çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Yazdır


1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.  

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 

1507-BAŞVURU SÜRECİ

ELEKTRONİK PROJE BAŞVURUSU VE DOKÜMANLARI
 


DEĞERLENDİRME DOKÜMANLARI 


MEVZUAT

Program başvuru koşulları nelerdir?
Programa başvuran firmalar 18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"’teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden  hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir. Fimanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir.

Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir projeiçin de başvuru yapılabilir.

Programa nasıl başvuruda bulunabilirim?
Programa proje başvurusunda bulunmak için http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvurularının yapılmalıdır. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmeyecektir.

İnternet üzerinden TÜBİTAK’a iletilen proje önerileri, ön değerlendirme sonrasında elektronik ortamda hakemlere gönderilmektedir. Hakemler, Ar-Ge faaliyetinin yapılacağı firmayı ziyaret ederek, başvuruda bulunan firma ile projeye ilişkin görüşmekte ve AGY201 kodlu değerlendirme raporunu da internet üzerinden doldurarak TÜBİTAK’a iletmektedir.

Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantısında hakem görüşleri de dikkate alınarak görüşülmekte ve son karar oluşturulmaktadır. Proje başvurusundan projeye ilişkin kararın oluşturulduğu sürecin tüm aşamalarında kuruluşlar e-posta ile veya yazılı olarak bilgilendirilmektedir.

 

1507-DESTEK SÜRECİ

DESTEK BAŞVURUSU, İZLEME, DEĞERLENDİRME FORMLARI VE MEVZUAT

Dönemsel Destek Başvurusu

 Proje İzleme

 Mali Rapor

 Temlikname

Transfer Ödemesi

  Program Mevzuatı

 

PROGRAM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

AGY301, projenin fiziksel ve mali gerçekleşmelerinin incelenerek değerlendirilebilmesini sağlamak üzere Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500), gider formları, dönem raporu ve projenin son döneminde proje sonuç raporundan (AGY351) oluşmaktadır.

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY301), “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik”, “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları” ve "Ar-Ge Yardımı İStek Formu Hazırlama Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Her bir AGY301, projenin altı aylık (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık dönemleri) faaliyet ve harcamalarını içerecek biçimde hazırlanarak en geç takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 18.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 15676 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ