Doküman Klasörleri

Doküman merkezinin kurallarını incele...

Kendi bilgi, belge ve bağlantılarını paylaş...

En çok izlenenler...

Yeni eklenen dokümanlar...

Çelebi Doküman Paylaşım Kuralları

 

Amaç

Çelebi Doküman Yönetim ve Paylaşım Merkezi aşağıdaki genel ve özel amaçlara hizmet etmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Doküman Paylaşımının Genel Amacı;

Bireysel ve kurumsal gelişim açısından iş yaşamını ilgilendiren konularda değerli bilgi ve belgelerin bir araya getirildiği bir veri istasyonu oluşturmaktır.

Doküman Paylaşımının Özel Amacı;

Çelebi ile müşterileri veya internet sitesi ziyaretçileri arasında ticari olan ve/veya olmayan iş ilişkilerinden kaynaklı bilgi iletişimi ve paylaşımı ihtiyaçlarına dinamik bir çözüm geliştirmektir.

 

Doküman Hakları

Bu sitede yer alan bilgi, belge ve benzeri dokümanlar ancak yazarının veya hak sahibinin müsaadesi kapsamında yayınlanabilir. Buna göre dokümanlar;

 • Çelebi uzmanları tarafından kaleme alınmış ve telif hakları Çelebi’ye ait olabilir, 
 • Hak sahibinin “kaynak gösterilmesi suretiyle yayınlanabilir” ifadesiyle hak sahipliği sorumluluğu açıkça beyan ve devir ettiği internet sitelerinden alınabilir veya
 • Çelebi internet sitesi ziyaretçilerinin telif hakları konusundaki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri halinde, “dosya yükleme ve paylaşım sayfası” üzerinden www.byclb.com adresindeki internet sitesine aktarmaları yoluyla alınabilir.

 

Doküman İçeriği

Dokümanlar genel olarak iş hayatını ilgilendiren konuları ihtiva edebilir. Dokümanlar özel olarak;

 • Pazarlama, finans, fizibilte, dış ticaret, yönetim, eğitim, ar-ge ve benzeri iş hayatını ilgilendiren konuları,
 • Sektör raporları, ekonomik durum değerlendirmeleri ve yatırım analizleri gibi araştırma çalışmalarını,
 • Devlet destekleri, hibeler ve bu fonları sağlayan kurum ve kuruluşların adı geçen fonları başvuru evraklarını,
 • Mühendislik ve akademik bilgi, yöntem, araştırma ve çalışma raporlarını,

kapsayabilir.

Dokümanlar içerik olarak;

 • Türk Ticaret Kanunu ile Çelebi Gizlilik İlkesinin Ticari Sır olarak tanımladığı bilgileri,
 • Genel adaba mugayir hususları,
 • Yasalara aykırı bilgi ve belgeleri

kapsayamaz.

 

Doküman Yayınlama Usul ve Esasları

 • Dokümanların içeriği, kapsamı ve telif hakları Çelebi tarafından ön değerlendirmeden geçirilerek aykırılık durumu incelenir.
 • Dokümanlar işbu kurallar belgesinin Doküman Hakları bölümünde belirlenen gereklilikleri yerine getirmesi halinde kaynak göstermek suretiyle yayınlanır.
İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.