ÇelebiUZMAN: Bilal EKMEKCİ

Uzmanlar sayfasına dön
Bilal EKMEKCİÖzgeçmişi

 

1.    Doğum tarihi:               21.05.1960

2.    Tabiyeti:                        T.C.

3.    Medeni Hali:                 Evli

4.    Öğrenimi:          

      

Okul

Anadolu Üniversitesi ,

İşletme Fakültesi

Gaziantep Lisesi

Tarihler

1997-2002

1974-1977

Kazanılan derece ve diploma

İşletme Lisans

(Yönetim ve Organizasyon)

Diploma

 

5.          Bildiği diller: (1 - Çok iyi; 5 - Temel)

 

Dil

Okuma

           Konuşma

              Yazma

Türkçe

Ana dili

Ana dili

Ana dili

English

2

3

3

 

6. Üyelikler: Gaziantep Elektronikçiler Odası, Airline Owner and Pilot Association (AOPA)/ABD

7. Diğer Beceriler:

Windows Office Ürünleri, (Word, Excel, Power Point), Computer Software (Basic, Perl), Bilgisayar İşletim Sistemleri (DOS, Windows, Novell Netware), Bilgisayar donanımı (PC),

8. Mevcut Pozisyonu: Serbest Danışman            

9. Profesyonel deneyimi: 29 yıl

10.Anahtar nitelikleri:

 • 20 yıldan fazla KOBİ yönetimi deneyimi. Şirketlerle ilgili Türk Kanunlarını iyi derecede bilir. 20 yıldan fazla STK deneyimi. Dernek ve Vakıflarla ilgili kanun ve mevzuatı iyi derecede bilir.   
 • 15 yıldan fazla danışmanlık deneyimi vardır. En az 300 KOBİ olmak üzere STK’larla kurum ve kuruluşlara Yönetim Bilgi Sistemleri, iş planı, pazarlama, organizasyon ve reorganizasyon, Proje Döngüsü Yönetimi, değişim yönetimi hakkında danışmanlık yapmıştır.
 • 10 yıldan fazla eğitim, eğitim planlaması ve hazırlanması konusunda deneyimi vardır. ABIGEM'de ve çeşitli AB programlarında PDY (Proje Döngüsü Yönetimi), Mantıksal Çerçeve Matrisi'nin ve İş Planı hazırlanması konusunda eğitimler hazırlamış ve vermiştir.  LOGO Yazılım bayilerine eğitimler hazırlamış ve vermiştir. TARKİM Uçuş Okulunda eğitimler vermiştir.
 • PDY ve AB PRAG kuralları konusunda 6 yıldan fazla tecrübesi vardır. AB hibe programlarına katılabilmeleri için KOBİ'lere , STK’lara, kurum ve kuruluşlara Proje Döngüsü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, İş Planı ve PRAG kuralları hakkında eğitimler vermiş, atölye çalışmaları yapmıştır. Proje hazırlama konusunda GAP Kültürel Mirası Geliştirme, GAP Kırsal Kalkınma, Düzey II Samsun, Kastamonu, Erzurum, Düzey II AKKM (Ağrı Kayseri, Konya, Malatya) ve Düzey II TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Bölgesel Gelişme Programlarında da eğitimler vermiş, projeler yazmış ve atölye çalışmalarını yürütmüştür.
 • İş planı, pazarlama planı, fizibilite hazırlama teknikleri, stratejik planlama konularında eğitimler vermiş, çalışmalar yürütmüştür. Kalkınma Ajanslarına bölgesel kalkınma mekanizmalarının çeşitli aşamaları için eğitimler vermiştir.
 • AB standartlarında proje uygulama ve izleme konusunda 5 yıldan fazla tecrübesi vardır. Düzey II AKKM (Ağrı Kayseri, Konya, Malatya) Bölgesel Gelişme Programında Ağrı bölgesi yöneticisi olarak, Düzey II TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) bölgesinde ve GAP Bölgesinde GAPSEL programında uzman olarak Teknik Yardım Ekiplerinde görev almış, 300 den fazla projenin izleme ve uygulama aşamalarında çalışmıştır. Kültürel Mirası Geliştirme programında uygulanan projelere danışmanlık yapmıştır. IPA IV kapsamında yürütülen projelerin bir kısmının Merkezi Finans ve İhale Birimi adına izlemesini yapmıştır.
 • Kümelenme ve sektör araştırmaları konusunda tecrübesi vardır. DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri)’nin faydalanıcısı olduğu AB programlarında sektör araştırmaları, paydaş analizleri ve kümelenme çalışmaları yapmıştır.
 • LOGO Yazılım A.Ş.’nin 1990 da başlayan yeniden yapılanmasında ve kurumsallaşmasında görev almış, ayrıca 5 yıl boyunca Güney Anadolu’da bayi ağı oluşturmuştur. Sarhas Ltd. Şti’ne ve LOGO bayilerine kurumsallaşma, satış sonrası müşteri bağlılığı yaratma, müşteri memnuniyeti ve insan ilişkileri - iletişim eğitimleri vermiş, uygulamaları takip etmiştir.

 

11. Bölgedeki özel deneyimleri:

             Ülke                   Tarihler                         Ana konu

 

             KIBRIS/Lefkoşa                                       Ağu-Eyl 2009    Proje değerlendirme

             Italy/Biella          Eylül 1997                      Teknik eğitimin yönetimi ve ekibe yardım.

             Türkiye              1981 den bu güne          (Aşağıdaki konular)

 

12.           Profesyonel Deneyimleri:

Tarihler

Yer

Firma/Kurum/Program

Pozisyon

Açıklama

2003- bu güne

Gaziantep, Sanliurfa, Erzurum

ABIGEM / Gaziantep

KOBİ ve Proje Uzmanı

ABİGEM’e bağlı olarak KOBİ’ler için AB hibe programları ve diğer hibe fırsatları konusunda eğitimler hazırlamak ve uygulamak. ABİGEM’in kendi ekibi için PDY ve Mantıksal Çerçeve, uygun AB fonları, nasıl başvurulacağı, proje belirleme, formüle etme, PRAG kurallarına göre satın alma, bütçeleme ve muhasebeleştirme, eğiticinin eğitimi, insan ilişkileri ve iletişim eğitimleri. İş planı hazırlama, pazarlama, zaman yönetimi ve iletişim becerileri konularında KOBİ'lere danışmanlık.

1995 – bu güne

Gaziantep

SARHAS Elektronik ve Haberleşme San. ve Tic. Ltd. Sti.

KOBİ Danışmanı

Firma KOBİ'ler için telsiz ses ve data transferi sistemleri, SCADA ve PLC sistemleri satış ve servisi konusunda hizmet vermektedir.

Şirketin gelişmesi ve yönetimi konularında danışmanlık, OKTH (Ortak kullanımlı Telsiz Hizmeti) işletmeciliği lisansının TK'dan (Telekomünikasyon Kurumu) alınması aşamalarının tamamlanması,  sistemlerin kurulması, işletme ve yönetim için gerekli sözleşme ve formların, prosedürlerin hazırlanması ve faaliyete başlanması) KOBİ'lere telsiz sistemi ihtiyaçlarının planlanması, iş planı konusunda danışmanlık.

02/2010

Ve

10/2011-

11/2011

Erzurum

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)

Hibe Programı Uzmanı

Plan, program, proje hazırlama mantığı, hibe programı mekanizması, hibe programı hazırlanması (Başvuru Rehberi dahil), hibe projeleri uygulaması, izlenmesi, hibe projelerinde kayıt tutma, bir proje fikrinin Projeye dönüştürülerek Başvuru Formuna aktarılması gibi temel hibe programı konularında uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. Bağımsız Değerlendirici Rehberi revize edilmiştir. Hibe yararlanıcılarına eğitimler vermiş, yardım masasında Hibe Faydalanıcılarının projelerini incelemiş, önerilerde bulunmuştur.

01/2011-

05/2011

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Hibe Programı Uzmanı

IPAIV kapsamındaki 43 ilde bulunan aşağıdaki programlara ait projelerin bir kısmının izleme ziyaretlerinin yapılması.

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması (IER), Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (PYE), Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı (LLL), Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (PWE), Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı (PRE).

11/2010

Ve

05/2011

Kastamonu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)

Hibe Programı Uzmanı

Plan, program, proje hazırlama mantığı, hibe programı mekanizması, hibe programı hazırlanması (Başvuru Rehberi dahil), hibe projeleri uygulaması, izlenmesi, hibe projelerinde kayıt tutma, bir proje fikrinin Projeye dönüştürülerek Başvuru Formuna aktarılması gibi temel hibe programı konularında uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca ajans uzmanlarına proje hazırlama konusunda eğiticinin eğitimi verilmiş, kullanacakları bir eğitim müfredatı ve sunum hazırlanmıştır.

11/2010

Kars

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)

Hibe Programı Uzmanı

Plan, program, proje hazırlama mantığı, hibe programı mekanizması, hibe programı hazırlanması (Başvuru Rehberi dahil), hibe projeleri uygulaması, izlenmesi, hibe projelerinde kayıt tutma, bir proje fikrinin Projeye dönüştürülerek Başvuru Formuna aktarılması gibi temel hibe programı konularında uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Ajans Uzmanları ile hibe faydalanıcılarına verilecek eğitim hazırlanmış, uzmanlar  yetiştirilmiş ve örnek eğitimden sonra aday hibe faydalanıcılarına eğitim vermeleri sağlanmıştır.

10/2010

Malatya

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)

Hibe Programı Uzmanı

Ajans uzmanları ile hibe faydalanıcılarına verecekleri eğitim dokümanları çalışılmıştır.

07/2010

Mardin

DİKA

Hibe Programı Uzmanı

Ajans uzmanları ile, teklif çağrısına katılıp kazanan projelerin bütçe revizyonu çalışması yapılmış, uzmanların “iş üstünde eğitim” metodu ile bu işi öğrenmeleri sağlanmıştır.

05/2009-12/2010

GAP Bölgesi

EPTISA Servicios de Ingeniería, S.A.

Madrid, Spain

Hibe Programı Uzmanı

AB destekli olarak GAP bölgesinde 6 ilde yürütülen GAPSEL Hibe programındaki Sosyal (SS) ve Altyapı (PPI) projelerinin uygulanmasında GAP Proje Yönetim Ekibine ve proje sahiplerine teknik destek sağlama. Bu yardım içerisinde projelerin ilk izleme ziyaretleri, normal ve anlık izleme ziyaretleri, ara ve nihai rapor hazırlanması konusunda destek, Ara ve Nihai Rapor hazılama ve Kayıt Tutma eğitimleri bulunmaktadır.

11/2009

01-02/2010

Konya, Mardin, Erzurum

ABIGEM / Gaziantep

Kıdemli Uzman

MEVLANA, DİKA, KUDAKA Kalkınma Ajansı Uzmanlarına, bölgesel kalkınma ana başlığı altında proje yaklaşımı, hibe programları, proğram ve proje hazırlama, hibe program ve proje uygulaması, hibe projelerinin izlenmesi, ihtiyaç analizi konularında eğitimler verilmesi.

08/2009-09/2009

Lefkoşa/

KIBRIS

WYG Int. Ltd. NottinghamshireUK

Hibe Proje Teklifi Değerlendiricisi

Avrupa Birliği PRAG kurallarına uygun olarak Kırsal Kalkınma Sektör Programı altındaki Hasat sonu teknolojileri, Süt ürünleri, Kırsal turizm, Kırsal mikro işletmelerBalıkçılık ve deniz ürünleri başlıklarında hibe projesi tekliflerinin değerlendirilmesinin yapılması.

 

11/2008

Erzurum, Kars, Trabzon

DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Türkiye’de Kümelenme Programlarının Geliştirilmesi Programı

 

ABIGEM/ Gaziantep

Kümelenme Uzmanı

Her ilde ilgili sektörde araştırma, saha raporlarının hazırlanması (Küme haritası, KZFT analizi, ana konular, kümenin geliştirilmesi için örnek proje fikirleri) Erzurum-Kars Turizm, Trabzon Ağaç ve Ağaç Ürünleri.

10/2008

Erzurum

AB Türkiye İş Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Programı

 

ABIGEM/ Gaziantep

Araştırma Uzmanı

Erzurum’da yeni kurulan ABİGEM’in paydaş analizi çalışmasının yapılması ve raporlanması.

08/2008-09/2008

TR 90 Region, Turkey

Düzey II TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Kalkınma Programı

 

Trabzon Valiliği DOKAP

Sarhas/Gaziantep

Hibe Programı ve İzleme Uzmanı

Doğu Karadeniz Kalkınma Birliği kapsaındaki illerde bulunan hibe faydalanıcılarına hibe uygulama desteği.

12/2007-11/2008

TR 90 Region, Turkey

Düzey II TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Kalkınma Programı

 

Pohl Consulting & Associates/Germany

STOA/Türkiye

Hibe Programı ve İzleme Uzmanı

TR90 bölgesinde bulunan illerdeki 214 hibe faydalanıcısına hibe uygulama desteği, projelerin izlenmesi, hibe uygulama, kayıt tutma ve satın alma eğitimlerinin verilmesi.

02/2007-08/2007

Agri, Ardahan, Igdir, Kars (AKKM TRA2)

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) AKKM (Ağrı, Kayseri, Konya, Malatya) Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı

 

S.A. AGRER N.V. / Belgium

Uzun dönem hibe programı ve izleme yöneticisi

Ağrı bölgesinde bulunan 55 hibe faydalanıcısının eğitimlerinin verilmesi, izleme ziyaretlerinin yapılması, ihale dosyalarının hazırlanması, kontrolü, raporlarının hazırlanması ve kontrolü konularında destek verilmesi.

09/2006

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Kısa dönem Proje Uzmanı

GAP-GİDEM programında AB uyumlu proje hazırlandı.

04/2006

06/2006

Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır

(AKKM TRA2)

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) AKKM (Ağrı, Kayseri, Konya, Malatya) Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı

 

IBM / Belgium

Kısa Dönem KOBİ/Proje Uzmanı

İlgili dört ilde KOBİ'lere, PRAG doğrultusunda AB uyumlu proje teklifi, iş planı, mantıksal çerçeve hazırlamanın pratiği konusunda eğitimler verildi ve atölye çalışmaları yapıldı.

07/2005

Erzurum

SKE (Samsun, Kastamonu, Erzurum) Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı

 

ABIGEM/Gaziantep

Kısa Dönem Proje Uzmanı

Program  kapsamında 5 KOBİ'nin proje tekliflerinin hazırlanmasında PRAG doğrultusunda danışmanlık yapmak. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine destek vermek.

 

01/2005

04/2005

Gaziantep

ABIGEM/Gaziantep

Kısa Dönem Eğitim Uzmanı

Logo programının yeni versiyonu hakkında eğitim materyalleri hazırlamak. (Ders programı, eğitim kitabı, özet, ders planı)

07/2004

08/2004

Gaziantep,

 

GAP Kırsal Kalkınma Programı

 

ABIGEM/Gaziantep

Kısa Dönem Proje Uzmanı

GAP KKP kapsamında KOBİ'lerin proje tekliflerinin hazırlanmasında PRAG doğrultusunda danışmanlık yapmak.

.

 

05/2004

06/2004

Gaziantep, Sanliurfa

 

GAP Kültürel Mirası Geliştirme Programı

 

ABIGEM/Gaziantep

Kısa Dönem Proje Uzmanı

GAP KMGP kapsamında Gaziantep Ticaret Odasının proje tekliflerinin hazırlanmasında PRAG doğrultusunda danışmanlık yapmak.

 

05/2000 12/2000

Gaziantep, Adiyaman

Kaleoglu A.S. (SME)

Danışman

Milli Prodüktivite Merkezi Projesine bağlı olarak  reorganizasyon ve çalışan eğitimleri konusunda danışmanlık. 

2000 – 2005

Gaziantep, Adana

TARKIM Aviation Co.

Uçuş Öğretmeni

PPL, IR ve ME pilot adaylarına 900 saattan fazla yer dersi vermiş, 200 saatten fazla seyrüsefer uçuşlarına eşlik etmiştir.

09/1997

 

Biella, Italy

Kaleoglu A.S. (SME)

Kısa Dönem Eğitim Uzmanı

Teknik eğitim uzmanı olarak 4 Türk personele 20 gün teknik eğitimin uygulanmasında yardım..

1990 – 1995

Gaziantep

Logo Yazılım

Bölge Müdürü

Firmanın Güney Anadolu Bölge Teşkilatının sorumluluğu (Mersin, Adana, Gaziantep, Kahramanmaras, Sanliurfa, Adiyaman, Diyarbakir, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Sirnak).

Reorganizasyon: Bu firmanın 1992 yılında 40 çalışandan 2 yıl içerisinde 150 çalışana ulaştırılması sırasında görevli icra komitesi üyesi olarak çalışma. Bu operasyon tüm elemanların eğitimi, reorganizasyon, iş planı hazırlama, bütçe hazırlama ve yönetimi, pazarlama planlama, ürün yönetimi, bayi ağının oluşturulması, insan kaynakları departmanının geliştirilmesi, iş tanımlarının hazırlanması, performans değerlendirme v.b.

Yönetim: Logo Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünün sıfırdan kurulması, 12 çalışana, 100 bayiye ulaşılması.

Eğitim: Çalışanların ve bayilerin yönetim, pazarlama, KOBİ'ler için iş planı ve ticari program kullanma , bayilere müşteri memnuniyeti, insan ilişkileri ve iletişim eğitimlerinin verilmesi.

1986 – 1990

Gaziantep

SARHAS Elektronik Satış Servis Danışmanlık Firması.

Sahibi, Yöneticisi

Bilgisayar ve çevre birimleri satış ve servisi endüstriyel elektronik ürünleri satış ve servis.

KOBİ'ler için ticari bilgisayar programı satış ve eğitimi.

En az 50 KOBİ'nin geleneksel organizasyon yapısının değiştirilmesi, kabul edilebilir organizasyon yapılarına kavuşturulması, en az 300 KOBİ'de finansal ve ticari bilgisayar yazılımlarının devreye alınması.

1981 – 1986

Gaziantep

 

ELHAS Endüstriyel Elektronik

Sahibi, Yöneticisi

Elektronik devre tamiri ve dizaynı, Otomatik Paketleme Makinası dizaynı ve imalatı, eski fabrikaların modernizasyonu, fabrikaların teknik departmanlarının organizasyonu.

 

 

13. Diğer ilgili bilgiler (Yayınlar, Kurslar v.b.)

 

Aldığı Kurslar: 

 • "İletişim Becerileri", 32 saat 1992 E&E Ltd. Şti., 
 • "Ürün Yönetimi", 16 saat 1992 E&E Ltd. Şti., 
 • "Mutlu Müşteri",  4 saat 1992 E&E Ltd. Şti., 
 • "Hissetme ve Karar Verme" 4 saat 1992 Prof. Dr. Nusret KAYA, 
 • "Pazarlama Yönetimi", 16 saat 1994 LOGO Yazılım, 
 • "Gerilla tipi Pazarlama", 8 saat 1994 LOGO Yazılım, 
 • "Uçuş Öğretmeni", 50 saat 2000 TARKIM Havacılık Uçuş Okulu, 
 • "Proje Döngüsü Yönetimi PDY", 32 saat 2004 GAP, 
 • "Etkili Sunum", 8 saat 2004 ABIGEM, 
 • "Training of Trainer (TOT)", 176 saat, 2004, John Quish, Bob Cruickshank, ABIGEM

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.