çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Hibe Mekanizması Aşamaları

Yazdır


HİBE MEKANİZMASI AŞAMALARI

 

DÖNEM FAALİYET SORUMLU
Hazırlık Hibe Rehberlerinin ve Başvuru Paketinin Hazırlanması PUB, DPT, MFİB
Hibe Rehberlerinin ve Başvuru Paketinin Onayı AKTD
Teklif Çağrılarının Ulusal ve Yerel Medyada Yayımlanması PUB, DPT, MFİB
Teklif
Çağrısı Dönemi
POTANSİYEL FAYDALANICILARA Bölgelerde Bilgilendirme Toplantıları Düzenlenmesi PUB, DPT
POTANSİYEL FAYDALANICILARA Bölgelerde Proje Hazırlama Eğitimlerinin Düzenlenmesi PUB, DPT
POTANSİYEL FAYDALANICILARIN Sorularına Cevap Verilmesi MFİB, AKTD
POTANSİYEL FAYDALANICILARIN Hazırladıkları

Projeleri MFİB’ye Teslim Etmeleri

Proje Sahibi
Proje Değerlendirme Değerlendirme Komitelerinin Oluşturulması, Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi, Değerlendirici Eğitimlerinin Verilmesi DPT, MFİB
Projelerin Değerlendirilmesi MFİB
Projelerin Onayı AKTD
Başarılı Olan Projelerle Hibe Sözleşmelerinin İmzalanması MFİB
Başarılı Olamayan Projelerin Sahiplerinin Bilgilendirilmesi MFİB
Proje Uygulama - İzleme BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE Proje Uygulamasına Yönelik Eğitimler Verilmesi PUB, DPT
BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE İlk Ödemelerin Yapılması MFİB
Projenin Uygulaması Aşamasında İzleme Ziyaretlerinin Yapılması, İzleme Raporlarının Hazırlanması PUB, DPT
Proje Sahipleri Tarafından Ara /Son Raporun MFİB’ye Teslim Edilmesi, Değerlendirilmesi ve Onayı PUB, DPT, MFİB
BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE Son Ödemelerin Yapılması MFİB

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı

PUB : Program Uygulama Birimleri

MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi

AKTD : Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı
  
Bu sayfa 16.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12771 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ