Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programlarına Geri Dön


 

İş Hukukunda İşçi İşveren Sözleşmeleri 
Eğitici : Av. Mustafa KORKMAZ
Tarih : 7.08.2010
Yer : Grand Hotel Eğitim Salonu
Ücret : 150 TL
 
 

AMAÇ

 

 • Sözleşmeler ve türleri konusunda genel bilgi vermek ve bilinç yaratmak.
 • Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gerekli hususların altını çizmek.
 • Yapılan sözleşmelerin sağlıklı ve en az risk taşıyacak şekilde düzenlenmesini sağlamada ilgili kişi veya personeli bilgilendirmek.
 • Sözleşmelerin hazırlanması, ifası ve sonuçlandırılmasında taraf olarak hak, menfaat yükümlülükler hakkında bilinçlendirmek

 

İÇERİK

 

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ

 • Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine çalışma · Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri FESİH
 • Süreli fesih · Feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Fesih bildirimine itiraz ve usulü
 • Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
 • Yeni işverenin sorumluluğu

FESİH HAKKI VE SÜRESİ

 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi

İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

 

KİMLER KATILMALI

 

İşletme sahipleri, yöneticileri ve hukukçuları,her seviyedeki yöneticiler
...İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.