Skip Navigation LinksWeb Sitemiz için Gizlilik Bildirimi

Kapsam

Size ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunabilmek ve temin edebilmek amacıyla topladığımız, kullandığımız ve üçüncü şahıslara açıkladığımız bilgilere ilişkin gizlilik (mahremiyet) ve güvenlik kaygılarınız olabilir. Bu nedenle, kişisel bilgilerin korunması için benimsediğimiz uygulamalardan Kullanıcılarımızı haberdar etmek için, aşağıda detayları verilen bu Gizlilik Politikası'nı oluşturduk. Bu Site'de toplanıp da kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler Kişisel Bilgi olarak görülecek ve bu Gizlilik Politikası'na uygun olarak işlem görecektir. Temel hedef Kişisel Bilgilerinizin gizliliğini korumaktır.

www.byclb.com (bundan sonra "byCLB" olarak anılacaktır), Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.  (bundan sonra Çelebi olarak anılacaktır) tarafından sağlanmakta olan bir hizmettir. İşbu Gizlilik Politikası, byCLB web sitesini ziyaret ederken bilgilerin toplanmasına ilişkin yönleri, hizmetlerimiz için kişisel bilgilerinizi nasıl kullanacağımızı ve bu bilgilerin diğer bütün izin verilebilir kullanımlarını anlatmaktadır.

Kullanıcı sözleşmesinde de belirtildiği üzere, Web Sitemize kayıt olmakla hem Kullanıcı Sözleşmesinin hem de iş bu Gizlilik Politikasının şartlarını otomatikman kabul etmiş sayılmakta ve Gizlilik Politikasında anlatıldığı şekilde kişisel bilgilerinizi toplamamıza, saklamamıza, kullanmamıza ve ifşa etmemize açık bir şekilde izin vermektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası, yeni kullanıcılar için siteye kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

Bu siteyi kullanmadan önce veya bu siteye bilgi sunmadan önce bu Gizlilik Politikasının tümünü okuduğunuzdan lütfen emin olunuz. Çünkü, bu siteyi kullanarak, bu Gizlilik Politikasının koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu site yoluyla bilgi sunmakla, işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak, bu bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine izin vermiş olacaksınız.

Çelebi, Kullanıcılar'a ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve iş bu Gizlilik Politikasında aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. Kullanıcı, Çelebi'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

Veri Toplama

Kimliğinizi vermeden veya kendiniz hakkında diğer kişisel bilgileri açığa vurmadan byCLB'yi her zaman ziyaret edebilirsiniz. Ancak, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayar ve bağlantı bilgilerinizi, sayfa görüntüleme istatistiklerini, byCLB'e ve byCLB'den olan trafiği, reklam verilerini, IP adresini ve standart web günlüğü bilgilerini ve demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz.

Bu Web sitesinde gezinirken, bilgilerin etkin biçimde tarafınızdan girilmesi haricinde çerezler (cookies), Internet etiketleri veya web işaretleri gibi çeşitli teknolojileri ve yön güdüm veri toplamayı (günlük kütükleri, sunucu günlükleri, tıklama yolu) kullanarak belirli isimsiz bilgiler pasif olarak toplanabilir (başka bir deyişle, siz aktif olarak bilgi vermeden toplanır). Internet tarayıcınız ise henüz geldiğiniz Web sitesinin URL'si ve Internet Protokolü (IP) adresi ve bilgisayarınızın halihazırda kullandığı tarayıcı sürümü gibi bu isimsiz bilgilerin bazılarını bu siteye otomatik olarak iletir. Bu site, bilgisayarınızdan çerezler ve Internet etiketleri veya web işaretleri yoluyla isimsiz bilgiler de toplayabilir. Bir çerez gönderildiğinde sizi uyarması veya çerezlerin hepsini reddetmek üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz, fakat bu durumda sitenin belirli özelliklerinin, çerezler olmadan çalışmayabileceğini dikkate alınız.

Bu site, site ziyaretçilerine daha iyi hizmet sağlamak, siteyi sizlerin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, istatistikleri ve eğilimleri derlemek ve analiz etmek ve aksi takdirde siteyi kullanımınız için idare etmek ve geliştirmek amacıyla bunun gibi pasif olarak toplanmış isimsiz bilgileri kullanabilir ve bir araya getirebilir. İzniniz olmadığı takdirde, bunun gibi bilgiler, site üzerinde başka bir kısımda toplanmış kişisel bilgiler ile bir araya getirilmez.

Ayrıca, byCLB'e aktif olarak katılabilmeniz için bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bize gerekli olan kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, artık isimsiz olmazsınız. Kişisel bilgilerinizi bize vererek, bu bilgilerin sunucularımıza aktarılmasına ve sunucularımızda saklanmasına izin vermektesiniz.

Kaydınız ve byCLB kullanımınızla bağlantılı olarak, aşağıdaki kişisel bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz:

 • e-posta adresi ve sınırlı kalmamak kaydıyla adınız, adresiniz, telefon numaranız dahil olmak üzere fiziksel irtibat bilgileriniz
 • byCLB'deki faaliyetlerinize dayanarak bütün işlemsel bilgiler
 • Herhangi bir satın alma veya gönderim işlemine ilişkin gönderim, faturalandırma ve diğer bilgiler
 • Bize göndermiş olduğunuz yazışmalar
 • üçüncü şahıslardan diğer tamamlayıcı bilgiler

Verilerin Kullanılması

Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.

Kişisel bilgilerin toplanmasındaki ana amacımız; size güvenli, sorunsuz, etkili ve özelleştirilmiş bir deneyim sağlamaktır.

Kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde kullanmamızı kabul etmektesiniz:

 • Talep etmiş olduğunuz hizmetlerin ve müşteri desteğinin sağlanması
 • Anlaşmazlıkların çözülmesi, ücretlerin tahsil edilmesi ve sorunların giderilmesi
 • Potansiyel olarak yasaklanan veya yasadışı faaliyetlerin engellenmesi ve Şartlar ve Koşullarımızın uygulanması
 • Hizmetlerimizin, içeriğimizin ve reklamlarımızın özelleştirilmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi
 • Hizmetlerimiz, hedeflenen pazarlama, hizmet güncellemeleri ve promosyon teklifleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi
 • Doğruluk için bilgilerin karşılaştırılması ve bunların üçüncü şahıslarla doğrulanması


Kullanıcılar, siteye üye olmakla bu hususu da peşinen kabul etmiş sayılacaklar, bunu engelleyecek her hangi bir edimde bulunamayacaklardır.

Kişisel Verilerin İfşası

Kişisel bilgileri, yasal gereksinimlere yanıt vermek, politikalarımızı uygulamak, bir listenin veya başka bir içeriğin diğerlerinin haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialara yanıt vermek veya kişilerin haklarını, mülklerini veya güvenliklerini korumak üzere ifşa edebiliriz. Bu bilgiler, geçerli kanunlar ve yönetmelikler gereğince ifşa edilecektir.

Ayrıca, burada sayılan hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla kanunlar tarafından gerekli kılınması halinde icra makamı veya diğer hükümet yetkilileri ile veya bir şirket ile birleşmeyi veya bu şirket tarafından satın alınmayı planlıyorsak diğer şirketler ile dolandırıcılık soruşturmaları/araştırmaları ve borç tahsilâtı dâhil olmak üzere sözleşme kapsamında ticari operasyonlarımıza yardımcı olan üçüncü şahıslar ile de kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz.

Bunun yanında, bu site yoluyla verdiğiniz kişisel bilgileri, Çelebi'nin iştirakleri olmayan, sadece aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü kişilere de ifşa edebiliriz.

 • İşimizi desteklemek için kullandığımız örneğin teknik destek, teslimat hizmetleri ve finansal kurumlar gibi yüklenicilere
 • Bilginin ilintili olduğu bu sitenin isminin satışı, devri veya diğer transferiyle ilgili olarak; (bu durumda, bunun gibi herhangi bir alıcıdan bu bilgiye işbu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde muamele etmeyi kabul etmesini ve bu bilgiyi ayni amaçlar için kullanmasını isteyeceğiz) veya
 • Kanunların, yönetmeliklerin ve sair mevzuatın ve mahkeme emirlerinin gereklerini yerine getirmek amacı ile.

Yukarıdakiler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, gizliliğinizi korumak ve toplumu kötü niyetli kişilerden koruyabilmek için, olası bir fiziksel zararı veya finansal kaybı önlemek veya şüphe duyulan bir yasadışı faaliyeti bildirmek üzere bilgilerin ifşasının gerekli olduğuna iyi niyetli bir şekilde inandığımız durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir celpname, mahkeme emri veya benzer yasal prosedürler olmadan kişisel bilgilerinizi herhangi bir icra makamı, diğer hükümet yetkilileri veya diğer üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğiz.

www.byclb.com'daki Bilgileriniz

byCLB'de kayıtlı bir kullanıcı olarak onaylandığınızda, bir kullanıcı adı seçmeniz istenecektir. Bu kullanıcı adı byCLB'de gösterilecektir ve bu nedenle genele açık olacaktır. Kullanıcı adınızı kişisel bilgileriniz ile ilişkili bir şekilde belirlemediğiniz sürece, kullanıcılar byCLB'deki faaliyetlerinizi şahsen tanımlayamayacaktır. Herkese açık veya paylaşılan bir bilgisayardan byCLB'i ziyaret ederken, kullanıcı adınız gibi hakkınızdaki bazı bilgiler, kullanımınızın ardından bu bilgisayarı kullanacak olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Bu site, siz bunları sitemize iletirken, kişisel bilgileri korumak ve bunun gibi bilgilerin kaybedilmesini, kötüye kullanılmasını, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya tahrip edilmesini ve bunun gibi bilgilere izinsiz erişim yapılmasını önlemek amacıyla makul adımlar atar. Hiçbir Internet erişiminin tamamen güvenli veya hatasız olmadığını bilmeniz gerekmektedir. Özellikle, bu siteye gönderilen veya bu siteden gönderilen elektronik posta güvenli olmayabilir ve bu nedenle siteye elektronik posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken özellikle özen göstermelisiniz. Ayrıca, bu site üzerinde şifre, kimlik numaraları veya diğer özel erişim özellikleri kullandığınız yerlerde, bunları muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu Web Sitesi'ni kullanmak için en az 18 yaşında olmalı ve yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapma konusunda, uygulanacak kanunlarda aranan salahiyete sahip olmalısınız. Çelebi, 18 yaşın altında olan kişilerden bilerek Gizli Bilgi toplamamaktadır. Böyle bilgilerin toplandığı durumlar yaşanır ise, bu bütünü ile kazara ve istemeden yapılmış bir hareket olarak kabul edilecektir.

Kişisel Verilere Erişim, İnceleme ve Değiştirme

Herhangi bir zamanda byCLB'de oturum açarak kişisel bilgilerinizin büyük bir kısmına erişebilir, bunları inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ancak, bazı kişisel bilgileriniz sadece Müşteri Hizmetimiz ile irtibata geçilerek değiştirilebilir. Değişiklikler olması veya bilgilerin yanlış olması halinde, kişisel bilgilerinizi derhal güncellemeniz talep edilir.

İznin Geri Alınması / Hesabınızın Silinmesi

Talebiniz üzerine, hesap aktivitenize bağlı olarak ve geçerli kanun gereğince mümkün olan en kısa sürede hesabınız kapatılacak ve kişisel bilgileriniz kaldırılacaktır. Kanunlara uymak, dolandırıcılığı önlemek, borçlu olunan tutarları tahsil etmek, anlaşmazlıkları çözümlemek, sorunları gidermek, soruşturmalara/araştırmalara yardımcı olmak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan Genel Şartlar ve Koşullarımızı uygulamak ve kanunlar tarafından izin verilen diğer tedbirleri almak üzere, kapalı hesaplarınızdaki kişisel bilgileri saklamaktayız.

byCLB hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Üyeliğinizi sildiğinizde, verileri kaydetmemiz gerekmediği sürece kişisel bilgileriniz veritabanımızdan kaldırılır.

Web Sitemizde Cookie'lerin Kullanılması

Sitemizde ziyaretçilerimizin takibi ve üyelerimizin tespiti uygulamasının stabil çalışması için Cookie'ler kullanılmaktadır. Cookie'ler web sitelerinin daha sonra kendilerine yeniden ziyarette bulunan kişilerin belirli bilgileri (üyelik durumunda kullanıcı adı ve şifre veya browser versiyonuna göre yönlendirilen sayfanın adı gibi) tekrar tekrar girmesi veya sunucunun bu bilgileri her defasında yeniden tespit etmeye çalışması ile uğranacak zaman kaybının önüne geçmek için bilgisayarınızın sabit diskinde tutulan ve browser ayarlarında belirtilmişse bunu yapmadan önce mutlaka izin isteyen küçük kısa metin dosyalarıdır.

byCLB, online hizmet deneyiminizi özelleştirmeye yardımcı olmak üzere bilgisayarınızda saklanan dosyalar olan Cookie'leri kullanmaktadır. Kaydedilen bilgiler, “açılır” (pop-up) pencerelerin sıklığının kontrol edilmesi veya görsel tercihlerinizin takip edilmesi gibi sitenin işlevselliklerini destekler. Tarayıcınızda ilgili ayarı yaparak Cookie'lerin sabit sürücünüzde saklanmasını önlemekte serbestsiniz. Ancak, bu ayarların kapatılmasının sınırlı bir işlevsellikle sonuçlanabileceğini belirtmek isteriz.

Güvenlik Tedbirleri

byCLB hesabınız ve profiliniz ve burada bulunan bilgileriniz şifre ile korunmaktadır. Şifrenizi başka bir kişiye vermemeniz gerektiğini unutmayınız. Beklenmedik zamanlarda gelen veya talep etmediğiniz e-posta'larda byCLB asla şifrenizi sormaz/istemez. byCLB sitesini terk edeceğiniz zaman lütfen oturumunuzu ve internet tarayıcınızın penceresini kapatın. Bu özellikle herkese açık alanlardaki bir bilgisayarı kullanıyorsanız önemlidir. Şu anda, kişisel bilgilerinize kimsenin erişmemesini sağlamak için bu en güvenli yoldur. Oturum verileri ve kullanılan şifrelerin kötüye kullanılmasına yönelik herhangi bir yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Ayrıca, verileri korunması gereken varlıklar olarak ele almaktayız. Kişisel bilgilerinizin izinsiz erişim ve ifşa edilmeye karşı korunması için pek çok güvenlik tedbiri kullanmaktayız. Ancak, gizliliğinizi korumak için sıkı bir şekilde çalışıyor olsak bile, kişisel bilgilerinizin ve gizli iletişimlerinizin her zaman için gizli kalacağı yönünde söz vermemekteyiz ve sizin de bunu beklememenizi önermekteyiz çünkü her ne kadar kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri alsak da, İnternete bağlı tüm bilgisayar ağları için durum bu iken, İnternet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağız.

Web Crawlerlar veya Spamdan Korunma

byCLB, e-posta adresinizi sadece Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda sizin izninizle kullanacağını temin eder. e-posta adresinizi üçüncü şahıslara kiralamayacağız veya satmayacağız ve e-posta adresinizin “web crawler'lar” veya “web örümcekleri” tarafından kaydedilmemesi için elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğiz. e-posta adresinizin bu şekilde kaydedilmiş olduğuna inanıyorsanız, lütfen bizi derhal bilgilendiriniz.

İletişim bilgileri:

 • Bu Gizlilik Politikası'na ilişkin Gizlilik Politikası Sorularını aşağıda belirtilen adrese yazarak da gönderilebilir: iletisim@byclb.com
 • Bu Site'yi kullanırken uygulama dışında kalmak(Opt-out) istiyorsanız yani, diyelim ki bize daha önce temas bilgilerinizi verdiniz ama artık bizden size hizmet vermek için gerekli olmayan mesajlar almak istemiyorsunuz, o zaman lütfen iletisim@byclb.com adresine bildiriniz.

Genel

Bu site, Gizlilik Politikasının uygulanmadığı diğer web sitelerine bağlantılar (linkler) veya referanslar içerebilir. Diğer web sitelerini kontrol etmediğimizi ve bu Gizlilik Politikası'nın diğer web siteleri için geçerli olmayacağını unutmayın. Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Çelebi ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gizlilik Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikasını, bu sitede tadil edilmiş şartları yayınlayarak muhtelif zamanlarda tadil edebiliriz.

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.