çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Çevre Projeleri

Yazdır


Çevre Projeleri

TTGV, bir yandan ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerine destek sağlarken diğer taraftan da ekolojik sistemin korunması yönünde destekler sağlamakta ve faaliyetlerde bulunmaktadır.

TTGV, Çevre ile ilgili stratejisini “Paydaşların ekolojik sistemi korumaya yönelik faaliyetlerini desteklemek” olarak belirlemiştir. Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için diğer kurumlarla işbirliği içinde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Çevre Projeleri Destekleri

TTGV, Dünya Bankası ve UNIDO aracılığı ile Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu kaynaklı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi kapsamında çeşitli dönüşüm projelerinin desteklenmesi çalışmalarını yürütmüş olup, halen kaynak yaratarak sanayide çevre teknolojileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaktadır.

 

Yenilenebilir Enerji Desteği

Amacı: AB uyum sürecinde önem kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi hedefleri çerçevesinde; sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, ilgili teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek, farkındalığı arttırmak ve kullanımı yaygınlaştırmak.

Hedef Kitle: Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu

Destek Bilgileri:

  •  Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı 100.000, üst sınırı 1.000.000 ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si.
  •  Destek Süresi: En fazla 1,5 yıl

Hizmet bedeli: TTGV Katkısının % 6’sı

Geri ödeme: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde

Daha detaylı bilgi alabileceğiniz Uygulama Esasları ve Başvuru Formlarını indirmek için tıklayınız.

 

Enerji Verimliliği Destekleri

Amacı:
- Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması, enerji verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesi
- Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülerek, enerji maliyetlerinin toplam üretim üzerindeki payının azaltılması ve rekabet gücünün korunması,
- Çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılması,
- Sanayi kuruluşlarının enerji etütlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması.

Hedef Kitle: Sanayi Kuruluşları.

Destek Bilgileri:
- Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı 100.000, üst sınırı 1.000.000 ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si.
- Destek Süresi: En fazla 1,5 yıl
 

Hizmet bedeli: TTGV Katkısının % 6’sı

Geri ödeme: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde

Daha detaylı bilgi alabileceğiniz Uygulama Esasları ve Başvuru Formlarını indirmek için tıklayınız.

 

Çevre Teknolojileri Destekleri

Amacı: Gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi prensibi ile tüm üretim süreçlerinin gözden geçirilerek, firmanın rekabet gücünün artırılması ve çevreye etkinin en aza indirilmesi.
 

Hedef Kitle: Yoğun enerji, kimyasal, su, hammadde kullanımı ve atık üretimi sebebiyle çevreye olumsuz etkisi fazla olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar.
 

Destek Bilgileri:

  • Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı 100.000, üst sınırı 1.000.000 ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si.
  • Destek Süresi: En fazla 1,5 yıl
     

Hizmet bedeli: TTGV Katkısının % 6’sı
 

Geri ödeme: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde
 

Daha detaylı bilgi alabileceğiniz Uygulama Esasları ve Başvuru Formlarını indirmek için tıklayınız.

 

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma

T.C. Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde ‘Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ hazırlıklarının tamamlanması amacıyla oluşturulan ‘Rio+10 Ulusal Koordinasyon Grubu’nda Çevre Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı (UÇKP) yer almaktadır. Koordinasyon Grubu tarafından, Ulusal Rapor hazırlıkları için altı çalışma grubu belirlemiştir. Altı temadan birisi olan ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Grubu’ çalışmaları Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülmüştür. Nihai hale getirilen dokümanların özeti olarak hazırlanan ‘Ulusal Rapor’, ingilizceye tercüme edilerek dağıtımı yapılmıştır.

(İlgili belge ve dokümanlara http://www.ttgv.org.tr/page.php?id=83  bağlantısından ulaşabilirsiniz.)

 

GEF-SGP

TTGV ile Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF-SGP) arasında Şubat 2005-Nisan 2006 tarihleri arasında “İklim Değişikliği ile Mücadele Odak Alanında STK Kapasite Geliştirme, Proje Yönlendirme, Proje İzleme ve Değerlendirme için Ortaklık Projesi” gerçekleştirilmiştir.

Proje ile ilgili sunumlar ve yayınlanan iki adet kitapçık aşağıda yer almaktadır. Sunumlarda ve yayınlarda yer alan bilgiler kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
 

(SGP ile ilgili yayınlara http://www.ttgv.org.tr/page.php?id=85   bağlantısından ulaşabilirsiniz.)

 

Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs)

“Kalıcı Organik Kirleticilere (POPs) İlişkin Öncelikli Faaliyetlerin Tespiti Projesi”  kapsamında “ULUSAL KİMYASAL PROFİL HAZIRLANMASI” çalışması TTGV tarafından yürütülmüştür.

 

GEF-NGO Ağı

TTGV, 14 Şubat 2006 tarihinden itibaren Küresel Çevre Fonu(GEF) tarafından akredite edilerek, yaptığı çalışmalarla GEF’in politikalarına yön veren ve birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu GEF-NGO Network ’e dahil olmuştur. Söz konusu gruba Türkiye’den katılan tek kurum olan TTGV, önümüzdeki dönemdeki çalışmalara aktif bir şekilde katılmayı planlamaktadır.
Kaynak : TTGV
  
Bu sayfa 22.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12883 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ