Danışmanlık AlanlarımızYönetim danışmanlığı alanında çalışmalarımız

 • Yönetim sistemlerinin tesis edilmesi / iyileştirilmesi ve işlerlik kazandırılması
 • Kurumsal strateji belirleme – Yol haritasının oluşturulması
 • Stratejik iş ve gelecek planlaması
 • Kurumsal durum analizi
 • Yönetsel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • İş ve karar süreçleri analizi
 • Yönetmelik, prosedür ve iş akışlarının oluşturulması
 • Değişim süreç yönetimi
 • Koruyucu düzenlemeler
 • Aile şirketlerinde kurumsallaşma, yönetimin yeni kuşaklara devri
 • Yeni kuşakların üst yönetim görevlerine hazırlanması

 

Pazarlama danışmanlığı alanında çalışmalarımız

 • Pazarlama sistemlerinin kurulması, iyileştirilmesi ve performansının geliştirilmesi
 • Satış sistemlerinin kurulması, iyileştirilmesi ve yapılandırılması
 • Stratejik ve taktik pazarlama planlaması ve yönetimi
 • Dağıtım ağının yapılandırılması
 • Bayi ağının tesisi ve yönetimi
 • Medya planlaması
 • Sağlık işletmelerinde pazarlama yönetimi
 • Hizmet pazarlaması
 • E-Ticaret ve E-Pazarlama
 • Girişimciler İçin Pazarlama

 

Muhasebe ve Finansal danışmanlık alanında çalışmalarımız

 • Vergi mevzuatı ve vergi danışmanlığı
 • Muhasebe teknik ve operasyonel uygulamaları
 • Raporlama
 • Denetim
 • Temel finans ve muhasebe
 •  Bütçe planlama ve denetim
 • Maliyet muhasebesi
 • Yönetim muhasebesi
 • Finansal tablolar analizi
 • Genel muhasebe
 • Fizibilite hazırlama ve yatırım kararlarıİnsan kaynakları danışmanlığı alanında çalışmalarımız

 • İnsan kaynağının değerlendirilmesi
 • Görev tanımlarının hazırlanması
 • Yetkinlik modellerinin oluşturulması
 • Performans yönetim sistemi geliştirilmesi
 • Ücret yönetim sistemi kurulması
 • İnsan kaynağı gelişim ve eğitim planlarının ve eğitim yönetim sisteminin kurulması
 • Kariyer yönetim sisteminin kurulması
 • İnsan kaynakları bilgi yönetim sisteminin kurulması

  

Personel yönetimi danışmanlığı alanındaki çalışmalarımız

 • Personel özlük dosyası ve etkin dokümantasyon sistemi kurulması
 • İşçi, işveren, arasındaki uygulama sorunlarının çözülmesi
 • Deneme ve değerlendirme sürecinde alınması gereken tedbirler
 • İş sözleşmeleri hazırlanması ve uygulama hizmetleri
 • Personel davaları öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti
 • Fazla çalışma süreçleri ve ücretleri ile ilgili sorunların çözülmesi
 • Yönetmelik, oryantasyon, disiplin yönetmelikleri hazırlanması ve uygulanması
 • Yasaya uygun ücret ve bordro hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi
 • İşten çıkış prosedürleri ve belgelerinin hazırlanması
 • İş güvencesi ile ilgili personel belgeleri oluşturma ve iade karaları uygulamaları
 • Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkışı ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri

 

Eğitim yönetimi alanındaki çalışmalarımız

 • Eğitim planlama ve yönetimi
 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Eğitim tedarik planlaması ve yönetimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Özgün eğitim sistemlerinin kurulması ve yönetimi

 

Kalite Yönetim Sistemleri danışmanlığı alanındaki çalışmalarımız

 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • CE Markalama

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.