çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

İşbirliği Özel Programı

Yazdır


İşbirliği Özel Programı (Cooperation)

AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) kapsamındaki Tematik Alanları içeren İşbirliği Özel Programı’nın başlıca hedefi sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır.

İşbirliği Özel Programı Tematik Alanları aşağıdaki gibidir:

 1- Sağlık
 2- Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji
 3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 4- Nanoteknoloji
 5- Enerji
 6- Çevre (İklim değişikliği dahil)
 7- Taşımacılık (Havacılık dahil)
 8- Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler
 9- Güvenlik
10- Uzay

İşbirliği yaklaşımının alanlar arasında yayımlanması öngörülen ortak çağrılarla da desteklenmesi beklenmektedir.

2007 - 2013 Yılları arasında uygulanacak AB 7.ÇP dahilinde İşbirliği Özel Programı’na 32,3 Milyar € ayrılması öngörülmektedir. İşbirliği Özel Programı’nın bütçe dağılımı (milyar € değerinde) aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

isbirligi_butce_dagilim.jpg

Sağlık Alanı

Sağlık alanındaki önerilen bütçe büyüklüğü, 6. ÇP ile karşılaştırıldığında yıllık 503 milyon Avro’dan 1 milyar Avro’nun üzerine çıkarak artış göstermiştir. Böylece sağlık alanı, bütçesi en büyük ikinci alan konumuna gelmiştir. Bu alanın amaçları arasında şunlar gösterilebilir:

 • Avrupa vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmek,

 • Sağlık endüstrisi ve işletmelerinin rekabet gücünü artırmak,

 • Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak (yeni salgın hastalıklar; grip..vs)

 • Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek.

 • Yeni ilaçlar geliştirmek, yan etkisi azaltılmış ve diğer ilaçlarla etkileşimin önüne geçilmiş ilaçlar üretmek

Bu araştırma alanı,

 • Sağlıklı kalabilmenin ve büyük hastalıkları tedavi etmenin yöntemleri konusunda daha detaylı bilgilendirme yapılmasını,

 • Genetik verinin, ilaç ve biyoteknoloji konularında yeni bilgi ve uygulamalarda kullanılmasını,

 • Biyomedikal araştırmadan pratik faydalar elde etmek konusunda esas unsur olan ülkelerarası sağlık araştırmasının teşvik edilmesini,

 • Avrupa’nın evrensel önem taşıyan hastalıklarla savaşmada, uluslararası çalışmalara katkıda bulunmasını (HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozla savaşmak için varolan "Avrupa ve gelişmekte olan  ülkeler klinik deney ortaklığı" gibi),

 • KOBİ’lerin ana lokomotifi olduğu ilaç sektörleri ve ecza sektörlerinin rekabetçiliğini artırmasını,

 • Araştırma sonuçlarını sivil topluma ileterek, özellikle hasta gruplarla erken teşhis konusunda bağlantı kurmaya önem verilmesini öngörmektedi.  

AB 7. Çerçeve Programında, "Sağlık"  alanında, çalışma programında yer alması beklenen taslak konu başlıları aşağıda sıralanmaktadır:

1- Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler Modern biyoloji için yeni araştırma araçlarının geliştirilmesi: Daha fazla veri elde etme, iyileştirme, numune standardizasyonu (BIOBANKS), elde etme ve analiz yöntemleri (genom bilim, biyoinformatik,  sistem biyolojisi, vs için yeni teknolojiler geliştirilmesi)

Tespit, tedavi ve görüntüleme: Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinin hızlandırılması için görüntüleme teknikleri, Hastalıkların süreç ve gelişimine ait tanı ve biyomedikal araştırmaların, analiz araç ve teknolojilerinin geliştirilmesi.

Tedavide yenilikçi yaklaşım ve müdahaleler: Geniş bir yelpazede uygulanabilecek, ileri tedavi ve teknolojileri temin etmek ve bir araya getirmek (gen ve hücre terapisi, ilaç re-jenerasyonu, transplantasyon, immunoterapi, aşılar)

Tedavinin uygunluğu, güvenliği ve başarısının öngörülebilmesi: Hastaya güvenli ve etkili yeni biyo-ilaçlar ulaştırılması için parametre, araç, yöntem ve standartların geliştirilmesi (in silico, in vitro (hayvan deneylerine alternatifler) ve in-vivo testler).

2 - İnsan sağlığı için, temel keşiflerin klinik uygulamalara yansıtılmasına olanak veren,   multidisipliner araştırmalar Biyolojik veri ve süreçleri bütünleştirmek: Geniş kapsamlı veri toplama: Genom, proteom, populasyon genetiği ve fonksiyonel genom için teknolojileri kullanmak
Sistem Biyoloji: Biyolojik süreçleri anlamak ve modellemek

Beyin ve bağlantılı hastalıklar, insan gelişimi ve yaşlanma ile ilgili araştırmalar: Beyin ve bağlantılı hastalıklar: Beynin entegre yapısı ve dinamiğini daha iyi anlama, beyin hastalıkları ve düzensizlikleri için yeni tedavi yöntemleri geliştirme. İnsan gelişimi ve yaşlanma: Yaşam boyu gelişim ve sağlıklı yaşlanma süreçlerinin daha iyi anlaşılması

Enfeksiyon hastalıklarında multidisipliner araştırmalar:
- Antimikrobik ilaç direnci: temel araştırmalar, klinik araştırmaların yeni keşifler için birleştirilmesi
- HIV/AIDS, sıtma, tüberküloz: Pre-klinik ve erken klinik araştırmalar
- Beliren salgın hastalıklar: SARS ve Grip gibi salgınlarla yüzleşmek
  
Diğer belli başlı hastalıklarda multidisipliner araştırmalar:
- Kanser
- Kardiyovasküler hastalıklar
- Diyabet ve Obezite
- Nadir hastalıklar
- Diğer kronik hastalıklar: Yaşlılıkta yaşam kalitesini yüksek oranda etkileyen ancak öldürücü olmayan hastalıklar (romatoid hastalıklar..vb)
- Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılması
- Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi: Halk sağlığı ölçümü için kriterler belirlenmesi, hastalıkların yaşam biçimine etkisinin çeşitli düzeylerde incelenmesi
- Klinik araştırmaların klinik uygulamaya dönüşmesi: İlaçlarin daha iyi kullanımı, kişisel ve örgütsel müdahalenin yerinde kullanımı, sağlık tedavi ve teknolojileri. (Hasta güvenliğine özellikle dikkat çekilmektedir.)

3 - Ülkelerin sağlık sistemlerini ulusal şartlar, çevre, nüfus, popülasyon karakteristiklerine göre düzenlemesi. - Stratejilerin karşılaştırılması; farklı müdahalelerin, -ilaçlar da dahil olmak üzere- sonuçlarının değerlendirilmesi. Sağlık sistemlerinde kalite, dayanışma ve sürdürülebilirlik. 3 ana başlıktaki konulara ilaveten; - Çocuk Sağlığı
- Yaşlı toplum sağlığı 7. ÇP’de "Yatay Başlıklar" olarak ele alınacaktır.

Dokümanlar

3. Çağrı ile İlgili Dokümanlar

1. ve 2. Çağrı ile İlgili Dokümanlar

SGH Projesi Kapsamında Hazırlanan Yararlı Bilgiler Broşürleri

Genel Dokümanlar

GIDA, TARIM, BALIKÇILIK ve BİYOTEKNOLOJİ ALANI

 

Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanının temel amacı Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi (Knowledge Based Bio-Economy) oluşturmaktır.

 

Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi Nedir?

 

Biyo-Ekonomi: Biyolojik kaynakları (ör: Tarım, Gıda, Ormancılık, Balıkçılık ve diğer biyo-temelli endüstri) üreten, yöneten ve yayan her türlü endüstri ve ekonomik sektörü kapsamaktadır.

 

Bilgi Temelli: Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji diğer teknolojilerle uyum içerisinde çalışmaktadır. Amaçları söyle sıralanabilir:

 • Biyolojik kaynakların sürdürülebilir yönetimi, üretimi ve kullanımı için bilgi-temeli sağlamak?
 • Yeni, güvenli, daha düşük maliyetli ve eko-verimli ürünler sağlamak
 • Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek

Örnek:

 • Gıda güvenliği ve hayvan hastalıklarının kontrolünde artan ve gelişen teşhis yöntemleri
 • Enzimlerin endüstri, ev ve gıda üretiminde kullanımı ve böylelikle enerji ve su tüketiminin azalması: yeni fonksiyonel gıdalar

Biyo kaynakların üretimi ve dönüşümü ile ilgili bilginin kullanımı varolan biyo-ekonomiyi yeni endüstrilere dönüştürecektir.

 

   

 

  

Bilgi Temelli Biyo-Ekonominin Sağladığı Fırsatlar Nelerdir? 

 • Artan dünya popülasyonu için sürdürülebilir ve güvenli tarım ve balıkçılık üretimi Secure a sustainable agriculture and fisheries production for a rising world population, on limited arable land and facing impacts of climate change;
 • Eko-verimli ürünler ve biyo yakıtlar için yenilenebilir biyo-kaynaklara olan talebi karşılama Secure the demand for renewable bio-resources for eco-efficient products and biofuels;
 • Tüketicinin sağlık ve refaha ulaşma yolundaki yüksek kalitede gıdaya olan talebini daha çok seçenekle karşılama Meet consumer demands for high quality foods which promote health and wellbeing plus increase choice and convenience; 
 • Epizootik hastalıkların (kuş gribi, beslenme kaynaklı hastalıklar, obezite) kontrolünü ve önlenmesini sağlamak Control and prevent epizootic and zoonotic diseases like avian flu, and food related disorders, such as obesity.

 Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi’nin gerçekleşmesi Gıda – Tarım – Biyoteknoloji ile sağlanacaktır. 

 

Gıda – Tarım – Biyoteknoloji Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler

 

Faaliyet 1: Biyolojik Kaynakların Sürdürülebilir Üretimi ve Yönetimi

 

1.1  Araştırmayı kolaylaştırmak:

 • Genom, metabolomik ve proteomik teknolojiler;
 • Biyoinformatik; 
 • Mikroorganizma, hayvan ve bitkiler için araçlar ve teknolojiler;
 • Biyo-çeşitliliğin sürdürülebilir yayımı

1.2  Sürdürülebilir üretim:

 • Tarım (bütün üretim sistemleri);
 • Bahçe bitkileri;
 • Gelişmiş ürünler;
 • Çevreyle dost bitki sağlığı, pestisit ve hastalıkların kontrolü;
 • İklimsel değişikliklerle mücadele;
 • Genetiği değiştirilmiş organizmaların izlenmesi;
 • Ormancılık;
 • Balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi;
 • Su ürünleri;
 • Balık yetiştiriciliği ve refahı.

1.3  Hayvan sağlığı, üretimi ve refahı:

 • Genetik bilginin yayımı;
 • Hayvan yetiştiricliği, fizyolojisi, davranışı;
 • Daha güvenli yem ve geliştirilmiş besin;
 • Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi ve kontrolü;
 • Zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıklar;
 • Hayvan atıklarının güvenli bir şekilde imha edilmesi ve yan-ürünlerin sürdürülebilir yönetimi

1.4  Politikaya destek için araştırma:

 • Tarım, balıkçılık, ormancılık ve çevre alanlarında politika yapıcılar için araçlar;
 • Sürdürülebilir tarım ve kıyısal gelişmeyi desteklemek için araştırma;
 • Yeni araştırma yolları ve üretim sistemleri ile ilgili etik konular ve kar-zarar analizi;
 • Çok fonksiyonlu tarım ve peyzaj yönetimi

 

Faaliyet 2: “Çataldan Çiftliğe”: Gıda, Sağlık, Refah

 

2.1  Gıda ve besinde toplum tercihi, endüstri ve sağlık konuları:

 • Rekabetçilik faktörü olarak tüketici davranışı;
 • Gıdanın sağlık ve refah üzerindeki etkisi;
 • Tüketicinin gıda ve beslenme ile ilgili davranışı;
 • Sosyal eğilimi anlama;
 • Gıda seçimindeki belirleyiciler;
 • Tüketicinin gıdaya erişimi

2.2  Gıda ve beslenme kaynaklı hastalıklar:

 • Beslenme faktörü ve alışkanlıklarının beslenme kaynaklı hastalıklar ve bozukluklarla ilişkisi (ör: obezite);
 • Nütrisyonel genetiğin uygulanması ve gelişmesi;
 • Besin, fizyoloji ve psikolojik faktörlerin etkileşimi;
 • İşlenmiş gıdayı iyileştirme ve  yeni ürünler geliştirme, besin değeri yüksek gıdaya olan talebi karşılama

2.3  Gıda ve yem işlemesinde yenilikçilik:

 • Fonksiyonel gıdalar için işleme teknolojileri
 • İşleme ve paketleme
 • Verimli yan-ürün, atık ve enerji yönetimi
 • Hayvan yemi işlemesi ve kalite kontrolü için sürdürülebilir teknolojiler

2.4  Gıda, içecek ve yemde iyileştirilmiş kalite ve güvenlik:

 • Mikrobiyal ekoloji ve gıda güvenliği;
 • Gıda ve yem tedarik zincirinin bütünlüğü için metotlar ve modeller;
 • Yeni tespit metotları;
 • Risk tespiti, yönetim ve iletişim için teknolojiler ve araçlar.

2.5  Toplam gıda zinciri:

 • Gıda ve yem zincirlerinde çevresel etkiler;
 • Gıda kontaminasyonu ve sağlık konusunda çalışma;
 • Gıda ve yem zincirlerinde geliştirilmiş araçlar ve metotlar
 • Tüketim zinciri analizinde yeni modeller
 • Toplam gıda zinciri yönetim anlayışı

Faaliyet 3: Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve işlemler için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji

 

3.1  İyileştirilmiş ürünler, enerji için biyokütle, çevre, yüksek katma değerli endüstriyel ürünler:

 • Enerji ve endüstri için karasal ve denizdeki biyo-kütle uygulamaları için teknoloji geliştirmek
 • Doğal veya karasal ve deniz mikroorganizmalarının yeni değerli ürünler, yeni / alternatif ürünler olarak yayımı (kimyasallar, farmasötikler vs.)
 • Yüksek katma değerli ürünler için biyo-kütlenin kimyasal ve biyokimyasal üretkenliğini iyileştirmek

3.2  Biyo-katalizörler, yeni biyo-rafineriler ve diğer biyo-işlemler:

 • Biyo-rafinerilerin potansiyelini anlamak için toplam ürün zincirini iyileştirmek için endüstriyel biyoteknolojinin uygulanması ve incelenmesi

3.3  Ormancılık ve ahşap bazlı ürünler ve işlemler

3.4  Çevresel iyileştirme

2009 Yılı Çağrı Dokümanları

 Ortak Arama Dokümanları

Politika Dokümanları

 Avrupa Komisyonu Yayınları

ICT-Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information & Communication Technologies)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Avrupa çapında istihdamı arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için kritik önem taşımaktadır.
Her ne kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü Avrupa GDP’sinin %6-8’ini oluştursa da asıl önemi bundan kat kat fazladır:

ICT hayati önem taşır çünkü:

 • Yenilikçiliği, yaratıcılığı ve rekabetedebilirliği teşvik ederek ekonomide küreselleşme hedefine hizmet eder.
 • T üm bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunar
 • Avrupa kamu sektörünün daha etkin olmasını sağlarken aynı zamanda eğitimden enerjiye kadar tüm sektörlerin modernizasyonunu gerçekleştirir.
 • Sosyal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için araçlar sağlar ve yaşam kalitesini arttırır.

Avrupa tüm bu sayılan nedenlerden dolayı rekabetedebilirliğini sürdürmek ve yaşam kalitesini arttırmak için ICT alanında ki gelişmelere liderlik etmek durumundadır.

Bu gerçek bize ICT alanının, Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Teknolojik Gelişmeleri 2007-2013 döneminde fonlayacağı 7.Çerçeve Programı kapsamında neden en önemli alanlardan biri olduğunu net olarak ifade eder.

Hedefleri gerçek kılmak:

Bu araştırma fonu kullanılarak Avrupa’yı, dünya çapında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında lider yapmak amacıyla, 7 anahtar araştırma konusuna odaklanılmıştır. 

7 hedeften 3 tanesi önemli bilişim sektörlerinde endüstriyel liderlikleri gerçekleştirmek amacıyla yer alırken, geriye kalan 4 adedi ise sosyo-ekonomik amaçları gerçekleştirmek için adres gösterilmiştir.

KOBİ’ler yenilikçilik ve ekonomik büyümeye olan hayati katkıları düşünülerek katılım konusunda güçlü olarak desteklenmektedirler.

Avrupa rekabet edebilirliğini desteklemek ve uluslararası gelişmelere liderlik etmek amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden araştırma ortaklıkları da program kapsamında teşvik edilecektir.

7.ÇP’de ICT - Çalışma Programı Öncelikli Alanları:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanına sunulacak proje konularının 2007-2008 dönemi ICT çalışma programında belirtilen 7 adet öncelikli olan ve bunları oluşturan 25 adet hedef içerisinde yer alması gerekmektedir.

 
ICT 2007-2008 Öncelikleri:

1.Yaygın ve Güvenilir Ağlar & Servis Altyapısı:

Geleceğin bilgi altyapıları milyarlarca insanı, sayısız organizasyonu, abartısız trilyonlarca aleti – kişisel bilgisayar, cep telefonu, sunucu, sensor ve daha bir çoğunu kapsayacak. Bu altyapı ekonomik gelişmeye destek olacak ve ekonomideki yeni servis ve iş fırsatlarının merkezinde bulunacak. Üretim ve sağlık hizmetleri gibi birçok çeşitli alanlarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için bu alt yapının oluşturulmasına önderlik etmek özellikle önemlidir. Söz konusu olan, bu ağ ve servis altyapılarını daha sağlam, esnek ve güvenli yapabilmek için gerekli Ar-Ge çalışmaları bu alan kapsamında fonlanacaktır. 2. Bilişsel Sistemler, Robotbilim ve Etkileşim: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelecek jenerasyonlarını daha zekice hazırlamak birçok sektörde yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu alandaki araştırmalar, etrafında olan bitenin farkında olabilen, anlayan, muhakeme yeteneğine sahip ve insanlarla daha doğal ilişkiler kurabilen ICT sistemleri üzerine yoğunlaşacaktır. Bu robot ve insan eliyle yapılan zeki araçlar gerçek ihtiyaçlarımıza daha iyi hizmet edebileceklerdir. İnsanları makineleri nasıl daha iyi kullanabilecekleri konusunda zorlamak yerine, makineler bizle en iyi şekilde çalışma yollarını öğrenecekler. Üretim, eğitim, sağlık hizmetleri, kamu güvenliği, çevre koruma ve servis robotları gibi birçok alandaki uygulamalar bu öncelik kapsamındadır.

3. Bileşenler, Sistemler, Mühendislik:

Ulaşım, telekomünikasyon, tüketici elektroniği, sağlık araç gereçleri gibi birçok elektronik endüstrisinde Avrupa firmaları dünya liderleri arasındadır. Ayrıca Avrupa fotonik, plastik elektronik, esnek ekran sistemleri ve mikro/nano sistemler gibi birçok konuda lider pozisyondadır. Avrupa bu global yarışta teknolojileri geliştirmek ve ürünlere zeka katma başarıları ile pozisyonunu iyi konumlandırmıştır. Bu öncelik belirtilen alanlarda çalışan Avrupa endüstrisine ve akademik araştırmacılara destek olacak, oluşturulan yeni teknolojilerin Avrupa’nın ticari faaliyetlerine ve halkına fayda sağlamasını gözetecektir. 4. Dijital Kütüphaneler ve İçerik: ICT içeriğe ulaşmamızı, içeriği yaratma ve paylaşmamızı sağlar. Ayrıca kültürel mirasımızın daha iyi öğrenilmesine, muhafaza edilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunur. Buna rağmen her gün mevcut teknoloji ve bu teknolojilerin kullanma şekilleriyle ilgili eksikliklerle karşı karşıya kalmaktayız. Çoğu zaman bilgiye boğuluyoruz. Interaktif öğrenme araçlarımız hala sınırlı. Ve hala kültürel varlıklarımızın geliştirilmesinde ve yaratıcı potansiyelimizin güçlendirilmesinde ICT’nin bize sunduğu fırsatları yeni yeni keşfediyoruz. Bu konu başlığı altında desteklenecek olan araştırmalar dijital kütüphaneler oluşturulmasına yardımcı olacak, kültürel ve bilimsel kaynakların daha kolay üretilmesini, değerlendirilmesini, kullanılmasını ve saklanmasını sağlayacak, esnek ve sezgisel ICT yardımıyla öğrenmenin tamamen değişmesine yardımcı olacak araştırmalardır.

5. Sürdürülebilir ve Kişiselleştirilmiş Sağlık:

Avrupa’nın sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği en önemli önceliklerden biridir, zaten sağlık hizmetleri için ayrılan pay AB GSYİH’in %9’u kadardır. Sağlık sektörü bilgi üzerine yoğunlaşmış bir sektördür, bu nedenle e-sağlık yeni ve önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır, e-sağlık üzerine yapılacak olan harcamanın 2010 yılıyla beraber toplam sağlık harcamalarının %5’i oranında olması tahmin edilmektedir. Bu öncelik altında yapılacak olan çalışmalarla ICT ile geliştirilecek olan sağlık yönetiminden biyomedikal görüntülemeye, kişiselleştirilmiş, evde uygulanabilecek yeni tedavi yöntemleri ve ilaçların yaratılmasına kadar birçok ürün ve yöntemle sağlık hizmetlerinin kalitesinin, ulaşılabilirliğinin ve etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

6. Hareketlilik, Sürdürülebilir Çevre ve Etkili Enerji için ICT:

Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte, yılda 40000 kişi yollarda yaşamını yitirmekte, yakıt tüketimi ve kirlilik artmaya devam etmektedir, bu öncelik kapsamında Avrupa birçok ciddi sorunla yüz yüze gelmiştir. Dahası hava kirliliğin ve iklim değişikliği Avrupa’nın üzerinde çalışması gereken çevresel önceliklerden sadece bir kaçıdır. Bu aşamada ICT uygulamaları ile güvenliğin arttırılması, doğal kaynakların kullanımının optimize edilmesi, daha akıllı ve temiz süreçlerin oluşturulması ve çevrenin daha iyi tahmin edilmesi ve yönetilmesi konuları desteklenebilir.

Yukarıda özetlenmeye çalışılan nedenlerle bu öncelik altındaki araştırmalar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. "Akıllı araba" araştırmaları taşıma sistemlerini daha güvenli ve enerjiyi daha verimli kullanan bir hale getirirken Avrupa otomotiv sektörüne de destek olacaktır, yeni hareketlilik servisleri de ulaşım kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Güç ağları, kimyasal tesisler ve petrol boru hatları gibi altyapı ve tesisler daha esnek, güvenli ve enerjiyi daha etkili kullanan bir yapıya kavuşturulurken, çevresel risklerin izlenmesini ve bu risklere tepki verilmesini sağlayacak yeni sistemler geliştirilecektir.

7. Bağımsız Yaşam ve Dahil Olma için ICT:

ICT Avrupa vatandaşlarına birçok avantaj sağlamasına rağmen bütün Avrupa vatandaşlarının bundan faydalanamaması durumunda bu etkiler tam anlamıyla hissedilmiş sayılmazlar. Avrupa toplumu değişiyor, 65 yaş üstündeki nüfus oranı 2025 yılında %20’den %28’e yükselecek ve 2050 yılında Avrupa’daki "yaşlılığa bağlı bağımlılık oranı" 1985’dekine göre %160 artmış olacak.

Bu problemlerin aşılmasında ICT örneğin, yaşlı insanların kendi yaşam alanlarında başkalarına muhtaç olmadan yaşama sürelerini arttırarak ve dışlanma riski altındaki insanların toplum yaşamına entegre olmalarını sağlayacak yeni ürün ve servis jenerasyonları üreterek yardımcı olabilir. Bu sistemler hem sosyal ihtiyaçları karşılayacak hem de Avrupa endüstrisine yeni fırsatlar sunacaktır.

Bunun için ICT sistemlerinin değişmesi, daha kullanıcı dostu, kişiselleştirilmiş ve herkes tarafından kolay ulaşılabilir bir hale gelmeleri gerekmektedir.

Yeni ve Gelişen Teknolojiler(FET):

Bugünün öncelikleri için çalışmak dışında ICT Teması ileriye dönük, yüksek riskli, hedefe yönelik araştırmalar doğrultusunda tamamlayıcı önceliklere de yer vermektedir. Yeni ve Gelişen Teknolojiler olarak bilinen FET yeni ve yüksek potansiyelli alanlar yaratabilecek öncü araştırmaları destekleyecektir. Bunlar yarının radikal inovasyonlarını yaratabilecek, yepyeni pazarlar açabilecek konular üzerinde yapılan uç araştırmalardır.

Bu nedenle FET disiplinler arası radikal çalışma alanları keşfedecek, değişik seçenekler için farklı çözüm yöntemlerini mümkün kılacak ve yeni olasılıkları ortaya çıkaracaktır. Ortaya çıkan yeni alanlarda Avrupa’nın bilim ve teknoloji tabanını güçlendirecek, yeni ve hedefe yönelik vizyonlar belirleyerek endüstri yatırımını çekecek, Avrupa bilim ve endüstri cemiyeti için yeni ve disiplinler arası çalışma alanları tespit edecektir. 

2 yıl içerisinde açılması planlanan 3 adet çağrı ve sürekli açık FET-Open çağrısı aracılığıyla proje önerileri toplanacaktır. Bu çağrıların bütçeleri ve tahmini açılış zamanları aşağıda belirtilmiştir: 

Daha Ayrıntılı Bilgi için:

web: http://cordis.europa.eu/fp7/ict

e-mail: ncpict@tubitak.gov.tr

Dokümanlar

Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri

Bütçe: 3500 milyon €

Bu alanda amaç 6. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde, Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Bunun hem yeni, yüksek teknolojiye sahip sanayiye, hem de daha yüksek değerli, bilgiye dayalı geleneksel sanayiye faydası olacaktır. Bu etkinlikler esas olarak, tüm endüstriyel sektörlere ve bu Çerçeve Programı’ndaki diğer birçok Alan’a etki eden “enabling technologies” ile ilgilidir.

Etkinlikler:

Nanobilimler, Nanoteknolojiler:

Bu alt etkinlik alanında amaç aşağıda belirtilen konularda yeni bilgi üretmektir:

 • yüzey ve boyuta bağlı çalışmalar;
 • yeni uygulamalar için malzeme özelliklerinin nano ölçüde kontrolü;
 • nano ölçüdeki teknolojilerin entegrasyonu;
 • nano-motorlar;
 • makinalar ve sistemler;
 • nano boyutlarda karakterizasyon ve manipülasyön için metotlar ve araçlar;
 • temel malzemelerin ve bileşenlerin imalatı için kimyada nano duyarlıklı teknolojiler;
 • insan güvenliği, sağlık ve çevreye etki;
 • metroloji;
 • izleme ve algılama;
 • nomenklatür ve standartlar;
 • gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonu ve uyumu da dahil olmak üzere, sektörel uygulamalar için yeni kavramlar ve yaklaşımların araştırılması.
Bu kapsamdaki aktiviteler aynı zamanda nanoteknolojinin toplum üzerindeki etkisini ve toplumsal sorunların çözülmesinde  nano bilim ve teknolojinin ilintisini inceleyecektir.

Malzemeler:

Bu alt etkinlik alanında amaç aşağıda belirtilen konularda yeni bilgi üretmektir:

 • yeni ürünler ve süreçler için yüksek performanslı yüzeyler ve malzemeler;
 • bilgiye dayalı malzemeler ve öngörülen performans;daha emniyetli tasarım ve simülasyon;
 • bilişimsel modelleme;
 • daha yüksek karmaşıklık;
 • çevresel uyumluluk;
 • kimyasal teknolojiler ve malzeme işleyen sanayilerde nano-mikro-makro işlevselliğin entegrasyonu;
 • nano-kompozitler, biyo-malzemeler, doğada bulunmayan elektromanyetik özellikli yapay malzemeler ve hibrit malzemeler de dahil olmak üzere yeni nano-malzemeler.

Yeni özellikli malzemeler Avrupa sanayiinin gelecekte rekabet edebilirliğinin sağlanması için anahtar bir rol ve sağlık, elektronik, enerji, taşımacılık ve güvenlik gibi birçok alanda teknik ilerleme için de temel teşkil etmektedir.

Yeni Üretim:

Amaç;

Gelişmekte olan endüstriyel ihtiyaçlara cevap verecek yeni paradigmaların inşaası, geliştirilmesi ve validasyonu da dahil olmak üzere, sürdürülebilir bilgi yoğun üretim için şartlar/koşullar ve değerleri yaratmak ve Avrupa sanayi tabanının modernizasyonunu beslemek;

İntibak edici, ağ oluşturan, bilgiye dayalı üretim için jenerik üretim değerleri geliştirmek;

Yeni nesil artı-değer içeren ürünleri ve servisleri biraraya getiren teknolojileri hedefleyen yeni mühendislik kavramlarının geliştirilmesi ve değişen gereksinimlere uyarlanması;

Yüksek çıktılı yeni teknolojilerin üretim sürecine dahil edilmesi

Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Teknolojilerin Bütünleştirilmesi:

Özellikle ilgili Avrupa Teknoloji Platformları’nın belirlediği ihtiyaçlara hitap etmek amacıyla, sektörel ve sektörler arası uygulamalarda yeni bilginin, nano ve mikro teknolojiler, malzemeler ve üretimin entegrasyonu amaçlanmaktadır.

2009 Çağrılarıyla İlgili Dokümanlar


Avrupa Teknoloji Platformları ile ilgili Dokümanlar

Başarı Hikayeleri

AB Komisyonu Politika Dokümanları

Enerji Alanı

AB Altıncı Çerçeve Programı kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Değişim ve Ekosistemler" tematik alanının içinde bir alt olarak yer alan Enerji’nin Yedinci Çerçeve Program kapsamında tek başına bir tematik alan olması planlanmıştır.

Hedefler:

Enerji tematik alanı üç temel hedef üzerine kurulmuştur:

Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sitemlerinin, arttırılmış enerji verimliliği ile birleştirilmiş çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesi.
 • Güvenlik ve iklim değişimi gibi baskılara cevap verebilmek.
 • Avrupa enerji sanayiinin rekabet gücünü arttırmak.

Desteklenecek Etkinlikler:

 • Hidrojen ve yakıt pilleri
 • Yenilenebilir elektrik üretimi
 • Yenilenebilir enerji üretimi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı
 • Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri
 • Temiz kömür teknolojileri
 • Akıllı enerji ağları
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu
 • Enerji politika oluşumu için bilgi

Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sistemlerinin, daha sürdürülebilir, ithal yakıta daha az bağımlı, çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı, daha az veya sıfır CO2 salınımı yapan, arttırılmış enerji verimliliği ve tasarrufu ile birleştirilmiş, enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap veren ve aynı zamanda Avrupa Sanayii’nin rekabet gücünü arttıran enerji sistemlerine adapte edilmesi hedeflenmektedir.

Varolan öngörüler (enerji tüketimi, fosil yakıt bağımlılığı, ithalat bağımlılığı, CO2 emisyonları, enerji fiyatları gibi) pek çok önemli indikatörün AB ve dünya çapında istenmeyen yönde ilerlediğini göstermiştir. Enerji araştırmalarının, bu eğilimlerin tersine çevrilmesi, var olan teknolojilerin ve enerji kaynaklarının verimliliğinin, ekonomik olarak erişilebilirliğinin, kabul edilebilirliğinin ve güvenliğinin arttırılması, bütün bunların yanında eş zamanlı olarak uzun vadede Avrupa’nın ürettiği ve tükettiği enerji konusunda  paradigma kaymasını hedefleyen araştırmalar olması beklenmektedir. Bu nedenle enerji araştırmalarının, AB politikalarına destek olacak ve özellikle gelecekteki AB enerji ve sera gazı emisyonu azaltma hedeflerine ulaşmada doğrudan katkıda bulunması beklenmektedir.

Enerji Arzı Güvenliğinde Avrupa Stratejisine Doğru (Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply) konulu yeşil kitabın sonuçlarına dayanarak, bu alanda yapılacak araştırmanın, Avrupa (ve tüm dünya ülkeleri) için uygun maliyetli sürdürülebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yoğunlaşılması öngörülmektedir. Planlanan araştırma etkinlikleri temel ve uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirmeden; büyük ölçekli, kesişen ve sosyoekonomik araştırmalarla güçlendirilmiş teknoloji demonstrasyon "fener" (lighthouse) projelerine kadar bütün yaşam döngüsünü kapsaması istenmektedir.

Küresel rekabetin şiddetlendiği günümüzde, Avrupa sanayiinin anahtar enerji teknolojilerindeki dünya liderliğine ulaşarak, Avrupa enerji sektörünün rekabet gücünün arttırılması, Enerji tematik alanının önemli hedeflerininden biridir.  Enerji sektörünün can damarı olan KOBİ’lerin araştırma ve demonstrasyon etkinliklerine katılımı özellikle desteklenecektir. Avrupa Teknoloji Platformları tarafından oluşturulan Stratejik Araştırma Planları Enerji Tematik Alanı’nın araştırma önceliklerini belirlemede önemli bir girdi olacaktır. Ayrıca ulusal programların koordinasyonunun güçlendirilmesi de desteklenecek etkinlikler arasındadır.

Araştırma sonuçlarının yayılması ve elde edilen bilginin politika yapıcılar tarafından da kullanılması ve Avrupa Akıllı Enerji Programı’nın (Intelligent Energy European Programme) etkinliklerini de destekleyecektir.

ÇAĞRILARA İLİŞKİN DOKÜMANLAR

BİLGİ NOTLARI

ORTAK ARAMA DOKÜMANLARI

STRATEJİ DOKÜMANLARI

 

PROJE KATALOGLARI

YAYINLAR

UKO Yayınları

 Avrupa Komisyonu Yayınları

Çevre Alanı

Hedef: Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için,

 • İklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini arttırmak
 • yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi
 • İklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki değişikliklerin öngörülmesi
 • çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve adaptasyonu
 • doğal veya insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır.

Desteklenecek Etkinlikler:

 • İklim değişimi, kirlilik ve riskleri
  • Çevre ve iklim üzerindeki etkiler
  • Çevre ve sağlık
  • Doğal afetler
 • Kaynakların sürdürülebilir yönetimi
  • Doğal ve insan yapımı kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi
  • Deniz sistemlerinin yönetimi
 • Çevre teknolojileri
  • Doğal ve insan yapımı çevrenin gözlenmesi, simülasyonu, korunması, adaptasyonu, iyileştirilmesi ve eski haline getirilmesi için çevre teknolojileri
  • İnsan habitatı da dahil olmak üzere kültürel mirasın korunması, muhafaza edilmesi ve değerinin arttırılması, kültürel mirasın kent ortamına entegrasyonu
  • Teknolojinin değerlendirilmesi, doğrulanması ve test edilmesi
 • Yer gözlem ve değerlendirme araçları
  • Yerküre ve deniz gözlem sistemleri ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma izleme metodları
  • Farklı boyutlarda gözlemlemeyi dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınma için tahmin metodları ve değerlendirme araçları

Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için, yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek ve biyosfer, ekosistemler ve insan etkisi hakkındaki bilgi birikimini arttırarak, doğal çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amaçlamaktadır. İklim, ekoloji, toprak ve sudaki değişikliklerin öngörülmesi; ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren çevresel baskı ve risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve doğal veya insan yapımı çevrenin sürdürülebilirliği için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır.

Çevrenin korunması, hem ekonomik büyümenin devamlılığı, hem de bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin arttırılması için bir zorunluluktur. Ancak doğal ve insan yapımı kaynaklar; büyüyen nüfus, kentleşme, devamlı gelişen tarım, taşımacılık ve enerji sektörleri kadar, iklim değişiklikleri, yerel, bölgesel ve küresel boyutta ısınma gibi faktörlerin de baskısı altındadır. Bu baskılarla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, devamlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi temin ederken, çevrenin olumsuz etkilerini de azaltmaya çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nin işbirliği anlayışını motive eden unsur da, ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin aynı çevresel problemlerle karşılaşmaları ve bu güçlüklerin ancak kritik bir kütleye ulaşılarak üstesinden gelinebileceğine olan inançtır. Bu işbirlikleri aynı zamanda, ortak planlamaları, birbirine bağlı ve iyileştirilebilir veri tabanlarının kullanımını, ortak indikatörlerin gelişimini, ortak metodolojilerin, birbirine uyumlu gözlem ve öngörü sistemlerinin tayin edilmesini geliştirecektir.

Bu tematik alan kapsamında yapılacak olan araştırma, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu, Kyoto ve Montreal Protokolleri, Kyoto sonrası  girişimi, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi 2002, AB Su İnisiyatifi gibi AB ve üye ülkelerin dahil olduğu uluslararası anlaşma yükümlülüklerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu araştırma, İklim Değişikliği İçin Hükümetlerarası Panel, Dünya Gözlem Grubu (GEO) Girişimi ve Binyıl Ekosistem Raporu’na (BEA) katkıda bulunacaktır. Ek olarak bu tematik alan, var olan ve gelecek AB mevzuat ve politikalarına yönelik olarak, Altıncı Çevre Eylem Programı’nın uygulanması, çevresel teknolojilerin ve çevre-sağlık konularıyla ilgili tematik stratejilerin (örneğin civa stratejisi) ve eylem planlarının gerçekleştirilebilmesi için gereken araştırma ihtiyacını destekleyecektir.

 

Ulaştırma (Havacılık Dahil) Alanı

Amaç

Ulaştırma alanı; tüm vatandaşların ve toplumun yararı için teknolojik ve operasyonel ilerlemelere ve Avrupa ulaştırma politikasına dayanan, bütünleştirilmiş, daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı, tüm Avrupa’yı kapsayan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı; küresel pazarlarda Avrupa Sanayii’ni geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Konular

7.ÇP taslağında ulaştırma alanına, önceki Çerçeve Programı’na kıyasla daha fazla önem verildiği gözlenmektedir. Ulaştırma, Avrupa’nın en güçlü sektörlerinden biridir; havayolu ulaştırması AB Milli Gelirinin %2,6’sını, karayolu-demiryolu-denizyolu ulaştırması ise %11’ini karşılamaktadır. Ancak, AB genelinde CO2 emisyon miktarının, %25’i bu sektörün faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Son genişleme sonucunda AB’nin toplam yüzölçümünün %25, nüfusunun ise %20 artmış olması konuya yeni bir boyut eklemekte ve sorunu daha kritik hale getirmektedir. Bu nedenle taşımacılıkta daha az maliyetli, çevreci, akıllı ve güvenli sistemlere dönüşümün sağlanması ve taşımacılık modellerine sürdürülebilir nitelik kazandırılması önem taşımaktadır.

Öte yandan, ulaştırma sektörü yalnızca çevre değil, aynı zamanda ticaret, rekabet gücü, çevre, istihdam, enerji, uyum, güvenlik ve iç pazar politikaları üzerinde de doğrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle ulaştırma sektöründe Ar-Ge olmaksızın, Avrupa’nın dünya pazarlarında rekabet gücüne sahip olması olanaksız addedilmekte, faaliyetlerin, tedarik zincirinin entegrasyonu da dahil olmak üzere, sektörün yeniden yapılanmasını teşvik etmesi beklenmektedir.

Ulaştırma alanı kapsamında yer alacak faaliyetler; Havacılık ve Havayolu Ulaştırması, Yüzey Ulaştırması (demiryolu, karayolu, denizyolu) ve Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sisteminin (Galileo) Desteklenmesi olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır. Sözkonusu başlıklar altında gerçekleştirilmesi öngörülen aktiviteler şunlardır:

 • Havacılık ve Havayolu Ulaştırması:
  1. Hava taşımacılığının daha çevreci hale getirilmesi
  2. Zaman tasarrufunun sağlanması
  3. Müşteri memnuniyeti ve güvenliğinin sağlanması
  4. Maliyet verimliliğinin artırılması
  5. Hava araçlarının ve yolcularının korunması
  6. Geleceğin hava taşımacılığında öncü olunması
 • Sürdürülebilir Yüzey ulaştırması (demiryolu, karayolu ve denizyolu)
  1. GREENING: Yüzey ulaştırmasının daha temiz (çevre dostu) hale getirilmesi
  2. CO-MODALITY: Mod değişiminin teşvik edilmesi ve ulaştırma koridorlarında sıkışıklığın giderilmesi
  3. URBAN: Sürdürülebilir kentiçi ulaşım
  4. SAFETY & SECURITY: Emniyet ve güvenliğin arttırılması
  5. COMPETITIVENESS: Rekabetçiliğin güçlendirilmesi
 • Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemine Destek (Galileo) ve EGNOS

EU Transport Research
http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm

CORDIS : FP7 : Cooperation : Transport (including aeronautics)
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/transport_en.html

Dokümanlar

 

Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler
 

Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) İşbirliği Özel Programının 8. öncelikli alanıdır. Bu alan kapsamında, 6. Çerçeve Programında “Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim” başlığı altında desteklenmiş olan Sosyal Bilimler projeleri desteklenmeye devam edecektir. Bir yenilik olarak, Beşeri Bilimler konularına SSH alanının Çalışma Programında, geçmiş Çerçeve Programlara kıyasla daha fazla yer verilmektedir. SSH alanının ilk Çalışma Programı ve ilk Proje Teklif Çağrısı 22 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır.

Amaç:

SSH alanının temel hedefi, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik problemlere yönelik derinlemesine ve ortak bir anlayışın geliştirilmesi ve söz konusu problemlere yönelik politika üretimine katkıda bulunulmasıdır. Çerçeve Program projelerinin ortak bir özelliği olarak SSH alanına sunulacak projelerde de bulunması gereken temel nitelikler;

 • Uluslararası işbirliği - çok-ortaklı konsorsiyumlar
 • Disiplinlerarası bir yaklaşım
 • Projenin Avrupa çapında bir katma değer üretmesi - ulusal / yerel hedeflerinin olmaması
 • Güdümlü projeler - Avrupa Komisyonu tarafından Çalışma Programında belirtilen konu ve amaç ile uyumlu projeler.

Projelerde ele alınabilecek -Avrupa genelinde- toplumsal sorunlardan örnekler:

 • Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet
 • Avrupa Birliği büyüme ve bütünleşme süreci
 • Sosyal uyum ve sürdürülebilirlik
 • Göç ve bütünleşme süreçleri
 • Yaşam kalitesi; demografik değişiklikler
 • Kültürler arası anlayış; çok-kültürlülük
 • Eğitim ve yaşam boyu öğrenme
 • Avrupa Birliği’nde yurttaşlık ve yönetişim, ve benzeri...

Destek Miktarı:

2007-2013 yılları için bu alandaki projelere toplam yaklaşık 610 Milyon Avro destek sağlanması öngörülmektedir. Destek miktarında, 6. Çerçeve Programına kıyasla yaklaşık % 50’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Proje geliştirme süreci:

Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda proje başvuruları Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Komisyon tarafından Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler alanı için yayınlanan Çalışma Programında, proje teklifi çağrı takvimi, hangi konularda proje teklifi hazırlanacağı, proje türü (uygulama aracı) ve destek miktarı belirtilmektedir. Çalışma Programının ayrıntılı olarak incelenmesi ve talep edilen amaçlara hizmet edecek proje fikirlerinin üretilmesi başarılı olmada büyük önem taşımaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler alanı web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Dokümanlar

Çalışma Programları

Yayınlar

Sunumlar

UZAY ALANI

Genel Amaç

Avrupa Birliği uzay alanını stratejik bir alan olarak dikkate almaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (Common Foreign and Security Policy - CFSP) ve Lizbon  Stratejisi’ gibi önemli politik hedeflerin gerçekleşmesi için uzay ile ilgili bilimsel araştırmaların ve onların direk uygulamalarının da hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uzay; ulaştırma, çevre, tarım, balıkçılık, iletişim ve güvenlik gibi birçok alanda Avrupa Birliği’nin ihtiyaç duyduğu hizmetleri verebilmesi için kullanılan araçlardan biridir. Bu sebeple günümüzde Avrupa uzay ile ilgili faaliyetlerini çeşitlendirerek fırlatıcılardan uygulama uydularına kadar birçok alanda rekabet eder konuma gelmiştir.
7. Çerçeve Programı’nda Uzay Çalışma Programı’nın hedefi Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması çabalarına katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerin, Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA) dahil diğer önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirmektir.

Çağrılar

Politik hedeflerin başarıya ulaşması amacıyla faaliyetler iki ana grup altındaki temel araştırma konularını kapsamaktadır.

Uzay Çalışma Programı’nda yer verilen ana konu başlıkları ve içerikleri aşağıda sunulmaktadır;
 
• Etkinliklerin merkezinde GMES’in yer aldığı Avrupa Toplumunun hizmetinde uzay temelli uygulamalar.
 
• ESA ve diğer Avrupalı ulusal ve bölgesel kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde uzay bilimi, uzayın keşfi, uzay ulaştırması ve uzay teknolojisi ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Birinci etkinlik alanı olan uzay temelli uygulamalar GMES’in geliştirilmesi amacıyla 4 temel araştırma konusuna sahiptir.

a) GMES servislerinin; yersel (in-situ) ve uydu temelli gözlem verilerini kapsayan ürünlerinin bütünleştirilmesi ve uyuşumu sayesinde Hızlı İzleme Servisleri’nin (Fast Track Services) onaylanmasıdır.

b) Uydu iletişimi ve uydu seyrüsefer çözümlerinin uzay temelli gözlem sistemleri ile ve her türlü olağanüstü durumun yönetimi ve önlenmesi gib uzay temelli olmayan sistemlerle bütünleştirilmesidir.

c) Hem uzay temelli altyapıların hem de yersel gözlem sistemlerinin verilerinin karşılıklı eşgüdümünün sağlanmasına destek.

d) Çevre ve güvenlik yönetimi ile ilgili Yer Gözlem Uyduları’nın yersel sistemlerle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi.

İkinci etkinlik alanı olan uzay bilim ve teknolojileri ile ilgili temel alanları (bilim, ulaştırma - fırlatıcılar, kritik teknolojiler, uydu haberleşme) güçlendirmek amacıyla 3 temel konuya sahiptir.

a) Uzay bilimi ve uzayın keşfi ile ilgili araştırmaları desteklemek.

b) Uzay ulaştırması ve kritik malzemeleri içeren uzay teknolojileri ile ilgili yeni kavramlar geliştirmek.

c) Uzay temelli sistemlerin ve servislerin savunmasızlığının azaltılması amacındaki araştırmalar.

Ayrıca yatay alan faaliyetleri sayesinde KOBİ’lere özel araştırmalar; mevcut uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi; ulusal ve bölgesel seviyede işbirliğinin ve eşgüdümün sağlanması amacıyla uzay alanına özel ERA-NET çağrılarının yayımlanması sağlanacaktır.

Uzay Araştırmaları İle İlgili AB Komisyonu Web Sitesi:
http://ec.europa.eu/enterprise/space/index_en.html
http://ec.europa.eu/enterprise/space_research/index_en.htm

Uzay Alanı İle İlgili CORDIS  Web Sitesi:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html

Dokümanlar Güvenlik Alanı
Güvenlik araştırma alanının hedefi temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek mevcut teknolojilerin Avrupa güvenliğini sağlayacak yönde uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri ve kullanıcıları işbirliğine teşvik etmektir.

Güvenlik Araştırma Alanları

Suç ve terörizme karşı korunma:
Organize suçlarla mücadele (Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve çocuk pornografisi, ticari dolandırıcılık illegal malzeme, teknoloji ve bilgi hareketi), terörle mücadele (güvenli network oluşturma, terörist faaliyetleri izleme ve takip, istihbarat etkinliğinin arttırılması, sayısal sahtekarlığı takip, izleme ve ortaya çıkarma, CBRNE takip, izleme ve ortaya çıkarma)      

Kritik altyapı ve diğer unsurların güvenliği:
Fiziki ve sanal sistem ve altyapıların (kamu tesisleri, enerji üretim tesisleri, bilgi ve haberleşme altyapıları, fabrika ve dolum tesisleri ve benzeri) terörist saldırılara, doğal afetlere, bilgisayar korsanlığına, kazalara ve kötü niyetli hareketlere karşı, tahrip edilmesi faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karşı korumak.

Akıllı takip ve sınır güvenliği:
Yasadışı insan geçişleri ve ticareti önlemek, Schengen işbirliğini güçlendirmek, milli ve AB Sınır Güvenlik Ajanslığı (FRONTEX) arasında uyuşum, bilgi yönetimi, eğitim ve uygulama bütünlüğü sağlamak.

Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi:
Felaket öncesinde, yenilikçi ve uygulanabilir çözümleri kullanarak daha iyi ve etkin hazırlık, reaksiyon verilmesi ve güvenliğin yeniden tesisi edilmesinde kullanılacak mekanizma, altyapı, yöntem ve organizasyonların güçlendirilmesi.

Ayrıca aşağıdaki yatay alanların desteklenmesi öngörülmektedir:
 • Güvenlik hizmetlerinin bütünleştirilmesi ve uyumluluk
 • Güvenlik ve toplum
 • Güvenlik araştırmalarının koordinasyonu ve yapılandırılması


Güvenlik Araştırmaları İle İlgili AB Komisyonu Web Sitesi: http://ec.europa.eu/enterprise/security/index_en.htm

Güvenlik Alanı İle İlgili CORDIS  Web Sitesi:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/security_en.html


 

Dokümanlar

Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Konferansları

 • 2008 Paris Güvenlik Araştırmaları Konferansı sunumlarına ulaşmak için tıklayınız. (Brokerage event’e ilişkin dokümanlar henüz yayımlanmamıştır.)
 • 2007 Berlin Güvenlik Araştırmaları Konferansı sunumlarına ulaşmak için tıklayınız

   
 • 2006 Viyena Güvenlik Araştırmaları Konferansı sunumlarına ulaşmak için tıklayınızKaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 18.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 16716 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ