • Yayına aldığı içeriğin kaynağını mutlak surette beyan etmeli ve kaynak bilgisini içerik sayfasında göstermeli
 • Etik açıdan uygun olmayan bilgi ve içeriği yayına almamalı
 • Genel adaba mugayir içerik yayınlamamalı
 • Kendisine bağlı olarak editör yardımcısı ihdas etmesi durumunda, editör yardımcılarından gelen içeriği önceki maddelerde beyan edilen usule uygunluk yönünden denetlemeli

 

Editöre Karşı Sorumluluklarımız

 • Çelebi, editörlerine doğrudan ve açıkça bir bedel ödemez.
 • Editörler, Çelebi Danışmanlık tarafından geliştirilen ders notu ve benzeri her türlü bilgi, belge ve dokümandan ücretsiz istifade ederler.
 • Editörler, Çelebi eğitim faaliyet takviminde belirtilen eğitimlerden ücretsiz istifade ederler.
 • Çelebi imkanları dâhilinde editörlerinin bireysel gelişimine katkıda bulunur.
 • Çelebi, editörlerinin bireysel pazarlamasına katkıda bulunur. Bu maksatla editörün fotoğraflı özgeçmişi www.byclb.com adresindeki web sitesinde yayınlanır ve editör tarafından yayına alınan tüm bilgi sayfalarında editörün ismi (varsa editörün tercih ettiği harici bir link eşliğinde) beyan edilir.
 • Editörün ihtiyaç duyması halinde kendisine bağlı ve sorumlu olan editör yardımcıları ihdas eder.

 

Nasıl Editör Olunur?

 

Öncelikle Editör olmak konusunda istekli olduğunuz beyanında bulunmanız gerekmektedir. Bu beyanınız online editörlük başvuru formumuz ile yapabilirsiniz.

Müteakip aşamada Çelebi yetkilileri sizinle irtibata geçecektir.