Sadece en iyilerle çalışıyoruz

Çelebi, başarıları kanıtlanmış ve konusunda ülke genelinde en iyiler arasına ismini yazdırmış uzmanlar ile çalışıyor. incele

Akredite olan danışmanlarımız çalışmalarımıza yön veriyor

İngiltere'deki İş Danışmanlığı Enstitüsü (Institute of Business Consulting) tarafından akredite edilmiş danışmanlarımız çalışmalarımıza ve stratejilerimize şekil veriyor. incele

Gizlilik ihtiyaçlarınızın farkındayız

Çelebi ticari sır kavramının anlamını ve önemini çok iyi biliyor. incele

Etik değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyız

Çelebi Etik İlkeleri, tüm çalışnalarının ve paydaşlarının iş yaşamını düzenleyen kuralları ile müşterilerine güven veriyor. incele

Girişimcilere iş kurma süreçlerinde destek veriyoruz

Bir iş fikri olan ve yeni bir iş kurmayı düşünen kişilere Çelebi yol arkadaşı oluyor. incele.

 • Çelebi Uzman Ekibi
 • Çelebi ile Akredite Danışmanlık
 • Çelebi Gizlilik İlkesi
 • Çelebi Etik İlkeleri
 • Girişimcilik ve İş Kurma

Hakkımızda

 

Danışmanlık ve eğitim sektöründe birçok farklı proje, şirket, meslek kuruluşu bünyesinde uzun yıllar çalışmaya müteakip, elde ettikleri birikim ve tecrübeleri tek bir çatı altında birleştirme kararı alan kurucularımız, 2009 yılında Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti. ni hayata geçirmişlerdir.

Firmamızın faaliyet konuları;

 • işletmelerin rekabet stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak hizmetler sunmak  ve
 • bu amaçla ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçları karşılayacak çözümleri  firmaların hedefleri doğrultusunda uygulamak,
 • uluslararası  standartlara gelmelerini ve uluslararası pazarlara hazırlanmaları için firmalara rehberlik yapmak ve
 • bu pazarlara girmelerini sağlamak

amaçlarına yönelik hizmetleri içermektedir.

İçerisinde bulunduğumuz son on yıllık dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan danışmanlık sektörü, varlığını 2000'li yıllardan itibaren giderek sertleşen ve derinleşen ulusal ve uluslar arası rekabete borçludur. Bu gerçeğin farkında olan Çelebi kurucuları ve çalışanları, kendini sürekli yenileyip geliştiren bir hizmet anlayışını idame ettirmenin son derece önemli olduğunun bilincinde ve kararlılığındadır.

Entelektüel sermayenin el değiştirdiği faaliyet alanımızda, hizmet kalitesi kavramının tanımına ve sınırlarına dair yaptığımız çalışma ve araştırmalardan sonra geliştirdiğimiz ölçekler bugün uzman kadromuz ve portföyümüzdeki işletmelerimiz ile aramızdaki iş akışlarının düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şirketimizin üç ana fonksiyon sahasında

 • Eğitim ve Danışmanlık
 • Mühendislik
 • Dış Ticaret

faaliyetlerimiz, birbirinden bağımsız departmanlar olarak faaliyet göstermekte ve yönetilmektedir.

 

Vizyonumuz

İşletmelerin iş süreçlerindeki sorunlarına hızlı ve etkin çözümler sunmak suretiyle performanslarını iyileştirerek ticari başarı ve karlılıklarını geliştiren bir müracaat noktası olmaktır.

 

Misyonumuz

 • İşletmelerin planlı ve sürdürülebilir bir büyüme için ihtiyaç duyacakları kurumsal yapılanmayı oluşturmaları için destek vermek, 
 • Türk firmalarının dünya pazarlarındaki rekabetçi ortamlarda rekabet edebilmeleri ve dünya standartlarını yakalama yolunda gösterecekleri çabada yol arkadaşı olmak ve
 • İşletmeleri global rekabet ortamında farklılaştırmak suretiyle, ulusal ekonomiye katma değer üretmelerini sağlayacak hizmetleri sunmaktır. 

 

Değerlerimiz

 • Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve diğer finansal şirketler, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır.
 • Güvenilirlik: Danışmanlık sektörünün temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur.
 • Tarafsızlık: Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşılmaz, hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapılmaz.
 • Uygunluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyulur.
 • Gizlilik: Başta şirketimiz müşterilerinin bilgileri olmak üzere hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmaz.
 • Müşteriye özel çözümler: Her işletme nevi şahsına münhasırdır. Bu nedenle her müşteri için üretilen çözümler de onun yapısına, kültürüne ve iş süreçlerine özel olarak geliştirilir.
 • Gerçekçi ve etkin uygulamalar: Üretilen çözümlerin, hayata geçirilebilirliği ve uygulanabilirliği esastır. Çok akılcı olduğu halde uygulanamayacak çözümlerden kaçınılır. Üretilen her türlü bilgi, belge ve yöntemin müşterinin iş hayatında etkili ve kalıcı sonuçlar doğurmasına odaklanılır.

 

Ana Yönetim İlkelerimiz

Çelebi, şirketin yönetiminde ve tüm paydaşları ile ilişkilerinde çağdaş bir anlayışı ve aşağıdaki ilkeleri benimser ve uygular;

 • Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
 • Etik İlkeler
 • Gizlilik İlkesi


İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.