çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

İHRACAT KONULARI


Skip Navigation Links
 

Zorunlu Standart Denetimi

Yazdır


Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği  ekinde (Ek.1) yer alan  tarımsal ürünler, ihracatta zorunlu standart denetimine tabidir. Sözkonusu maddelerin ihracatında, ihracatçı, ilgili "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı"na müracaat eder. Yapılan kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı" tarafından, ihracatçıya "Kontrol Belgesi" verilir.

1930'lu yıllarda başlatılan bu uygulamanın amacı, geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır.

İhracatta standardı zorunlu uygulamadaki tarımsal ürünlerin ihracında,  yurt dışında iş yapan müteahhitler  işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standart kapsamı malların ihracında kontrollerden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, hariçte işleme yoluyla yapılacak ihracat ile Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında yapılan ihracatta da Kontrol Belgesi aranmamaktadır.

Bunun yanısıra, 12/8/2006 tarih ve 26257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (2006/30) sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ ile belli şartları haiz  işletmelere "Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi" verilmek suretiyle, bu işletmelerin ve bu işletmelerden ihraç kaydıyla söz konusu ürünleri temin eden firmaların ihracatta parti bazında kontrolden muaf tutulmaları sağlanmıştır.
Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı
  
Bu sayfa 09.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 10756 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ