çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda Katma Değer Vergisi İstisnası

Yazdır


  • Deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti ile iştigal eden mükelleflere bu amaçla yapılan:
  • deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları teslimleri
  • yüzer tesis ve araçların teslimi
  • bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler
  • bu araçların tadili, onarımı ve bakımı hizmetleri
  • katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-a) (KDVGT 48)(KDV Sirküleri 31)
  • Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince, petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-c) KDVGT 16,19,93,95)
  • Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-d-KDVGT 69,72,74,87,92) (2004/8127 sayılı BKK)
  • Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-e) (KDVGT 93,96)Kaynak : Gelir İdaresi Başkanlığı
  
Bu sayfa 23.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12667 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ