Danışmanlık Hizmetlerinde StandardizasyonDanışmanlık Sektörünün Genel Durumu

Türkiye’de danışmanlık sektörü 2000’li yıllarından başından itibaren hareketlenmeye başlamış olup, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinin başlaması ile birçok alanda (özellikle ekonominin bel kemiği olan Sanayi ve Ticaret alanlarında) yapılan çalışmalara bağlı olarak danışmanlık sektörünün gelişim sürecinin ivmesi de artmıştır. AB’ye uyum çalışmaları kapsamında devlet tarafından yapılan düzenlemelere bağlı olarak da muhtelif alanlarda ve/veya konularda işletmeler danışmanlık hizmeti almaya mevzuat gereği zorunlu tutulmaktadır.

Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık sektörü giderek gelişmiş ve her geçen gün yeni danışmanlık firmaları kurulmuştur. Ancak, danışmanlık işletmelerinden kanunen herhangi bir yetkinlik belgesi talep edilmemesi nedeniyle, zaman içerisinde sektördeki bu gelişmelerin olumsuz sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. Kim olduğu ve ne derece yetkin olduğu bilinmeyen kişiler, ülkenin muhtelif yörelerinde “danışmanlık hizmeti” adı altında içeriği ve kalitesi sorgulanamayan çalışmalar yapabilir hale gelmiştir.

Sektörümüzün çalışmalarını ve hizmet kalitesini düzenleyen ve denetleyen bir kurum henüz mevcut değildir. Hizmet kalitesini düzenlemeye yönelik yasalar ise büyük ölçüde eğitim konuları ile sınırlanmakta ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzakta kalmaktadır. Diğer yanda bazı kamu kurumları danışmanlık şirketlerinden, son derece yetersiz kapsamlı olan, TSE akreditasyonunu talep edebilmektedir.

Sonuç olarak; sektörümüzden hizmet almış ancak memnun kalmamış bir müşterinin sıkıntılarını ifade edebileceği bir şikâyet mercii henüz mevcut değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle sektörümüzün ilkeli danışmalık ihtiyacı son derece ön plana çıkmakta ve her geçen gün ağırlık kazanmaktadır.

 

Akreditasyon Kaynağı

Çelebi olarak, sektörümüzün içerisinde bulunduğu durum ve müşteri beklentilerini dikkate alarak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanında sorgulanabilir ve etkinliği ölçülebilir bir standart araştırma çalışmasını tamamladık. Bu kapsamda Türkiye’de danışmanlık alanında şirketler üstü bir otorite bulunmadığı gerekçesi ile, yurt dışı kaynaklara yönelerek İngiltere menşeli ve tüm dünyanın bu alanda saygınlığını kazanmış olan “Institute of Business Consulting” in (İş Danışmanlığı Entitüsü) danışmanlık standartlarını Türkiye’deki danışmanlık sektörüne ve müşteri profiline uygun ve tatbik edilebilir bulduk.

 

İlkeli Danışmanlık

Ve akredite olduk.
Kalite belgelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

 

Institute of Business Consulting ve Akreditasyon Şekli

Institute of Business Consulting, temel kural olarak şirketleri değil danışmanların bizzat kendilerini akredite etmektedir. Bu nedenle öncelikle şirket kurucumuz olan Sayın Ömer Cengiz ÇELEBİ 17 Mart 2006 tarihinde akreditasyon sürecini tamamlamış ve SFEDI & IBC Certified Business Consultant ünvanını almış, arkasından da danışmanlık baş denetçisi akreditasyonunu tamamlamıştır.

Şimdi şirket olarak iç süreçlerimizde, ekibimizin çalışmalarında ve iş yapma biçimlerimizde Institute of Business Consulting tarafından çerçevesi belirlenmiş olan danışmanlık hizmeti standartlarını tatbik etmekteyiz.

Çelebi danışmanlık hizmetlerinde düzeyli, ölçülebilir ve kalitesi sorgulanabilir hizmet standartları uygulanmakta ve müşteril ile olan ilişkilerinde bu husus taahhüt altına alınmaktadır.

 

Akreditasyona Esas Olan Standardın Ana Hatları

Competences

UNIT 2 - Build effective advisory relationships with clients

This unit covers:

 • setting up and undertaking effective and professional meetings
 • establishing  personal and professional credibility and rapport with the client
 • making sure the clients is able to express views and concerns freely, is actively involved in the meeting and takes ownership the situation
 • establishing the contract and roles including confidentiality and schedule contact with the client
 • keeping up to date records of client contact
 • referring to specialists where necessary
 • helping the client act for themselves, develop their own networks and trust in the advice process
 • identifying problems and improvements with the service and feeding these back to the appropriate person

UNIT 5 - Help clients to meet their business need

 • Completing a full diagnosis of the current situation/business performance across all business functions to obtain the whole picture
 • Looking at short, medium and long term aims and objectives
 • Challenging the clients ideas and assumptions
 • Identifying a range of  problems, needs and opportunities
 • Providing feedback to the client on the current situation and a range of options for action
 • Agreeing an action plan with the client 

Candidates will need to show that they be able to undertake the above roles with a variety of clients including start ups and existing businesses, with all the different legal entities and in individual and group meetings with owner managers, partners, directors and managers.

UNIT 3 - Build effective relationships with colleagues and contacts

This unit covers

 • Communicating with colleagues and contacts in a way that promotes trust and goodwill
 • Keeping colleagues informed
 • Identifying and evaluating the new contacts who could potentially help clients
 • Ensuring the network is comprehensive and covering all business functions, with contacts both inside and outside of the organisation
 • Providing contacts with the information they need to effectively help the client

UNIT 7 - Develop ability to provide business advice

This unit covers

 • Maintaining an acceptable level of business knowledge across all business functions (see below)
 • Keeping up to date with developments and
 • Monitoring and evaluating your work
 • Ensuring that you work ethically and within the guidelines of the organisation
 • Continually identifying development needs, developing and implementing a CPD plan.

 

Key Business Knowledge areas

Candidates must demonstrate appropriate levels of knowledge in all business functions, defined as

 • Strategic overview of the business
 • Finance and accounting
 • ICT and E commerce
 • Managing People
 • Innovation and Technology
 • Marketing and Sales
 • Operations and Processes

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.