çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Teknolojik Girişimcilik Destekleri

Yazdır


Ön Kuluçka Destekleri

 

Destek Amacı : İleri teknoloji alanlarında yeni iş fikirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve ortaya çıkacak iş planlarının kalitesini artırmak amacı ile geliştirilen Ön İnkübasyon Destekleri, teknoloji temelli iş fikri sahibi kişi ve kuruluşlara, fikirlerini olgunlaştırmaları amacıyla erken aşama destekleri sağlayacaktır.

Hedef Kitle : Ön Kuluçka Destekleri, TTGV tarafından yürütülen, Başlangıç Sermayesi Destekleri’nden yararlanmaya aday, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, ileri teknoloji odaklı fikir sahibi girişimcileri, kurulma aşamasında yer alan kuruluşları ve yeni kurulan kuruluşlara destek sağlamayı hedeflemektedir.

Destek Mekanizması : Ön Kuluçka Desteği, Başlangıç Sermayesi Destekleri kapsamında yatırım yapılması değerlendirilebilecek İş Fikirleri’ne; İş Planı hazırlanması ve bu İş Planları'nın uygulanabilirliğinin sınanmasına yönelik olarak sağlanan destekleri kapsar. Destekten yararlanan girişimci kişi ve kuruluşlara muhasebesi tutularak ve hizmet bedelleri onaylatılarak sunulacak destek kapsamında sağlanan mali destek tutarı, mekan destekleri haricinde toplam 50.000 ABD Doları’nı aşamaz. Desteğin süresi, İş Planı yazma aşamasında en çok 8 (sekiz) ay, İş Planı’nın sınanması aşamasına geçen İş Fikirleri için en çok 16 (onaltı) ay olmak üzere, toplam 2 (iki) yıldır.

Bilgi ve İletişim :

Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

Teknoloji Yatırım A.Ş. (info@teknolojiyatirim.com.tr)

Ekler :

Ön Kuluçka Desteği Uygulama Esasları

Ön Kuluçka Desteği Sözleşmesi

İş Fikri Dokümanı

 

Risk Paylaşımı Desteği

 

Destek Amacı : Risk Paylaşımı Projeleri Desteği’nin amacı teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve geliştirmektir.

Hedef Kitle : Teknoloji tabanlı ve yüksek büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmayı ve geliştirmeyi hedefleyen Risk Paylaşımı Projeleri Destekleri kapsamında, ileri teknoloji alanlarında küçük bütçeli ve yüksek riskli proje sahibi girişimcilerin ve kurulma aşamasında yer alan kuruluşlar ile yeni kurulan kuruluşlara destek sağlanması hedeflemektedir.

Destek Mekanizması : İleri teknoloji alanlarında küçük bütçeli ve yüksek riskli projelere, proje harcamalarının azami %50’sine kadar olan kısmı için güvence alınmadan, 200.000 ABD Doları tutarına kadar, geri ödemeli mali destek sağlanması hedeflenmektedir. Azami destek süresi 2 (iki) yıldır.

Bilgi ve İletişim:

Teknoloji Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

Teknoloji Yatırım A.Ş. (info@teknolojiyatirim.com.tr)

Ekler :

Risk Paylaşımı Projeleri Desteği Uygulama Esasları

Risk Paylaşımı Projesi Destekleme Sözleşmesi

Risk Paylaşımı Desteği Proje Öneri Dosyası

 

Başlangıç Sermayesi Destekleri

 

Destek Amacı : Başlangıç Sermayesi Destekleri’nin amacı, yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır.

Hedef Kitle : Başlangıç Sermayesi Destekleri kapsamında, ileri teknoloji odaklı, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için fikir sahiplerine ve girişimcilere sermaye desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Destek Mekanizması : Başlangıç Sermayesi Desteği, iş planlarının hayata geçirilmesi için verilen ve en fazla 750.000 ABD Doları tutarına kadar sağlanan sermaye desteğidir. Destekten faydalanmak isteyen fikir sahiplerinin hazırlayacakları iş planları değerlendirilirken, tüm yatırımlarda aranan yatırım uygunluk kriterleri şu şekildedir:
• Yetkin Yönetim Ekipleri: Teknolojileri ve pazarları konusunda derin alan bilgisi ile girişimcilik vizyonu ve tutkusu olan kişilerdir.
• Geniş Pazar Potansiyeli: Yüksek büyüme oranlı ve kayda değer boyuta sahip, dinamik pazarlara hitap eden ürünlerdir.
• Korunabilir Pozisyon: Tescilli ve veya lider konumundaki teknolojilerdir.
• Çıkış Stratejisi: Yatırımımızın geri dönüşünü sağlayacak uygulanabilir stratejilerdir. Şirket birleşmesi veya başarılı bir halka sermaye arzı için belirgin bir yol belirlenmiş olmalıdır.
• Yatırıma Dönüştürme: 4-7 yıl içinde yatırım toplamının en az 10 katı kadar geri dönüşünü sağlayacak fırsatlardır.

Bilgi ve İletişim :

Teknoloji Yatırım A.Ş. (info@teknolojiyatirim.com.tr)
Kaynak : TTGV
  
Bu sayfa 22.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12394 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ